Budsjett kombinert EASA/FAA

 

Godkjent for utstedelse av F-1 visa

 

BUDSJETTET MÅ BETRAKTES SOM ET FORSLAG.

VIRKELIGE KOSTNADER VARIERER FRA ELEV TIL ELEV.

 

Gjelder for 2019

 

Sjekk gjeldende dollarkurs for å finne riktig sum i Nkr, Skr eller Dkr

 

Kombinert EASA/FAA Professional Pilot Program

 

 

 

 

Antall flyimer

 Antall simulator timer

Type helikopter 

Antall teoritimer

Pris

Pakkepris som inkluderer :

 

 

 

 

$101 954

- EASA CPL 

27 

 

S-300 

 

inkl 

- Pre/post briefings

     

 8 

inkl 

- Tutored ground instruction

 

 

 

8

inkl 

- EASA ATPL teori

 

 

 

 650

inkl 

- Bøker og diverse utstyr

 

 

 

 

inkl 

         

 

EASA ATPL teorieksamen gebyr - £ 1 246        

$1 630

EASA CPL sertifikatprøve           (Skill Test) gebyr - £ 785

 

 

 

 

$1 030

EASA CPL sertifikat gebyr - £ 243
       

$320

EASA Radiotelefoni test        

$150

         

 

FAA PPL

 56,5

 

 S-300

165 

 inkl

FAA IR

 37,5

3,5 

 S-300

83

inkl

FAA CPL

   56,5 

 

 R-22/S-300

50

 inkl

FAA CFI

 19,5

 

 S-300

 91 

inkl

FAA CFII

 6,5

 2

 S-300

12

inkl

 Total

 

206,5

 

5,5 

 

1 067

 

 $105 084

 

Helseforsikring 30 måneder ($125 pr mnd)

 

 

 

 

$3 750

Student registrerings gebyr

 

 

 

 

$150

F-1 visa administrasjons gebyr

 

 

 

 

$300

TSA gebyr (PPL og IR)

 

 

 

 

$260

Leilighet - 18 måneder

Basert på leilighet som deles med en annen elev.

Ca $ 450 pr måned pr elev.

 

 

 

 

 $8 100

Leveomkostninger - 18 måneder

Inkl mat, lommepenger, litt fornøyelser og lign.

Ca $ 700 pr måned pr elev

 

 

 

 

  $12 600

TOTALE KOSTNADER

 

 

 

 

 

 

$130 244

 

 

 

Dette er utdannelsen de fleste skandinaver har tatt ved skolen etter 2010.

 

Pris på leilighet varierer og er i enkelte tilfeller høyere (og lavere) enn USD 450 pr elev pr måned.

 

Hovedhelikopteret i utdannelsen er Schweizer 300CBi, men det inngår også 50 flytimer i R-22 i løpet av FAA CPL utdannelsen. Man starter med FAA utdannelsen og avslutter med EASA utdannelsen. Underveis får man også full klasseromsundervisning i EASA ATPL teori.

 

Budsjettet er satt opp med en gjennomføringstid på utdanningen på 18 måneder. Deretter kommer en jobbperiode på 12 måneder på F-1 visa. Til sammen 30 måneder - 2,5 år.

 

Svenske elever kan få inntil ca Skr 500 000 i støtte i CSN, mens danske elever kan få støtte i SU til levekostnader.

 

EASA CPL m/ATPL teori fra USATS skal IKKE "konverteres" når man kommer hjem til Europa.

 

 

HUSK RESERVEKAPITAL