Flyselskaper i Skandinavia

 

På lenkene nedenfor vil du finne en oversikt over de fleste flyselskapene i Skandinavia.


 

Svenske flyselskaper :
www.svenskaflygbolag.com

 

Norske selskaper pr november 2015 :

Luftfartstilsynet.no/incoming/Norske_godkjente_selskaper_pr_02-11-2015.pdf/BINARY/Norske%20godkjente%20selskaper%20pr%2002-11-2015.pdf

 

Danske flyselskaper pr februar 2015 :

www.trafikstyrelsen.dk/~/media/Dokumenter/05%20Luftfart/Flyvesikkerhed/List%20of%20Commercial%20Air%20Operators%20as%20of%202%20%20February%202015.ashx