SureTrack Program detaljer

 

SureTrack Program har 3 skolestarter i året. Starttidspunktene vil være :

 

  • januar
  • mai
  • september

 

Det er ingen forskjell på denne utdannelsen og den "vanlige" kombinerte EASA/FAA utdannelsen, men elever i denne utdannelsen regnes som SureTrack elever. SureTrack elever og elever i den "vanlige" kombinerte EASA/FAA utdannelsen går i samme klasser.

 

Elevene ender opp med britiske/europeiske EASA sertifikater og amerikanske FAA sertifikater. EASA sertifikatene skal ikke krediteres eller "konverteres" når man kommer hjem til Skandinavia/Europa - de er gyldige i alle EASA land.

 

EASA IR blir ikke tatt i USA fordi EASA regelverket ikke tillater at et EASA IR blir tatt utenfor EASA området. USA er ikke med i EASA. EASA IR utdanning kan gjøres ved forskjellige IR skoler i Europa, bl a i Norge, Sverige og Danmark.

 

Hovedhelikopteret i utdannelsen hos USATS er Schweizer 300CBi, men det inngår også 50 flytimer i Robinson R-22 som en del av FAA CPL utdannelsen.

 

EASA ATPL teorien starter elevene med i løpet av FAA IR delen. All ATPL teori på 650 timer foregår som klasseromsundervisning.

 

Normal gjennomføringstid på utdannelsen vil være rundt 18 måneder. Deretter kommer en jobbperiode på 12 måneder. Alle elever i denne utdannelsen får F-1 visa.

 

Svenske elever kan få inntil ca Skr 500 000 i støtte fra CSN, mens danske elever kan få støtte i SU til levekostnader.

 

Nedenfor er et oppsett som bl a viser hvilke sertifikater som tas, antall timer til hvert sertifikat og en antatt totalpris. Totalprisen kan variere noe fra elev til elev da antall flytimer kan variere litt fra elev til elev. Utdanningen gjøres normalt i den rekkefølgen som står nedenfor, men i noen tilfeller kan EASA CPL utdannelsen komme helt til slutt.

 

 

Kombinert EASA/FAA utdanning ab initio - 2019

 

Utdanningen blir utført ved USATS i Titusville, Florida, USA.

 

Training/Licenses/Ratings etc.

Hours 

 Flight Hours

 Costs     

 

FAA PPL :

     
Flight Training  

 56,5

 

Ground School Class

 130

 

 

Tutored Ground Instruction

 16,5

 

 

Pre/Post Flight Briefing

 18,3

 

 

Written Test (1)

  

   

 

Checkride Examiner's Fee (1)

 

 

 

Checkride Aircraft Rental

 

1,5 

 

Books and Supplies

 

   

 

 

 

 

 

FAA IR :

 

 

 

Flight Training  

35,5

 
Simulator Training  

3,5

 
Tutored Ground Instruction

10

 

 

Ground School Class

68

   
Pre/Post Flight Briefing

5

   
Written Test (1)

 

 

 

Checkride Examiner's Fee (1)

 

 

 

Checkride Aircraft Rental

 

    2

 

Books and Supplies

 

 

 

 

 

 

 

FAA CPL :

 

 

 

Flight Training 

 

 56,5

 

Tutored Instruction

4,8

 

 

Ground School Class

40

 

 

Pre/Post Flight Briefing

5,4

 

 

Written Test (1)

 

 

 

Checkride Examiner's Fee (1)

 

 

 

Checkride Aircraft Rental

 

1,5

 

Books and Supplies      
 

 

 

 

EASA CPL :

 

 

 

Flight Training  

27

 
Tutored Instruction

7,5

   
Pre/Post Flight Briefing

8,4

   
EASA ATPL Theory

650

   
EASA Radio Telephony Test (1)      
EASA Skill Test (1)      
EASA Skill Test - Examiner Fee (1)      
EASA Skill Test - Aircraft Rental  

2

 
EASA ATPL Theory Exam      
EASA CPL License Issue      
EASA Wire Transfer & Handling Services      
Books and Supplies      
       
FAA CFI :      
Flight Training 

 

18

 

Tutored Ground Instruction

 5,4

 

 

CFI Ground School

 80

 

 

Pre/post Flight Briefing

 6

 

 

Written Tests (2)

 

 

 

Checkride Examiner's Fee (1)

 

 

 

Checkride Aircraft Rental

 

 1,5

 

Books and Supplies      
 

 

 

 

FAA CFII :

 

 

 

Flight Training 

 

4,5

 

Simulator Training  

2

 
Tutored Instruction

1

 

 

CFII Ground School

10

   
Pre/Post Flight Briefing

1

   
Written Test (1)

 

 

 

Checkride Examiner's Fee (1)

 

 

 

Checkride Aircraft Rental  

2

 
Books and Supplies

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL :

 1067

212

 
       

Estimated Training Expenses 

 

 

 

 

USD 105 084