Nyheter


Samarbeidsskoler i USA

US Aviation Training Solutions

Aviator Academy/College

European Flight Training (EFT)

Samarbeidspartnere i Skandinavia

Ingen samarbeidsskoler for tiden.

Nyheter

Jan 1, 2012

F-1 visa åpner for nye store muligheter ved Bristow Academy


Category: Generelt
Posted by: administrator

Kombinert JAA/FAA utdannelse

 

F-1 visa.

 

Bristow Academy er godkjent som F-1 visa skole. Dette åpner for nye store muligheter for elever som ønsker å ta en kombinert JAA/FAA utdannelse.

 

Tidligere har det vært slik at den kombinerte JAA/FAA utdannelsen har tatt så pass lang tid at det var lite med tid igjen på det gamle J-1 visa til å jobbe som instruktør. Denne situasjonen har nå forandret seg med innføringen av F-1 visa.

 

Skolen har fått godkjent sin kombinerte JAA/FAA utdannelse for inntil 18 måneder med utdannelse og deretter 12 måneder med jobbperiode - til sammen 30 måneder - eller 2,5 år om man vil. Oppsettet blir følgelig :

  • 18 måneder utdannelse
  • 12 måneder jobb som instruktør

Skolen jobber også med nye muligheter for fremtiden som vil kunne gi enda større fordeler.

 

Ingen "konvertering" til JAA CPL og ATPL teori.

 

For skandinaver er det nå ingen grunn til ikke å ta JAA CPL m/ATPL teori i samme slengen som man er i USA. Dermed slipper man å bruke penger og mye tid på "konvertering" etter hjemkomsten. Ved å ta det nye kombinerte JAA/FAA programmet oppnår man det beste av både JAA og FAA - og får i tillegg muligheten av å jobbe i USA som instruktør i 12 måneder.

 

Det er nå 2 varianter av den kombinerte JAA/FAA utdannelsen :

  • Option A : JAA CPL m/ATPL teori og FAA PPL, CPL, IR, CFI og CFII.
  • Option B : JAA CPL m/ATPL teori og FAA PPL, CPL og CFI.

Forskjellen på de to er at i Option A så er FAA IR og CFII med, men ikke i Option B.

 

  • Pris Option A : ca USD 88 000 - ca kr 510 000 (jan 2010) for selve utdanningen.
  • Pris Option B : ca USD 75 000 - ca kr 430 000 (jan 2010) for selve utdanningen. 

Se "Budsjett kombinert JAA/EASA" for mer detaljert info.