Budsjett for 2017 College Program

 

Godkjent for utstedelse av F-1 visa

 

BUDSJETTET MÅ BETRAKTES SOM ET FORSLAG.

VIRKELIGE KOSTNADER VARIERER FRA ELEV TIL ELEV.

 

Gjelder fra 1 januar 2017 

 

 

College Program

inkluderer Professional Pilot Program m/91 flytimer i

Multi-Engine 

 

    

Multi-

Engine 

flytimer

Single-

Engine 

flytimer

Sim

timer

Totalt

flytimer

og

simulator

Ground

school

timer  

      Pris      

 

Private Pilot License (PPL)

 

0

 

40

 

0

 

40

 

76

 

$ 10 207

 

Multi-Engine Rating (ME)

Instrument Rating (IR)

Commercial Pilot License (CPL)

Certified Flight Instructor (CFI)

Instrument Instructor (CFII)

Multi-Engine Instructor (MEI)

 

Checkrides (11 flytimer) inkl.

 

Sum

 

Jet Transition Course på

Bombardier CRJ-200

FTD/simulator

 

Intern instruktør (8 måneder)

 

12 måneder med leilighet er inkludert i utdanningsprisen

 

 

 

 

 91 

 

 

 

 

 

 94 

 

 

 

 

 

 

 

 0

 

45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

185

 

45

 

 

 

320

 

 

 

 

 

 240

 

45

 

 

 

 $ 53 542

Sum 91 134 45 590 361 $ 63 749

Aviator Tuition (22 credit hours)

Inkluderer også 2 luftfartsfag 

        90 $ 14 575
General Education (18 credit hours) v/Indian River State College (IRSC)         270  $ 6 805
FAA Written Test fee (6)           $ 900
FAA Examiner fee (8)           $ 4 100
Books - Aviator & IRSC           $ 1 000
Incidential Supplies           $ 1 500

 

Total

 

91

 

134

 

45

 

590

 

721

 

$ 92 629

Helseforsikring 12 mnd (F-1 visa)

 

 

 

 

 

 $ 1 500

TSA gebyr (PPL, IR og ME)

 

 

 

 

 

 $ 390

Uniform - student 

 

 

 

 

 

 $ 300

Språktest ($ 550 i noen tilfeller)

 

 

 

 

 

 $ 350

Leilighet - 12 mnd - $550 pr mnd

 

 

 

 

 

 $ 6 600

Levekostnader - 24 måneder

Inkl mat. lommepenger, litt fornøyelser, etc - $ 700 pr mnd

 

 

 

 

 

 $ 16 800

 

 

Totale kostnader i USA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

$118 569

 

 

  

 

  

Dette er omtrentlige totale kostnader for en gjennomsnittlig elev. Faktiske kostnader varierer fra elev til elev. Noen bruker også flere flytimer og lengre tid enn andre - bruk derfor dette budsjettet som et utgangspunkt.  Det forutsettes at elevene bor i Aviator Academy sine leiligheter "on campus" eller i Vero Beach.

 

Det er mulig å redusere prisen på selve utdannelsen fra ca USD 63 000 til i noen tilfeller helt ned til USD 45 - 50 000. Dette forutsetter at elevene har PPL fra før og også får full kreditt for tidligere utdannelse i forhold til den akademiske utdannelsen som følger college utdannelsen. Dette må beregnes av skolen i hvert enkelt tilfelle.

 

Tidsmessig er college utdannelsen lagt opp slik:

  • 16 måneder utdannelse
  • 8 måneder som intern instruktør (minimum 320 flytimer)
  • 12 måneder som "vanlig" instruktør

Til sammen 36 måneder - 3 år.

 

Prisen for General Education delen ved Indian River State College (IRSC) er basert på klasseromsundervisning. Man kan redusere prisen en del ved å velge -distance learning- i stedet.

 

Instruktører ved Aviator Academy med F-1 visa får en startlønn på USD 20 pr time for flytid og USD 10 pr time for teori undervisning i klasserom (ground school).  Dette gjelder også som intern instruktør. Til flytimer hører også pre-/post briefings. De fleste Aviator Academy instruktører flyr 80 - 100 flytimer pr måned - noen kan til tider fly mye mer.

 

Levekostnader er beregnet for de første 24 månedene. De neste 12 månedene som instruktør beregnes det at lønnen som instruktør vil dekke de månedlige levekostnadene.

 

Svenske studenter kan få studiemedel i CSN for 6 semester. Det vil si ca Skr 600 000.

 

Merk at det i budsjettet er relativt lite rom for uforutsette ting. Det er meget klokt å ha noe ekstra penger i reserve til f eks kjøp av bruktbil.

 

Man kan legge inn flere flytimer i multi-engine og tilsvarende færre flytimer i single-engine hvis ønskelig. 50 flytimer mer i multi-engine koster USD 5 850 og 100 flytimer mer i multi-engine koster USD 11 700. Disse timene vil bli flydd i løpet av CPL utdannelsen.

 

Etter utdannelsen får elevene en 8 måneders periode (CPT periode) hvor man er intern instruktør "under opplæring" og flyr minimum 320 flytimer.

 

Etter CPT perioden på 8 måneder blir man ansatt som "vanlig" instruktør i 12 måneder (OPT periode). Ca 50% av flytimene i OPT perioden vil normalt være i multi-engine. På disse 12 månedene som instruktør bør man kunne logge rundt 1 000 flytimer.

 

I utgangspunktet vil F-1 elever bli tilbudt instruktørjobb ved egen skole, men noen ønsker kanskje å jobbe i andre deler av USA. Det kan godt være at du drar på et jobbintervju langt unna Florida og da må du ha penger til en slik reise(r).

  

IKKE GLEM RESERVEKAPITAL