Budsjett for 2018 College Program

 

Godkjent for utstedelse av F-1 visa

 

BUDSJETTET MÅ BETRAKTES SOM ET FORSLAG.

VIRKELIGE KOSTNADER VARIERER FRA ELEV TIL ELEV.

 

Gjelder fra 1 januar 2017 - ingen forandring i 2018

 

 

College Program

inkluderer Professional Pilot Program m/36 flytimer i

Multi-Engine 

                                              

 Multi-

Engine

flytimer

Single-

Engine

flytimer

Sim

timer

Totalt

flytimer

og

sim

Ground

school

timer  

  Pris          

Private Pilot License (PPL)

Multi-Engine Rating (ME)

Instrument Rating (IR)

Commercial Pilot License (CPL)

Certified Flight Instructor (CFI)

Instrument Instructor (CFII)

Multi-Engine Instructor (MEI)

Checkrides (11 flytimer inkl)

CFI Standardization Course

Pilot Career Planning Course

 0

10

0

21

0

0

5

 

 

 

40

0

8

89

15

5

0

 

 

 

0

0

32

0

0

0

0

 

 

 

40

10

40

110

15

5

5

 

 

 

76

20

60

40

75

45

0

 

30

45

 
Jet Transition Course Bombardier CRJ-200      45 45 45  
12 mnd delt leilighet inkl i pris            

 

Total og Pris 

 

36

 

157

 

77

 

270

 

436

 

$ 60 172

FAA Written Tests Fee (6)

FAA Examiner Fee (8)

Books etc.

         

 

$     900

$  3 850

$     975

 

 

Intern Instruktør 8 måneder

 

 

 

 

 

 

320

 

 

 

2 valgbare luftfartsfag 

 

 

 

 

 

$  1 650  

6 fag General Education 

 

 

 

 

 

$  4 950  

Aviation Internship 1 & 2 

 

 

 

 

 

$  1 925  

 

Total og Pris 

 

36

 

157

 

77

 

590 

 

436

 

$ 74 422

 

Diverse utgifter :

 

Adm fee, housing deposit, badge fee, mailbox fee etc

 

Leilighet for 4 måneder   (første 12 måneder er med i total prisen. Etter 16 måneder får man betalt som intern instruktør)

 

         

$     515

 

$  2 200

 

Total estimert pris

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

$ 77 137

 

 

 

  

Dette er omtrentlige totale kostnader for en gjennomsnittlig elev. Faktiske kostnader varierer fra elev til elev. Noen bruker også flere flytimer og lengre tid enn andre - bruk derfor dette budsjettet som et utgangspunkt.  Det forutsettes at elevene bor i Aviator Academy sine leiligheter "on campus" eller i Vero Beach.

 

Det er mulig å redusere prisen på selve utdannelsen. Elever med FAA PPL fra før vil fp full kreditt for den og kan spare opp mot USD 10 000. Man kan også få full kreditt for tidligere utdannelse i forhold til den akademiske utdannelsen som følger college utdannelsen. Dette må beregnes av skolen i hvert enkelt tilfelle.

 

Tidsmessig er college utdannelsen lagt opp slik:

  • 16 måneder utdannelse
  • 8 måneder som intern instruktør (minimum 320 flytimer)
  • 12 måneder som "vanlig" instruktør

Til sammen 36 måneder - 3 år.

 

 

De første 12 månedene er det gratis delt leilighet for alle elever. Siden selve utdannelsen varer i 16 måneder er det derfor beregnet 4 måneder med betalt leilighet. Som intern instruktør og som "vanlig" instruktør tjener eleven penger og dette vil mer enn dekke utgifter til leilighet under instruktør periodene.

 

Instruktører ved Aviator Academy med F-1 visa får en startlønn på USD 20 pr time for flytid og USD 10 pr time for teori undervisning i klasserom (ground school).  Dette gjelder også som intern instruktør. Til flytimer hører også pre-/post briefings. De fleste Aviator Academy instruktører flyr 80 - 100 flytimer pr måned - noen kan til tider fly mye mer.

 

Levekostnader - dvs penger til mat - er ikke tatt med i prisoversikten. Mange elever vil kunne klare seg med rundt USD 700 pr måned til dette. Under instruktør periodene (intern og "vanlig") bør lønnen man får dekke både mat og leilighet.

 

Svenske studenter kan få studiemedel i CSN for 6 semester. Det vil si ca Skr 600 000.

 

Merk at det i budsjettet er relativt lite rom for uforutsette ting. Det er meget klokt å ha noe ekstra penger i reserve til f eks kjøp av bruktbil.

 

Man kan legge inn flere flytimer i multi-engine og tilsvarende færre flytimer i single-engine hvis ønskelig. 50 flytimer mer i multi-engine koster USD 5 850 og 100 flytimer mer i multi-engine koster USD 11 700. Disse timene vil bli flydd i løpet av CPL utdannelsen.

 

Etter hovedutdannelsen får elevene som nevnt over en 8 måneders periode (CPT periode) hvor man er intern instruktør "under opplæring" og flyr minimum 320 flytimer. Man har også teoriundervisning i denne perioden og de timene kommer i tillegg. Man får betaling for all undervisning.

 

Etter CPT perioden på 8 måneder blir man ansatt som "vanlig" instruktør i 12 måneder (OPT periode). Ca 50% av flytimene i OPT perioden vil normalt være i multi-engine. På disse 12 månedene som instruktør bør man kunne logge rundt 1 000 flytimer.

 

Man bør når man er ferdig med oppholdet etter 3 år kunne ha rundt 1 500 flytimer, hvorav rundt 500 flytimer i multi-engine.

 

I utgangspunktet vil F-1 elever bli tilbudt instruktørjobb ved egen skole, men noen ønsker kanskje å jobbe i andre deler av USA. Det kan godt være at du drar på et jobbintervju langt unna Florida og da må du ha penger til en slik reise(r).

  

IKKE GLEM RESERVEKAPITAL