Pilotutdanning ved Bristow Academy

 

Helicopter Adventures Inc (HAI) ble i april 2007 kjøpt opp av Bristow Group/Bristow Helicopters. Dermed fikk også skolen nytt navn - Bristow Academy. HAI ble opprinnelig etablert i byen Concord utenfor San Francisco i California, USA, i 1987.

 

Bristow Group er verdens største helikopterselskap innen offshore relatert flyging regnet etter antall helikoptre. Selskapet opererer pr januar 2017 ca 380 helikoptre og ca 80 fly gjennom heleide eller delvis eide selskaper, og samarbeidspartnere. Det er rundt 4 500 ansatte i Bristow Group - hvorav mer enn 1 000 helikopterpiloter. Bristow Group opererer i alle 5 verdensdeler i til sammen 23 land. Bristow Group har et stort og jevnt behov for å ansette piloter i årene fremover. Dette var også grunnen til at selskapet kjøpte skolen i 2007. De nye pilotene skal så langt mulig i hovedsak rekrutteres fra Bristow Academy.

 

Vil du studere Bristow Group mer i detaljer så finner du hjemmesiden deres her: www.BristowGroup.com.

 

Bristow Academy har sin hovedbase i Titusville i Florida, USA. Skolen hadde også en sekundærbase - i New Iberia i Louisiana - inntil vinteren 2016. Men denne er nå solgt. I Carson City i Nevada har skolen en base hvor det hovedsaklig trenes på flyging i fjell og høyder opp mot 10 000 fot. I tillegg har skolen en base i Gloucester i England. Etter antall helikoptre og antall elever blir Bristow Academy regnet som den klart største sivile helikopterskolen i verden. Skolen har pr januar 2017 ca 50 skolehelikoptre til disposisjon - hvorav ca 40 skolehelikoptre i Titusville.


Bristow Academy har ca 150 ansatte hvorav ca 40 er helikopter instruktører.

 

Ingen helikopterskoler i verden har utdannet flere skandinaviske elever hvert år enn Bristow Academy. Fra midt på 1990-tallet har det blitt utdannet i gjennomsnitt 40 - 60 skandinaver ved skolen i Florida hvert år. Dette tallet har imidlertid gått noe ned de senere årene.

 

Det er til enhver tid skandinaviske instruktører ved Bristow Academy. Skolene i USA utdanner rundt 150 sivile og militære/politi piloter hvert år.

 

Bristow Academy utdanner også piloter på kontrakter for andre helikopterselskaper.

 

Bristow Academy er godkjent som helikopterskole både av det amerikanske luftfartstilsynet FAA og det europeiske luftfartstilsynet EASA. Elevene kan følgelig ta både en FAA utdannelse og en EASA utdannelse eller en kombinasjon av både EASA og FAA. Ingen andre helikopterskoler i verden kan tilby en slik kombinasjon for yrkesutdannelse til helikopterpilot.

 

Elever som tar EASA utdannelse ved skolen trenger ikke "konvertere" sine EASA sertifikater når de returnerer til Europa. Et EASA sertifikat fra Bristow Academy i USA gjelder 100% også innen EASA landene i Europa.

 

Gjennom menyen til venstre vil du få en meget detaljert innføring i de fleste emner som har tilknytning til en helikopterpilot utdannelse gjennom Bristow Academy og mange andre temaer forbundet med en slik utdannelse.

 

Informasjonen blir forsøkt oppdatert så ofte som mulig, men som du snart vil se så omfatter informasjonen veldig mange detaljer. Det er ikke alltid like enkelt å holde seg oppdatert på alle detaljene til enhver tid. Ta derfor høyde for at informasjonen kan inneholde opplysninger som ikke er helt oppdatert til enhver tid.