Nyheter


Samarbeidsskoler i USA

US Aviation Training Solutions

Aviator Academy/College

European Flight Training (EFT)

Samarbeidspartnere i Skandinavia

Ingen samarbeidsskoler for tiden.

Nyheter

Apr 25, 2013

Bristow Norway skal ansette 12 nye offshorepiloter


Category: Generelt
Posted by: seglend
 
 
 
Bristow Norway AS er et norsk aksjeselskap som leverer offshore helikoptertransport og søk- og redningstjeneste til våre kunder innen olje- og gassindustrien. Bristow Norway AS vil videreføre og videreutvikle den lokale erfaring og ekspertise som er bygget opp gjennom 17 år, ved å benytte Bristows globale erfaring og finansielle styrke.
Vi opererer helikopertypene Sikorsky S-92A og EC225. Som første operatør i Europa introduserte selskapet S-92A.
Bristow Norway AS har langsiktige kontrakter med Statoil, ConocoPhillips, BP Norge, Talisman Energy Norge, Eni Norge og Marathon. I tillegg utføres det offshoreflyging for en rekke andre selskaper.
Selskapet har sitt hovedkontor på Stavanger Lufthavn, Sola og har også baser i Bergen, Brønnøysund og Hammerfest.
 

First Officers

 

Bristow Norway is recruiting for twelve first officers due to increased activity at Sola.

- Valid JAR/FCL helicopter license: CPL-H

- Valid instrument rating for helicopter: IR/H

- ATPL theory

- 800 flight hours (helicopter)Pilot selection planned for week 21: 22nd - 24th May 2013.Please contact Flight Operations Manager Jim Urianstad if further information is required.