Nyheter


Samarbeidsskoler i USA

US Aviation Training Solutions

Aviator Academy/College

European Flight Training (EFT)

Samarbeidspartnere i Skandinavia

Ingen samarbeidsskoler for tiden.

Nyheter

Jun 8, 2013

Bristow Academy har inngått avtaler med CHC HS og Bristow Norway om utdanning av offshore piloter


Category: Generelt
Posted by: seglend

 

Utdanning av piloter for Bristow Norway og CHC HS

 

Bristow Academy har våren 2013 inngått avtaler med Bristow Norway og CHC Helikopter Service (HS) om utdanning av piloter. Utdanningsprogrammet har fått navnet SureTrack Program.

 

SureTrack Program starter med en psykologisk test av kandidater i Oslo. Denne testen er tilnærmet lik den testen som piloter som er på opptak hos Bristow Norway og/eller CHC HS har vært gjennom de senere årene. Kandidater som består testen kan deretter bli opptatt som elever i SureTrack Program.

 

Første del av den praktiske utdanningen blir gjennomført ved Bristow Academy i Florida, USA. Utdanningsdelen består av skolen sitt kombinerte EASA/FAA program. Denne typen utdanning har foregått ved skolen siden 1999 og er således både velprøvd og godt anerkjent. Utdanningen i Florida varer i 15 - 18 måneder.

 

Ved avsluttet utdanning i Florida er neste steg for elevene å få jobb som instruktører enten ved egen skole eller ved andre helikopterskoler i USA. Dette må til for at elevene skal kunne oppfylle flytimekravet på minimum 800 flytimer for ansettelse i CHC HS eller Bristow Norway. Ved hjelp av F-1 visa vil alle elever ha muligheten av å kunne jobbe som instruktører i USA i 12 måneder etter avsluttet utdanning.

 

Siste del av SureTrack Program foregår ved Bristow Academy i Gloucester i England. Her gjennomføres en kreditering fra FAA Instrument Rating til EASA Instrument Rating på multi-engine helikopter.

 

Elever/piloter som så oppfyller kravene til ansettelse i CHC HS og Bristow Norway, er deretter garantert et jobb intervju når selskapene søker etter nye piloter.

 

Det er viktig å understreke at det medfører ingen jobb garanti med denne utdanningen. Piloter fra andre skoler eller selskaper kan også fortsatt få jobb i både CHC HS og Bristow Norway. Alle pilotene fra SureTrack Program som oppfyller ansettelseskravene er derimot garantert et jobb intervju i Bristow Norway og/eller CHC HS. Begge selskapene har også som intensjon å ansette flest mulig piloter fra denne utdanningen i årene fremover.

 

Det er ikke et absolutt krav fra hverken Bristow Norway eller CHC HS at pilotene fra denne utdanningen må ha gjennomført sin kreditering fra FAA IR til EASA IR før de kan bli innkalt til jobb intervju. Det vil imidlertid være en klar fordel å ha EASA IR på plass forut for jobb intervjuet. EASA IR utdanningen er relativt dyr og dette er begge selskapene meget klar over. Piloter fra SureTrack Program som oppfyller alle andre krav til ansettelse kan derfor også bli innkalt til jobb intervju uten å ha sitt EASA IR på plass. Men får man så jobben, må man ha en klar plan om å få utført EASA IR utdanningen så raskt som mulig ved Bristow Academy i England.

 

Les mer om SureTrack Program ved å trykke HER eller gå til Pilot Utdanning i hovedmenyen.