Nyheter


Samarbeidsskoler i USA

US Aviation Training Solutions

Aviator Academy/College

European Flight Training (EFT)

Samarbeidspartnere i Skandinavia

Ingen samarbeidsskoler for tiden.

Nyheter

Feb 23, 2012

Bristow Academy instruktører fikk jobber i 2011Category: Generelt
Posted by: seglend

 

Bristow Academy utdannede instruktører fortsetter å få jobber i USA. Statistikken for hele 2011 viser at 88% av alle utdannede CFII instruktører fra skolen fikk jobb enten ved egen skole eller ved andre skoler.

For første halvdel av 2011 viste statistikken 77%. Andre halvdel har løftet statistikken enda høyere.

I spesielt årene 2008 og 2009 hadde finanskrisen i USA en svært negativ innvirkning på antall instruktører som fikk jobb i USA etter utdannelsen. I 2010 var det en klar fremgang, men det er først i 2011 at man begynner å nærme seg nivået fra før 2008 og finanskrisen. Den gang fikk tilnærmet 100% av instruktørene fra Bristow Academy jobb i USA etter utdannelsen.

Sannsynligvis spiller det også en rolle at man er utdannet instruktør ved en stor og kjent helikopterskole som Bristow Academy. Det er ikke sikkert at alle andre helikopterskoler i USA har samme gode statistikker å vise til.