Nyheter


Samarbeidsskoler i USA

US Aviation Training Solutions

Aviator Academy/College

European Flight Training (EFT)

Samarbeidspartnere i Skandinavia

Ingen samarbeidsskoler for tiden.

Nyheter

Oct 26, 2012

Bristow Norway skal ansette 8 nye flygere


 
 

 

 
Category: Generelt
Posted by: seglend
 
 
Bristow Norway AS er et norsk aksjeselskap som leverer offshore helikoptertransport og søk- og redningstjeneste til våre kunder innen olje- og gassindustrien. Bristow Norway AS vil videreføre og videreutvikle den lokale erfaring og ekspertise som er bygget opp gjennom 17 år, ved å benytte Bristows globale erfaring og finansielle styrke.

Vi opererer helikopertypene Sikorsky S-92A og EC225. Som første operatør i Europa introduserte selskapet S-92A.

Bristow Norway AS har langsiktige kontrakter med Statoil, ConocoPhillips, BP Norge, Talisman Energy Norge, Eni Norge, Det norske og Marathon. I tillegg utføres det offshoreflyging for en rekke andre selskaper.

Selskapet har sitt hovedkontor på Stavanger Lufthavn, Sola og har også baser i Bergen, Brønnøysund og Hammerfest.
 
 
First Officers
 
Bristow Norway is recruiting for eight first officers due to increased activity at Sola and Brønnøysund.

Qualifications:
- Valid JAR/FCL helicopter license: CPL/H
- Valid instrument rating for helicopter: IR/H
- ATPL theory
- 800 flight hours (helicopter)

Pilot selection planned for week 50: 10th - 12th December 2012.

Please contact Flight Operations Manager Jim Urianstad if further information is required.