Budsjett for 2017 FAA utdannelse

 

Aviator Flight Training Academy

 

Godkjent for utstedelse av F-1 visa

 

BUDSJETTET MÅ BETRAKTES SOM ET FORSLAG.

VIRKELIGE KOSTNADER VARIERER FRA ELEV TIL ELEV.

 

Gjelder fra 1 januar 2017 

 

 

International Pilot Program

  

    

Multi-

Engine 

flytimer

Single-

Engine 

flytimer

Totalt

flytimer

 

Ground

school

timer  

      Pris      

 

Private Pilot License (PPL)

 

0

 

40

 

40

 

76

 

$ 10 207

 

Multi-Engine Rating (ME)

Instrument Rating (IR)

Commercial Pilot License (CPL)

Certified Flight Instructor (CFI)

Instrument Instructor (CFII)

Multi-Engine Instructor (MEI)

 

Checkrides (11 flytimer) er inkludert

 

Sum

 

6 måneder med leilighet er inkludert i utdanningsprisen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

154

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

185

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

$ 46 604

Sum 31 194 225 316 $ 56 811
FAA Written Test fee (6)         $ 900
FAA Examiner fee (8)         $ 4 100
Books & Supplies         $ 675
Incidential Supplies         $ 500

 

Total

 

31

 

194

 

225

 

316

 

$ 62 986

Helseforsikring 12 mnd (F-1 visa)

 

 

 

 

 $ 1 500

TSA gebyr (PPL, IR og ME)

 

 

 

 

 $ 390

Uniform - student 

 

 

 

 

 $ 300

Språktest ($ 550 i noen tilfeller)

 

 

 

 

 $ 350

Leilighet - 6 mnd - $550 pr mnd

 

 

 

 

 $ 3 300

Levekostnader - 12 måneder

Inkl mat. lommepenger, litt fornøyelser, etc - $ 700 pr mnd

 

 

 

 

 $ 8 400

 

Totale kostnader i USA

 

 

 

 

 

 

 

 $77 226

 

 


 

 

 

Dette er omtrentlige totale kostnader for en gjennomsnittlig elev. Faktiske kostnader varierer fra elev til elev. Noen bruker også flere flytimer og lengre tid enn andre - bruk derfor dette budsjettet som et utgangspunkt. Spesielt flinke elever kan bruke 9 -10 måneder på utdannelsen i USA, mens andre kan bruke 13 - 15 måneder. Flertallet bruker rundt 12 måneder. Ta høyde for dette i budsjettet. Det forutsettes at elevene bor i Aviator Academy sine leiligheter "on campus" eller i Vero Beach. Man kan også bo 2 elever sammen i skolen sine leiligheter "on campus". Da er leilighet inkludert i prisen i 6 måneder. 

 

Merk at det i budsjettet er relativt lite rom for uforutsette ting. Det er meget klokt å ha noe ekstra penger i reserve til f eks kjøp av bruktbil. I utgangspunktet vil F-1 elever bli tilbudt instruktørjobb ved egen skole, men noen ønsker kanskje å jobbe i andre deler av USA. Det kan godt være at du drar på et jobbintervju langt unna Florida og da må du ha penger til en slik reise(r).

 

Man kan legge inn flere flytimer i multi-engine og tilsvarende færre flytimer i single-engine hvis ønskelig. 50 flytimer mer i multi-engine koster USD 5 850 og 100 flytimer mer i multi-engine koster USD 11 700. Disse timene vil bli flydd i løpet av CPL utdannelsen.

 

Etter utdannelsen får elevene en 6 måneders periode (CPT periode) hvor man er intern instruktør "under opplæring" og flyr minimum 320 flytimer.

 

Etter CPT perioden på 6 måneder blir man ansatt som "vanlig" instruktør i 12 måneder (OPT periode). Ca 50% av flytimene i OPT perioden vil normalt være i multi-engine. På disse 12 månedene som instruktør bør man kunne logge rundt 1 000 flytimer.

 

Instruktører ved Aviator med F-1 visa får en startlønn på USD 20 pr time for flytid og USD 10 pr time for teori undervisning i klasserom (ground school). Til flytimer hører også pre-/post briefings. De fleste Aviator instruktører flyr 80 - 100 flytimer pr måned - noen kan til tider fly mye mer.

  

IKKE GLEM RESERVEKAPITAL