Budsjett kombinert EASA/FAA

 

Godkjent for utstedelse av F-1 visa

 

BUDSJETTET MÅ BETRAKTES SOM ET FORSLAG.

VIRKELIGE KOSTNADER VARIERER FRA ELEV TIL ELEV.

 

Gjelder for 2018

 

Sjekk gjeldende dollarkurs for å finne riktig sum i Nkr, Skr eller Dkr

 

Kombinert EASA/FAA Professional Pilot Program


 

 

 

Antall flyimer

 Antall simulator timer

Type helikopter 

Antall teoritimer

Pris

Pakkepris som inkluderer :

 

 

 

 

$130 860

- EASA CPL og FAA  PPL

 

 

R-44 og   R-22 

 

inkl 

- Pre/post briefings         inkl 

- EASA ATPL teori og FAA PPL teori

 

 

 

 

inkl 

- Tutored ground instruction

 

 

 

 

inkl 

- Bøker og diverse utstyr

 

 

 

 

inkl 

           
EASA ATPL teorieksamen gebyr - £ 1 246         $1 630

EASA CPL sertifikatprøve (Skill Test) gebyr - £ 785

 

 

 

 

$1 030

EASA CPL sertifikat gebyr - £ 243
        $320
EASA Radiotelefoni test         $150
           

 

 

 

 

 

 

FAA CPL

 

 

 R-44

 

inkl

FAA IR

 

 

 R-44

 

 inkl

FAA CFI

 

 

 R-44

  inkl
FAA CFII

 

 

 R-44

  inkl

 Total

 

208


5,5 

 

978


 $133 990

 

Helseforsikring 30 måneder ($125 pr mnd)

 

 

 

 

$3 750

Student registrerings gebyr

 

 

 

 

$150

F-1 visa administrasjons gebyr

 

 

 

 

$300

TSA gebyr (PPL og IR)

 

 

 

 

$260

Leilighet - 18 måneder

Basert på leilighet som deles med en annen elev.

Ca $ 450 pr måned pr elev.

 

 

 

 

 $8 100

Leveomkostninger - 18 måneder

Inkl mat, lommepenger, litt fornøyelser og lign.

Ca $ 700 pr måned pr elev

 

 

 

 

  $12 600

TOTALE KOSTNADER

 

 

 

 

 

 

$159 150

 


 

Pris på leilighet varierer og er i enkelte tilfeller høyere (og lavere) enn USD 450 pr elev pr måned.

 

Pris på utdannelsen kan reduseres ved at elevene benytter Schweiser S-300 i deler av flytimene i stedet for R-44. Eller at man flyr mer enn 50 flytimer i R-22 på bekostning av R-44.

 

Hovedhelikopteret i utdannelsen er R-44, men det inngår også 50 flytimer i R-22 i løpet av FAA CPL utdannelsen. Man starter med FAA utdannelsen og avslutter med EASA utdannelsen. Samtidig får man klasseromsundervisning i EASA ATPL teori.

 

Budsjettet er satt opp med en gjennomføringstid på utdanningen på 18 måneder. Deretter kommer en jobbperiode på 12 måneder på F-1 visa. Til sammen 30 måneder - 2,5 år.

 

Svenske elever kan få inntil ca Skr 500 000 i støtte i CSN, mens danske elever kan få støtte i SU til levekostnader.

 

EASA CPL m/ATPL teori fra USATS skal IKKE "konverteres" når man kommer hjem til Europa.

 

 

HUSK RESERVEKAPITAL