SureTrack Program detaljer

 

SureTrack Program vil fra starten av ha 3 skolestarter i året. Starttidspunktene vil være :

 

  • januar
  • mai
  • september

 

Det kan bli aktuelt i fremtiden å utside antall klasser til flere enn bare tre i året.

 

Utdanningen i USA er basert på Bristow Academy og HAI sin mangeårige kombinerte EASA/FAA utdanning. Denne utdanningen har foregått ved skolen siden 1999.

 

Elevene ender opp med britiske/europeiske EASA sertifikater og amerikanske FAA sertifikater. EASA sertifikatene skal ikke krediteres når man kommer hjem til Norge/Europa - de er gyldige i alle EASA land. EASA IR blir ikke tatt i USA fordi EASA regelverket ikke tillater at et EASA IR blir tatt utenfor EASA området. USA er ikke med i EASA.

 

EASA IR utdanningen i England dekker kreditering fra FAA IR til EASA IR multi-engine. Dette inkluderer også Type Rating på AS355.

 

Nedenfor er et oppsett som bl a viser hvilke sertifikater som tas, antall timer til hvert sertifikat og en antatt totalpris. Totalprisen kan variere noe fra elev til elev. Utdanningen gjøres i den rekkefølgen som står nedenfor.

 

Prisene som er oppgitt nedenfor inkluderer ikke eventuelle drivstofftillegg som følge av store økninger i drivstoffpriser, oljepris eller andre petroleumsprodukter.

 

 

Kombinert EASA/FAA utdanning ab initio.

 

Utdanningen blir utført ved USATS i Titusville, Florida, USA.


Training/Licenses/Ratings etc.

Hours 

 Flight Hours

 Costs     


EASA CPL and FAA PPL :

     
Flight Training  

 135

 

Pre/Post Flight Briefing

 15

 

 

Classroom Instruction (ATPL theory)

872

 

 

Tutored Ground Instruction

 22

 

 

Books and Equipment

 

 

 

CPL Skill Test Aircraft Rental

  

   2

 

EASA Radio Telephony Test (1)

 

 

 

FAA PPL Checkride Examiner's Fee (1)

 

 

 

FAA PPL Checkride Aircraft Rental

 

   1,5

 

FAA PPL Written Test (1)

 

 

 

 

 

 

 

FAA CPL :

 

 

 

Flight Training - Dual Instruction

 

  11,5

 

Tutored Ground Instruction

 10

 

 

FAA Written Test (1)

 

 

 

Checkride Examiner's Fee (1)

 

 

 

Checkride Aircraft Rental

 

   1,5

 

Books and Supplies

 

 

 

 

 

 

 

FAA IR :

 

 

 

Flight Training - Dual Instruction

 

 25

 

Simulator Training

 

 10

 

Tutored Instruction

 10

 

 

Ground School Class

 68

 

 

Pre/Post Flight Briefing

  5

 

 

Written Test (1)

 

 

 

Checkride Examiner's Fee (1)

 

 

 

Checkride Aircraft Rental

 

  2

 

 

 

 

 

 FAA CFI :

 

 

 

Flight Training - Dual Instruction

 

 16

 

Tutored Ground Instruction

 11

 

 

CFI Ground School

 60

 

 

Pre/post Flight Briefing

 2,2

 

 

Written Tests (2)

 

 

 

Checkride Examiner's Fee (1)

 

 

 

Checkride Aircraft Rental

 

 1,5

 

 

 

 

 

FAA CFII :

 

 

 

Flight Training - Dual Instruction

 

 5

 

Simulator Training  

3

 
Tutored Instruction

 10

 

 

Written Test (1)

 

 

 

Checkride Examiner's Fee (1)

 

 

 

Checkride Aircraft Rental

 

 2

 

 

 

 

 

TOTAL :

 1085

       216

 
       

Estimated Training Expenses for

Training Conducted in the USA

 

 

USD 106 863   

 

 

 

Costs Payable to UK CAA :                           
- One attempt EASA CPL Skill Test UK £    785
- One attempt EASA ATPL Theory exams      UK £ 1 246
- EASA CPL Licence Issue fee UK £    243

  

 

 

EASA Single Pilot Multi-Engine Instrument Rating.

 

Utdanningen blir utført i England.

 

Training, Ratings etc        

Flight Hours     Costs               

 

   
EASA AS 355 Type Rating :
   
Flying Instruction - dual 8  
UK CAA Skill Test 1  
Costs   UK £ 12 160

20% UK VAT

 

UK £   2 432

Estimated Training Expenses for

EASA AS355 Type Rating         

  UK £ 14 592
     
EASA Instrument Rating Conversion :
   
Simulator Instruction 10  
Flying Instruction - dual  5  
UK CAA Skill Test  1  
Costs   UK £ 13 410
20% UK VAT  

UK £   2 682

Estimated Training Expenses for

EASA IR Conversion

 

UK £ 16 092

 

 

 

 

TOTAL flight hours :
       25  
     
Total Estimated Training Expenses for training conducted in the UK    UK £ 30 684
     

 

 

Costs Payable to UK CAA :                           
- EASA IR Skill Test fee UK £ 785
- EASA Type Rating Licence Issue fee  UK £ 121
- EASA IR Licence Issue fee UK £ 121