Hjem

 

Scandinavian Pilots er en aktør for pilotutdanning og flygerutdanning ved to av USA's ledende fly- og helikopterskoler. Disse skolene er:

  • Bristow Academy
  • Aviator Flight Training Academy / Aviator College

Begge skolene holder til i Florida.

 

Bristow Academy har våren 2013 inngått avtaler med norske CHC Helikopter Service og Bristow Norway om utdanning av offshore helikopter piloter for disse selskapene. Les mer om dette ved å klikke på Pilot utdanning i hovedmenyen over - eller her på SureTrack Program.

 

Gjennom samarbeid med forskjellige pilotskoler i Skandinavia hvor elevene kan "konvertere" sine amerikanske FAA sertifikater til europeiske EASA sertifikater kan vi formidle en tilnærmet komplett utdannelse til pilot på helikopter og fly.

 

Bristow Academy er selv en EASA godkjent helikopterskole. Elever med EASA sertifikater fra Bristow Academy trenger således ikke noen form for "konvertering" av sertifikater når de vender hjem til Skandinavia/Europa.

Moderne pilotutdannelse er i stadig forandring. Det er mange utdanningsveier som fører frem til målet som er jobb som yrkespilot på fly eller helikopter. I "gamle" dager var det i stor grad nødvendig å gjøre utdannelsen gjennom det militære - i våre dager er det sivile skoler som står for nesten all utdannelse av sivile piloter selv om det fortsatt er en del avhoppere som kommer fra det militære.

Moderne sivil pilotutdannelse kjennetegnes også gjennom at mange aktører spesialiserer seg på forskjellige deler av pilotutdannelsen. Mange skoler har derfor samarbeidspartnere i både egne land og andre land i stedet for at de selv står for hele utdannelsen. På denne måten får man utnyttet resursene mye bedre og kan til enhver tid plukke de beste resursene og støttefunksjonene der hvor de finnes.

SCANDINAVIAN Pilots er et eksempel på at ved å sette sammen gode samarbeidspartnere i hele utdanningskjeden kan man få frem et sluttprodukt som blir meget godt for de som ønsker å utdanne seg til moderne piloter.

Vennlig hilsen,

Tom Seglénd
SCANDINAVIAN Pilots