Nyheter


Samarbeidsskoler i USA

US Aviation Training Solutions

Aviator Academy/College

European Flight Training (EFT)

Samarbeidspartnere i Skandinavia

Ingen samarbeidsskoler for tiden.

Nyheter

Jul 25, 2011

Bristow Group ansetter Bristow Academy elever


Category: Generelt
Posted by: administrator

Siden Bristow Group kjøpte Bristow Academy 1 april 2007, har skolens elever blitt ansatt jevnt og trutt i morselskapet. Bristow Group har i perioden 1 april 2007 til 1 mars 2011 ansatt til sammen 101 helikopterpiloter med bakgrunn fra Bristow Academy.

 

Oversikten ser slik ut :

  • Bristow Europa : 45 piloter
  • Bristow Vest Afrika : 30 piloter
  • Bristow Mexicogulfen : 16 piloter
  • Bristow Australia : 6 piloter
  • Bristow Latin Amerika : 4 piloter


Alle piloter ansatt i Bristow Norway i 2009 og 2010 har bakgrunn fra Bristow Academy.

 

I perioden dette gjelder har også finanskrisen slått for fullt inn over deler av de områdene i verden hvor Bristow Group flyr. Dette har bl a medført at Bristow Group ikke har kunnet ansette like mange nye piloter som planen var når skolen ble kjøpt i 2007. Nå som finanskrisen ser ut til å slippe taket de fleste steder, så vil aktiviteten i Bristow Group også øke fremover. Det vil igjen medføre flere ansettelser av piloter.

 

I 2007 var planen til Bristow Group å ansette 850 - 950 nye helikopterpiloter de neste 5 årene, 2007 - 2012. P g a finanskrisen som oppsto å 2008 har ikke dette på langt nær slått til. Når finanskrisen nå gir seg steg for steg, så vil igjen et stort behov for flere piloter oppstå i årene fremover. Noen nøyaktig behovsoversikt finnes imidlertid ikke pr i dag.