Budsjett FAA utdannelse

 

 

BUDSJETTET MÅ BETRAKTES SOM ET FORSLAG.

VIRKELIGE KOSTNADER VARIERER FRA ELEV TIL ELEV.


Gjelder for 2018

 

 

Sjekk gjeldende dollarkurs for å få en riktig sum i Nkr, Skr eller Dkr

 

 

FAA Professional Pilot Program

 

 

Godkjent for utstedelse av F-1 visa

 

 

                                               

Antall flytimer

 Antall simulator timer

Type helikopter

Antall teoritimer

Pris   

Private Pilot

   

R-44

 


Instrument Rating

   

R-44

 


Commercial Pilot


 

R-44 og R-22

 

 

Certified Flight instructor  

   

R-44

 


Instrument Instructor

   

R-44

 

 

Books etc

 

 

 

 

 

 

Total

 

177

 5,5

 

 328 

 $ 93 114

 

Helseforsikring 24 måneder

 

 

 

 

 

$ 3 000

Student registrerings gebyr

 

 

 

 

$ 150

F-1 visa administrasjons gebyr

 

 

 

 

$ 300

TSA gebyr (PPL og IR)

 

 

 

 

$ 260

Leilighet - 12 måneder

Basert på leilighet som man deler med en annen elev.

Ca $ 450 pr måned pr elev.

 

 

 

 

 $ 5 400

Levekostnader - 12 måneder

Inkluderer mat, lommepenger, litt fornøyelser og lignende.

Ca $ 700 pr måned pr elev.

 

 

 

 

 $ 8 400

 

TOTALE KOSTNADER I USA

 

 

 

 

 


$ 110 624

 

 

 

Dette er antatte estimerte totale kostnader for en gjennomsnittlig elev. Faktiske kostnader varierer fra elev til elev, noen bruker også flere flytimer og lengre tid enn andre bruk derfor dette budsjettet som et utgangspunkt. Noen elever kan bruke 8 - 9 måneder på utdannelsen, mens andre kan bruke 11 - 12 måneder. Ta høyde for dette i budsjettet. Pris på leilighet varierer og er i enkelte tilfeller høyere enn USD 450 pr elev pr måned.

 

Pris på utdannelsen kan bli lavere hvis man inkluderer Schweizer S-300CBi i utdannelsen og reduserer tilsvarende timer for R-44, eller flyr flere timer i R-22 i stedet for R-44.

 

For å få jobb som instruktør og skal undervise på R-22 eller R-44 trenger man å ha minimum 200 flytimer til sammen.

 

I utdannelsen ligger det inne 127 flytimer i R-44 og 50 flytimer i R-22. R-22 timene utføres mens man holder på med CPL utdannelsen.

 

Merk at det i budsjettet er relativt lite rom for uforutsette ting. Det er meget klokt å ha noe ekstra penger i reserve til f eks jobbsøking og kanskje kjøp av bruktbil. Det kan godt være at du drar på et jobbintervju langt unna Florida og da må du ha penger til en slik reise(r).

 

Turbinutsjekk er ikke med i programmene fordi man som oftest får utsjekken gratis i det selskapet hvor man skal fly turbin helikopter. Ønskes en turbinutsjekk som en del av utdannelsen må man plusse på ca USD 4 000 i budsjettet.

 

NB !    For NORSKE elever som opprettholder sitt medlemskap i Folketrygden mens de er i USA vil det ikke være nødvendig med amerikansk helse- og ulykkesforsikring hele 2 års perioden på F-1 Visa. 50% av forsikringen kan derfor spares inn. Vi har "avtale" med Folketrygden om at de månedene man er under utdannelse er gratis. Eleven må ha skriftlig dokumentasjon fra Folketrygden på fremmøtedagen ved skolen for å få en slik "rabatt".

 

IKKE GLEM RESERVEKAPITAL