Medisinsk undersøkelse FAA og JAA

 

 

Alle som vil bli piloter må gjennomgå en medisinsk undersøkelse. Vil man fly i USA må man ha en gyldig FAA Medical og vil man fly i Europa må man ha en gyldig EASA Medical.

 

I USA finnes følgende medicals : 

 

- FAA Medical Class 1 - for piloter med FAA ATPL

 

- FAA Medical Class 2 - for piloter med CPL/IR

 

- FAA Medical Class 3 - for piloter med PPL

 

I Europa finnes følgende medicals : 

 

- EASA Medical Class 1 - for piloter med CPL eller høyere sertifikater

 

- EASA Medical Class 2 - for piloter med PPL

 

Skal man utdanne seg i USA til yrkespilot vil man trenge en FAA Medical Class 2 (eller Class 1). Når man returnerer til Europa må man skaffe seg en EASA Medical Class 1. Noen elever velger å ta både en FAA og en EASA Medical før man reiser til USA for å være på den sikre siden fra starten av.

 

De fleste medicals for yrkespiloter skal fornyes hver 12 måned - hver 6 måned når piloten blir eldre.

 

Vårt råd er at alle elever tar minimum den amerikanske FAA undersøkelsen på forhånd for å være på den sikre siden. Legene som utfører denne kan også med 99% sikkerhet fastslå om man vil kunne bestå EASA undersøkelsen. Er svaret et klart "Ja", er det kanskje ikke så nødvendig og også ta JAA undersøkelsen. Men denne må uansett tas når man kommer tilbake til Skandinavia og man skal begynne å fly her.

 

 

Spesielt for Norge :

 

Følgende 5 leger i Norge kan gjennomføre den amerikanske FAA medisinske undersøkelsen :

 

Stavanger/Bergen :   Per-Johan Cappelen 
 

Sandnes

Tel :  51 65 20 92 eller mobil 920 44 521.

E-mail pjcappel@online.no.

 

 

Oslo :     

 

 

 
Lars Tjensvoll 

Lysakerfjorden legesenter    

Lysaker/Oslo

Tel.: 67 11 59 00
Peter Dvergsdal

Fornebu legesenter    

Fornebu/Oslo

Tel.: 67 10 26 60 

Stein E Kravik

Oslo

Tel.: 22 27 33 55

Mobil : 948 70 917

E-mail :

sekravik@gmail.com

Internett : www.pilotlegen.no

 

 

 

Kristiansand :          


Anton Rodahl

Lauvåsen hovedvei 1

4656 Hamresanden

Tlf.: 38 14 83 50

Mobil : 907 59 564

E-mail : anton.rodahl@gmail.com                           

 

 

Førstegangsundersøkelsen til den norske/EASA legeundersøkelsen tas hos Legenemda for Flygere som er samlokalisert med Flymedisinsk Institutt (FMI) på Blindern i Oslo. Fornyelser kan gjøres hos en av de mange flylegene rundt omkring i landet. For detaljert informasjon om dette og timebestilling for undersøkelsen, kontakt :

 

 

Postadresse : 

 

 

 

Flymedisinsk seksjon        

Postboks 243

8001 Bodø

 

Besøksadresse :

 

 

 

Flymedisinsk seksjon 

Halvor Blinderensvei 1

0371 Oslo

Tel.: 23 19 61 10

 

Mer info finnes på disse linkene :

www.luftfartstilsynet.no/Flymedisin/

www.flymed.no/

 

Priser :      

 

- FAA medisinsk undersøkelse kr 700 - 1 500 avhengig av hvilken lege man velger.

- EASA medical class 1 førstegangsundersøkelse kr 6 320 (2012).

 

 

 

Spesielt for Danmark :

 

Følgende lege i Danmark kan gjennomføre den amerikanske FAA medisinske undersøkelsen : 

 

Mogens Tangø

Flyvemedicinsk Klinik             

Rigshospitalet

 

 

 

 

Besøksadresse : 

 

 

 

 

 

 

Flyvemedicinsk Klinik

Rigshospitalet

Afsnit 4621

Aldersrogade 6 C, 2.

2100 København Ø

Tel.: 34 45 46 21

E-mail : flyvemedicin@rh.dk

 

Den danske/EASA førstegangs medisinske undersøkelsen tas hos samme lege samme sted. Fornyelser kan gjøres ved en lokal flylege.

 

Priser :

-EASA Class 1 førstegangsundersøkelse kr 7 333 (2012)
-EASA Class 1 & FAA Class 1/2 førstegangsundersøkelse (samtidig) ca kr 8 000 (2012)
-EASA Class 1 fornyelsesundersøkelse kr 1 592 (2010)
-FAA Class 1 fornyelsesundersøkelse kr 1 833 (2012)
-FAA Class 2 fornyelsesundersøkelse kr 1 833 (2012)
-EASA Class 1 & FAA Class 1/2 fornyelsesundersøkelse (samtidig) ca kr 2 000 (2010)

 

Moms på 25% kommer i tillegg.

 

Mer info finnes her :  

www.rigshospitalet.dk/menu/AFDELINGER/Hjertecentret/Flyvemedicinsk+Klinik

 

 

 

Spesielt for Sverige :

 

Følgende 4 leger i Sverige kan gjennomføre den amerikanske FAA medisinske undersøkelsen. En av legene - Tobias Andersson - jobber hos Flygmedicinskt Centrum i Malmø. Man kan dermed få tatt både EASA medical og FAA medical hos Flygmedicinskt Centrum.

 

Göran J Aarnell  

Örkelljunga - Helsingborg    

Tel.: 043 - 55 20 65

 

Magnus K Bodegård

Upplands Väsby   

Tel.: 0701 - 49 00 48        

Tel.: 070 - 56 74 373

Per-Gunnar R Larsson  

Stockholm

Tel.: 070 - 59 06 291

 

Tobias Andersson     

Malmø

Tel.: 040 - 20 80 28


Priser :   ca kr 1 500, pluss ca kr 300 for EKG (2010).

 

Hvis det er enklere å dra til København kan man også bruke :

 

Mogens Tangø

Rigshospitalet København

Tel.: + 45 - 34 45 46 21

 

Den svenske/EASA førstegangs medisinske undersøkelsen til en EASA medical class 1 kan tas hos følgende 2 medisinske sentre :

 

Flyg-och Dykmedicinskt Centrum        

Sabbatsberg Närsjukehuset            

Olivecronas väg 1

113 61 Stockholm

Tel.: 08 - 690 63 62

www.flygdykmed.se                              

 

Priser : 

- kr 6 475 (2012) 

 

 

Flygmedicinskt Centrum             

Läkerhuset Ellenboden

Snapperupsgatan 12, bottenvåningen

211 36 Malmø

Tel : 040 - 20 81 25

Fax : 040 - 684 91 25

E-mail : mottagning@flygmedc.se

www.flygmedc.se

 

Priser :   

- kr 6 625 (2012)

- kr 9 500 inkl EEG og hjerte/lunge

   røntgen (2012)

 

Summene er inkludert moms.

 

Fornyelser av en EASA medical class 1 kan gjøres hos en lokal flylege over store deler av Sverige og koster i området kr 2 400 - 2 500.

 

Mer info finnes på denne linken :

www.transportstyrelsen.se/sv/Luftfart/Certifikat-och utbildning/Flygmedicin/Lakarundersokning