Nyheter


Samarbeidsskoler i USA

US Aviation Training Solutions

Aviator Academy/College

European Flight Training (EFT)

Samarbeidspartnere i Skandinavia

Ingen samarbeidsskoler for tiden.

Nyheter

Aug 21, 2012

Bristow Academy - Ny Flight Ops åpnet 16 august


Category: Generelt
Posted by: seglend

 

Bristow Academy åpnet offisielt sin nye Flight Ops bygning torsdag 16 august. Bygningen inneholder bl a 28 briefingrom, instruktørkontorer, pilot lounge, dispatch osv.

 

Utenfor Flight Ops er det oppstillingsplasser til ca 55 helikoptre.

 

På bildet nedenfor ses også skolen sin administrasjonsbygning til venstre på bildet. Skolen disponerer det meste av 2.etasje i bygget. Utenfor bildekanten til høyre befinner skolen sin verkstedsbygning/hangar seg.