Budsjett EASA utdannelse

 

Godkjent for F-1 visa


BUDSJETTET MÅ BETRAKTES SOM ET FORSLAG.

VIRKELIGE KOSTNADER VARIERER FRA ELEV TIL ELEV.

 

Gjelder for 2018

 

 

Sjekk gjeldende dollarkurs for å finne riktig sum i Nkr, Skr eller Dkr

 

EASA CPL og FAA PPL Program

 

 

 

 

Antall flytimer

 Antall simulator timer

 Type helikopter

Antall teoritimer

Pris

Utdannelsen inkluderer :

 

 

 

 

 

- FAA PPL

 

 

 R-44

 

 

- EASA CPL

 

 

 R-44 og R-22

 
- - pre/post flight briefing      

 

 

- - ground instruction

 

 

 

 


- EASA ATPL teori

 

 

 

 


- Bøker og diverse utstyr

 

 

 

 


           

Samlet pris utdanning

 

 

 

 

$106 824

           
EASA ATPL teorieksamen gebyr - £ 1 246         $1 630

EASA CPL sertifikatprøve (Skill Test) gebyr - £ 785

 

 

 

 

$1 030

EASA CPL sertifikat gebyr - £ 243
        $320
EASA Radiotelefoni test         $150

 

Total

 

182

3,5 

 

 780


$109 954

 

Helseforsikring 12 måneder ($125 pr måned)

 

 

 

 

$1 500

Student registrerings gebyr

 

 

 

 

$150

F-1 visa administrasjons gebyr

 

 

 

 

$300

TSA gebyr

 

 

 

 

$130

Leilighet - 12 måneder

Basert på leilighet som deles med en annen elev.

Ca $ 450 pr måned pr elev.

 

 

 

 

 

 

$5 400

Leveomkostninger - 12 måneder

Inkl mat, lommepenger, litt fornøyelser og lign.

Ca $ 700 pr måned pr elev

 

 

 

 

 

 

$8 400

TOTALE KOSTNADER

 

 

 

 

 

 

$125 834 

 

Vanlig gjennomføringstid på utdanningen ved USATS vil være på 11-12 måneder. Noen elever kan bruke lengre tid.

 

Hovedhelikopteret under utdannelsen er R-44, men i løpet av EASA CPL inngår også 50 flytimer i R-22.

 

Prisen på utdannelsen kan reduseres hvis man erstatter noen av flytimene i R-44 med flytid i Schweizer S-300CBi. Eventuelt at man flyr flere timer i R-22 i stedet for R-44.

 

I EASA CPL utdannelsen inngår også en "enhanced instrument phase" som medfører at man nesten har et FAA IR. Elever kan for en mindre sum også skaffe seg et FAA IR.

 

Man starter med FAA PPL og dette blir det første sertifikatet eleven oppnår. Deretter fortsetter man med EASA CPL og EASA ATPL teori.

 

Svenske elever kan få inntil ca Skr 500 000 i støtte i CSN, mens danske elever kan få støtte i SU til levekostnader.

 

EASA CPL m/ATPL teori fra USATS skal IKKE "konverteres" når man kommer hjem til Europa.

 

 

HUSK RESERVEKAPITAL