Helikopter Offshore Program

 

Bristow Academy arbeidet i lengre tid for å få på plass en egen helikopter offshore pilot rettet utdanning som skal være så godt som mulig tilpasset kravene for ansettelse i norske CHC Helikopter Service (HS) og Bristow Norway. Denne utdanningen kom på plass våren 2013 og har fått offisielt navnet SureTrack Program

 

Bristow Academy inngikk egne utdanningsavtaler med CHC HS og Bristow Norway om utdanning av piloter med bakgrunn i SureTrack Program. USATS ser frem til å videreføre denne utdannelsen.

 

Mer informasjon om detaljene i SureTrack Program finnes i menyen til venstre.