Budsjett FAA utdannelse

 

 

BUDSJETTET MÅ BETRAKTES SOM ET FORSLAG.

VIRKELIGE KOSTNADER VARIERER FRA ELEV TIL ELEV.

 

Gjelder for 2019

 

 

Sjekk gjeldende dollarkurs for å få en riktig sum i Nkr, Skr eller Dkr

 

 

FAA Professional Pilot Program

 

 

Godkjent for utstedelse av F-1 visa

 

 

                                               

Antall flytimer

 Antall simulator timer

Type helikopter

Antall teoritimer

Pris   

Private Pilot

56,5

 

S-300

165

$ 24 048 

Instrument Rating

37,5

3,5

S-300

82

$ 16 047 

Commercial Pilot

57,5

 

R-22/S-300

50

$ 18 480 

Certified Flight Instructor

19,5

 

S-300

91

$ 10 151 

Instrument Instructor

6,5

2

S-300

12

$ 3 869 

Books etc

 

 

 

 

inkludert

 

 

Total

 

177,5

 5,5

 

 401 

 $ 72 595

 

Helseforsikring 24 måneder

 

 

 

 

 

$ 3 000

Student registrerings gebyr

 

 

 

 

$ 150

F-1 visa administrasjons gebyr

 

 

 

 

$ 300

TSA gebyr (PPL og IR)

 

 

 

 

$ 260

Leilighet - 12 måneder

Basert på leilighet som man deler med en annen elev.

Ca $ 450 pr måned pr elev.

 

 

 

 

 $ 5 400

Levekostnader - 12 måneder

Inkluderer mat, lommepenger, litt fornøyelser og lignende.

Ca $ 700 pr måned pr elev.

 

 

 

 

 $ 8 400

 

TOTALE KOSTNADER I USA

 

 

 

 

 

 

$ 90 105

 

 

 

Dette er antatte estimerte totale kostnader for en gjennomsnittlig elev. Prisene er ikke basert på minimum flytid, men hva en gjennomsnittlig elev normalt bruker av flytimer. Faktiske kostnader varierer fra elev til elev, noen bruker også flere flytimer og lengre tid enn andre bruk derfor dette budsjettet som et utgangspunkt. Noen elever kan bruke 8 - 9 måneder på utdannelsen, mens andre kan bruke 11 - 12 måneder. Ta høyde for dette i budsjettet. Pris på leilighet varierer og er i enkelte tilfeller høyere enn USD 450 pr elev pr måned.

 

Hovedhelikopteret under utdannelsen er Schweizer 300CBi, men det kan legges inn 50 timer i Robinson R-22 i FAA CPL delen.

 

Pris på utdannelsen kan bli noe lavere hvis man flyr hele utdannelsen i R-22. Prisen vil da kunne bli ca USD 69 188 i stedet for ca USD 72 595 som over.

 

Regner man på minimum flytid, hvilket svært få elever klarer, vil prisen bli ca USD 2 500 lavere i forhold til prisene nevnt over enten det er S-300CBi eller R-22.

 

For å få jobb som instruktør og skal undervise på R-22 eller R-44, trenger man å ha minimum 200 flytimer til sammen. Man trenger også 50 flytimer i R-22 for å være instruktør på R-22. Det kan derfor være lurt å inkludere minst 50 timer i R-22 i utdannelsen f eks som en del av CPL utdannelsen.

 

Merk at det i budsjettet er relativt lite rom for uforutsette ting. Det er meget klokt å ha noe ekstra penger i reserve til f eks jobbsøking og kanskje kjøp av bruktbil. Det kan godt være at du drar på et jobbintervju langt unna Florida og da må du ha penger til en slik reise(r).

 

NB !    For NORSKE elever som opprettholder sitt medlemskap i Folketrygden mens de er i USA vil det ikke være nødvendig med amerikansk helse- og ulykkesforsikring hele 2 års perioden på F-1 Visa. 50% av forsikringen kan derfor spares inn. Vi har "avtale" med Folketrygden om at de månedene man er under utdannelse er gratis. Eleven må ha skriftlig dokumentasjon fra Folketrygden på fremmøtedagen ved skolen for å få en slik "rabatt".

 

IKKE GLEM RESERVEKAPITAL