Detaljert informasjon om pilotutdannelse gjennom USATS - tidligere Bristow Academy

 1. US Aviation Training Solutions (USATS)
 2. SureTrack Program
 3. Et typisk karriere eksempel
 4. Hvorfor utdanne seg til pilot
 5. Forkunnskaper
 6. Felles europeiske bestemmelser (JAR)
 7. Jobbmarkedet i USA
 8. F-1 visa
 9. FAR Part 141 og 61 skoler
 10. SFAR-73
 11. J-1 visa
 12. Helseforsikring
 13. Folketrygden for utenlandsstudenter (gjelder kun norske elever)
 14. M-1 visa
 15. Green Card
 16. Skal man velge FAA eller EASA utdannelse
 17. Hvilke FAA sertifikater og type utdannelse bør man ta
 18. Piloter som allerede har forskjellige sertifikater fra før
 19. EASA utdannelse
 20. Kombinert EASA og FAA utdannelse
 21. Forskuddsbetaling
 22. Undervisningsmateriell fra skolen
 23. Fremmøte ved skolen
 24. Boforhold under utdannelsen
 25. Bil
 26. Psykologisk test
 27. Finansiering av utdannelsen
 28. Avslutning

 

15. GREEN CARD.

 

Et Green Card er en permanent oppholds- og arbeidstillatelse i USA. I praksis er du å betrakte mer eller mindre som en amerikansk statsborger. Dette medfører meget store fordeler på jobbmarkedet.

 

Det er mange måter å skaffe seg et Green Card på. En mulighet er å delta i det årlige Green Card lotteriet som myndighetene arrangerer hvor de utvalgte rett og slett vinner et Green Card. Det deles ut ca 50 000 - 55 000 slike hvert år. Norden har sin egen kvote innenfor dette. Det spiller således ingen rolle for vinnersjansene om 10 millioner kinesere søker. Opp gjennom årene har det vært en god del skandinaviske elevene ved HAI og Bristow Academy som har vunnet Green Card på denne måten.

 

Andre måter å skaffe seg Green Card på er å søke hjelp gjennom advokat. Dette vil kunne koste fra USD 3 - 5 000 og oppover. Men man er aldri sikret å få et Green Card på denne måten.

 

Finner du deg en amerikansk ektefelle får du automatisk et Green Card. En god del skandinaviske elever har opp gjennom årene giftet seg med en amerikansk statsborger og på den måten fått Green Card.

 

I USA er systemet slik at hvis det blir generell mangel på en bestemt yrkesgruppe så åpnes det for at utlendinger kan få lettere arbeidstillatelser og eventuelt Green Card hvis de er sterkt ønsket av arbeidsgivere. Pilotmangelen i USA er i ferd med å bli merkbar på enkelte områder og forventes å stige ytterligere i de kommende årene. Det kan derfor være en mulighet for at utenlandske godt kvalifiserte piloter gis gode muligheter for å få Green Card i fremtiden.

 

Det finnes også en del lysskye måter å skaffe seg Green Card på. Dette er noe som USATS på ingen måte anbefaler elever å prøve på, men du vil helt sikkert høre om slike tilfeller under et lengre opphold i USA.

 

Nyttige opplysninger om det årlige Green Card lotteriet finnes bl a på Internet adressene :

www.norway.usembassy.gov (USA's ambassade i Oslo)

www.stockholm.usembassy.gov (USA's ambassade i Stockholm)

www.dk.usembassy.gov (USA's ambassade i København)

 

16. SKAL MAN VELGE FAA ELLER EASA UTDANNELSE.

 

Valget mellom FAA og EASA utdannelse kan være et meget vanskelig spørsmål. Vil man ha tilgang til det amerikanske jobbmarkedet for helikopterpiloter må man ha FAA sertifikater. De to store fordelene med utdannelse i USA er at :

 

1). Man får muligheter til å jobbe i USA etter utdannelsen slik at man kan skaffe seg rundt 1 000 flytimer før man vender hjem etter at F-1 visaet går ut og

 

2). Utdannelse i USA er mye billigere enn i Skandinavia/Europa. (Under forutsetning av "normal" lav dollarkurs).

 

Med bare EASA sertifikater kan man altså ikke jobbe i USA. For å få jobb i USA må man også ha FAA sertifikater.

 

Etter innføringen av F-1 visa har trenden vært at stadig flere skandinaviske elever har valgt å ta den kombinerte EASA/FAA utdannelsen ved Bristow Academy. Vi tror dette vil fortsette også hos USATS. Da får man både EASA sertifikater og slipper "konvertering" når man kommer hjem, og man får tilgang til det amerikanske jobbmarkedet gjennom FAA sertifikater.

 

Valget de fleste står ovenfor blir som følger :

a). Tar man bare EASA utdannelse må man tilbake til Skandinavia etter utdannelsen og har bare den flytiden man fikk under utdannelsen - hvilket er på linje med elever utdannet i Norge/Sverige/Danmark. Men i forhold til utdannelse i Skandinavia får man en billigere EASA utdannelse (ved "normal" kurs på US dollar) ved USATS.

 

b). Tar man FAA utdannelse kan man jobbe i USA etter utdannelsen og ha rundt 1 000 flytimer når F-1 visaet utgår. Jobbperioden er på 12 måneder ved hjelp av F-1 visa.

 

c). Tar man en kombinert EASA/FAA utdannelse får man begge typer sertifikater og kan jobbe i USA. Men utdannelsen tar noe lengre tid enn bare FAA utdannelse. Jobbperioden er på 12 måneder ved hjelp av F-1 visa og man kan ha opp mot 1 000 flytimer når man reiser hjem.

