Budsjett "konvertering"

 

BUDSJETTET MÅ BETRAKTES SOM ET FORSLAG.

VIRKELIGE KOSTNADER VARIERER FRA ELEV TIL ELEV.

 

 

Å sette opp et dekkende budsjett for et krediteringsprogram eller "konvertering" er helt umulig. Det vil være store variasjoner på erfaringsgrunnlaget og dyktigheten til piloter som kommer tilbake fra USA. I den ene enden av skalaen finnes piloter som har flydd hundrevis av timer i vanlige amerikanske flyselskaper og som har vært i USA i flere år, og har 3-4 000 flytimer når de vender hjem. I den andre enden av skalaen har vi piloter som velger å reise hjem med en gang de er ferdige med utdannelsen. Disse to ytterpunktene vil oppleve at "konverteringen" arter seg veldig forskjellig.

 

Budsjettet nedenfor kan derfor diskuteres - spesielt for de piloter med svakest erfaringsgrunnlag. Har man derimot rundt 1 000 – 1 500 flytimer, hvorav mange i multi-engine, bør budsjettet være nokså treffende.

 

Vær også klar over at piloter utdannet i Skandinavia møter akkurat de samme priser på ATPL teori, MCC kurs, Type Rating og avgifter til luftfartsmyndighetene i hvert land. Prisene nedenfor gjelder således ikke bare piloter fra USA.

  

 

 

 

 

Norge

Danmark

Sverige

EASA ATPL teori

norske kroner  

danske kroner  

svenske kroner  


- som fjernundervisning


kr 43 000


kr 42 500

 

 

kr 48 000

 


- i klasserom

 

 

kr 82 500

 

kr 72 000


 

 

 

 

 


EASA CPL/IR/ME

praktisk del

- 15 flytimer ME

 

kr 75 000

 

kr 65 000

 

kr 65 000 

 EASA CPL/IR/ME

praktisk del

- 16,5 flytimer ME


 

 

 

 


kr 69 000

 


kr 69 000

     

 

   


Avgifter til

luftfartsmyndighetene


kr 15 300


Etter

regning


Etter

regning


kr 17 400


kr 17 400

 

 

 

 

 

 

 

Sum EASA ATPL teori og 

         EASA CPL/IR/ME


kr 133 300

  

 kr 107 500

+ avgifter

kr 147 500

+ avgifter

 kr 134 400


kr 158 400


 

 

For elever som vil kombinere sin kreditering med ATPL teori via en engelsk skole, og deretter fly den praktiske CPL/IR/ME delen ved Diamond Flight Academy Scandinavia i Sverige, finnes bl a muligheten nedenfor. Dette er nok den mest kostnadseffektive krediteringen man kan gjøre pr i dag i 2015.

 

 

 

England & Sverige  

                                                    

 

 England del

Sverige del 


EASA ATPL teori

 

          

- som fjernundervisning

 fra UK £ 999

 

 

 

 


EASA CPL/IR/ME

praktisk del

- 16,5 flytimer ME


 

 


 

Skr 69 000

 

     

Avgifter til

luftfartsmyndighetene


UK £ 952

 
Skr 6 000 

 

 

 

Sum EASA ATPL teori,

       EASA CPL/IR/ME  

 

ca Nkr 100 000

ca Dkr 80 000

ca Skr 100 000

 

 

 

Prisene/summene kan variere stort fra elev til elev. Prisene er heller ikke til enhver tid oppdatert. Ta derfor gjerne kontakt med aktuelle skoler for å få mer nøyaktige priser. Priser kan også variere mye mellom skoler i samme land. 

 

Tallene for ATPL teorien er hentet fra følgende skoler :

 

Norge:       Luftfartsskolen

Danmark:   Copenhagen Air Taxi

Sverige:     Flygteoriskolan

England:     CATS Gatwick/Luton

 

Timeprisene for praktisk utdannelse til EASA CPL/IR/ME er hentet fra følgende skoler :

 

Norge:      Rørosfly

Danmark:  Copenhagen Air Taxi

Sverige:    Diamond Flight Academy Scandinavia

 

Det er fullt mulig å gjøre den praktiske delen av ”konverteringen” på 5-10 flytimer hvis man er dyktig nok. Det er skolesjefen som avgjør hvilket nivå hver pilot har og som i praksis bestemmer hvor mange flytimer hver pilot må gjennom før oppflyging til sertifikat prøve (Skill Test). I eksemplene over er brukt 15 flytimer ME for Norge og Danmark, mens det i Sverige er et mye mer strukturet program hos Diamond Flight Academy Scandinavia.

 

Et godt råd hva gjelder "konvertering" generelt : Ikke tenk for mye på dette før det blir aktuelt etter ferdig utdannelse ved Aviator Academy/College. Mye kan forandre seg på den tiden.