Pilotutdanning ved US Aviation Training Solutions (USATS)

 

Dagens US Aviation Training Solutions (USATS) har en lang historie og het opprinnelig Helicopter Adventures, Inc (HAI). HAI ble startet og etablert i byen Concord utenfor San Francisco i California i 1987. HAI vokste til å bli en av verdens største helikopterskoler og flyttet i år 2000 til dagens hovedbase i Titusville i Florida.

 

HAI ble i april 2007 kjøpt opp av Bristow Group/Bristow Helicopters. Dermed fikk også skolen nytt navn - Bristow Academy.

 

Bristow Group er verdens største helikopterselskap innen offshore relatert flyging regnet etter antall helikoptre. Selskapet opererer pr januar 2018 ca 380 helikoptre og ca 80 fly gjennom heleide eller delvis eide selskaper, og samarbeidspartnere. Det er rundt 4 500 ansatte i Bristow Group - hvorav mer enn 1 000 helikopterpiloter. Bristow Group opererer i alle 5 verdensdeler i til sammen 23 land. Bristow Group har et stort og jevnt behov for å ansette piloter i årene fremover. Dette var også grunnen til at selskapet kjøpte skolen i 2007. De nye pilotene skal så langt mulig i hovedsak rekrutteres fra Bristow Academy. Denne målsettingen vil USATS videreføre. 

 

Vil du studere Bristow Group mer i detaljer så finner du hjemmesiden deres her: www.BristowGroup.com.

 

1 november 2017 solgte Bristow Group skolen til nye eiere og skolen fikk deretter dagens navn - US Aviation Training Solutions (USATS).

 

USATS har sin hovedbase i Titusville i Florida, USA. Mens skolen var Bristow Academy hadde den også en stor sekundærbase - i New Iberia i Louisiana - inntil vinteren 2016. Skolen hadde også inntil juni 2016 en egen IR skole i Gloucester i England.

 

Bristow Academy/USATS har også hatt en base i Carson City i Nevada hvor det hovedsaklig ble trenet på flyging i fjell og høyder opp mot 10 000 fot.

 

Ingen helikopterskoler i verden har utdannet flere skandinaviske elever hvert år enn Bristow Academy og HAI. Fra midt på 1990-tallet har det blitt utdannet i gjennomsnitt 40 - 60 skandinaver ved skolen i Florida hvert år. Dette tallet har imidlertid gått mye ned de senere årene.

 

Det er vanligvis til enhver tid skandinaviske instruktører ved USATS.

 

USATS utdanner også piloter på kontrakt for helikopterselskaper og militære piloter fra forskjellige land.

 

USATS er godkjent som helikopterskole både av det amerikanske luftfartstilsynet FAA og det europeiske luftfartstilsynet EASA. Elevene kan følgelig ta både en FAA utdannelse og en EASA utdannelse eller en kombinasjon av både EASA og FAA. USATS er en av to helikopterskoler i verden som har alle tillatelser og godkjennelser til dette.

 

Elever som tar EASA utdannelse ved skolen trenger ikke "konvertere" sine EASA sertifikater når de returnerer til Europa. Et EASA sertifikat fra USATS i USA gjelder 100% også innen EASA landene i Europa.

 

Gjennom menyen til venstre vil du få en meget detaljert innføring i de fleste emner som har tilknytning til en helikopterpilot utdannelse gjennom USATS og mange andre temaer forbundet med en slik utdannelse.

 

Informasjonen blir forsøkt oppdatert så ofte som mulig, men som du snart vil se så omfatter informasjonen veldig mange detaljer. Det er ikke alltid like enkelt å holde seg oppdatert på alle detaljene til enhver tid. Ta derfor høyde for at informasjonen kan inneholde opplysninger som ikke er helt oppdatert til enhver tid.