Nyheter


Samarbeidsskoler i USA

US Aviation Training Solutions

Aviator Academy/College

European Flight Training (EFT)

Samarbeidspartnere i Skandinavia

Ingen samarbeidsskoler for tiden.

Nyheter

Oct 19, 2011

Bristow Academy instruktører får jobber


Category: Generelt
Posted by: administrator

I perioden 1 januar 2011 - 31 juni 2011 er 27 helikopter instruktører ferdig utdannet ved Bristow Academy. I tillegg kommer et antall elever som ikke har tatt instruktørutdannelse.


Pr 14 september 2011 er 21 av de 27 i jobb som instruktører i USA. Dette tilsvarer en ansettelsesgrad på ca 77%.


Målet er selvfølgelig at alle som utdanner seg til instruktører skal få jobb som instruktører.


I 2008 og tidligere år, var det ofte tilnærmet 100% som fikk jobb som instruktører. Finanskrisen som inntrådte i 2008 gjorde imidlertid at langt færre fikk jobb i 2009 og 2010. Nå ser det endelig ut til at i hvertfall Bristow Academy utdannede instruktører igjen kan se fremtiden mye lysere i møte. Kanskje kan vi i 2012 igjen se at stort sett alle elever med instruktør utdannelse får seg jobb i USA som instruktører.

 

De 21 instruktørene fra første halvdel av 2011 jobber følgende steder:

  • Bristow Academy - 12
  • Colorado Heli Ops  - 1
  • Vertex Helicopters - 1
  • Ocean Helicopters - 1
  • Alpha Helicopters - 1
  • Wings Air - 1
  • Blue Hill Helicopters - 1
  • Helicopter Academy (Boat Pix) - 1
  • Chesapeake Bay Helicopters - 1
  • Paris Air, Inc - 1