 

Tar man en EASA utdannelse får man med dagens EASA bestemmelser ikke ta et EASA Instrument Rating (IR) i USA. EASA bestemmelsene sier at det må gjøres i et EASA land i Europa.

 

Man kan selvfølgelig ta et EASA IR i ettertid i et hvilket som helst EASA land, f eks Norge, Sverige og Danmark hvor det finnes IR godkjente skoler. Teorien til EASA IR har man allerede fra ATPL teorien fra USATS hvis man der tok en EASA CPL utdannelse.

 

Ønsker man å fly i de store offshore selskapene i Norge og Danmark  man ha et EASA IR. Et alternativ er å ta det i Skandinavia etter at man er ferdig i USA, men prisen for et IR ved en skole i Skandinavia er meget høy. Det vanligste alternativet er å ta amerikansk FAA IR og ta nødvendig tilleggsutdannelse ("konvertering"). Prisen vil da kunne ligge på fra Nkr 220 000/ Skr 250 000/ Dkr 220 000 og oppover avhengig av hvilken skole man velger.

 

Frem til 2009 tok flertallet av alle skandinaviske elever full amerikansk FAA utdannelse, i stedet for EASA (JAA) utdannelse, med tilhørende tilleggsutdannelse/"konvertering" enten ved Bristow Academy eller i Skandinavia etter hjemkomsten. Eller man tok "konvertering" som en kombinasjon ved Bristow Academy og i Skandinavia.

 

Når nå F-1 visa er innført og man kan bruke inntil 18 måneder på den kombinerte EASA/FAA utdannelsen, har de fleste skandinaviske elever et ønske om å ta denne utdannelsen fremfor en ren FAA eller ren EASA utdannelse.

 

Med tanke på forbruk av tid, vil det være en klar fordel å ta EASA utdannelsen ved USATS i stedet for en tidkrevende "konvertering" i ettertid etter hjemkomsten som må gjøres hvis man har tatt kun FAA sertifikater i USA.

 

 

17. HVILKE FAA SERTIFIKATER OG TYPE UTDANNELSE BØR MAN TA.

 

Fra og med januar 2015 har det ved Bristow Academy kun vært 3 skolestarter med FAA Professional Pilot Program hvert år. Dette vil fortsette ved USATS. Disse starter følgende måneder hvert år :

 

 • Januar
 • Mai
 • September

 

Hovedregelen er at dess flere sertifikater du har, dess lettere er det å få seg jobb både i USA og i Europa.

 

For å få jobb i USA etter utdannelsen er det et "must" at du har minimum Private, Commercial og Certified Flight Instructor sertifikater. Det er også en fordel å ha Instrument Rating og Certified Flight Instructor Instrument sertifikat.

 

Med tanke på jobb i Skandinavia etter perioden i USA er det i stor grad erfaringen du har som teller mest. Altså både antall timer i luften og hvilke sertifikater du har. Men også forhold som personlige egenskaper teller mye.

 

Hvis du planlegger å reise til USATS på F-1 visa og tar en ren FAA utdannelse er følgende utdannelse det skolen kan tilby :

 

Hovedutdannelse FAA 

 • Private Pilot License (PPL)
 • Instrument Rating (IR)
 • Commercial Pilot License (CPL)
 • Certified Flight Instructor (CFI)
 • Certified Flight Instructor Instrument (CFII)
 • External Load Course
 • (Turbine Transition)

 

Dette er hovedprogrammet innen FAA utdannelse ved USATS og den utdannelsen som de fleste skandinaviske og europeiske elevene har valgt opp gjennom årene - før F-1 visa ble tilgjengelig.

 

Utdanningsprisen er ca USD 72 500 (pr 2019 priser). Dette inkluderer 177,5 flytimer, pluss 5,5 timer i simulator - til sammen 183 flytimer. Hovedhelikopter er Schweizer 300CBi, men minimum 50 flytimer er i R-22.

 

Det er også 400 teoritimer inkludert i utdannelsen.

 

Med dette programmet har du alt som finnes av sertifikater, med unntak av Airline Transport Pilot License (ATPL). For å få et ATPL på helikopter i USA må du bl a ha til sammen 1 200 flytimer. Innen EASA er timekravet 1 000 flytimer. Men du må også ha den rette sammensetningen i timene - ikke bare flydd 1 200/1 000 flytimer.

 

Merk at for å kunne få jobb som instruktør ved en USA skole som benytter R-22 eller R-44 i utdannelsen, må man ha minimum 200 flytimer.

 

Hvis du har Green Card, eller er amerikansk statsborger, og planlegger å jobbe i USA, er et ATPL meget viktig for å få jobb i de store amerikanske selskapene. Hvis du derimot har F-1 visa og skal tilbake til Skandinavia etter utløpet av visa tiden, har ikke et amerikansk ATPL noen verdi for deg.

 

Turbin utsjekken er satt i klammer og inngår ikke i prisen ovenfor fordi det ikke alltid er like nødvendig å ha denne. I mange tilfeller vil du få den nødvendige turbin utsjekken gratis i det selskapet hvor du eventuelt skal fly en turbin maskin. En annen sak er at du må ha utsjekk på hver enkelt type helikopter du skal fly. Selv om du har en utsjekk på en bestemt helikoptertype kan det være at du får jobb på en annen type. 

 

NB !!! Til offshoreflyging i Norge og Danmark brukes veldig mye helikoptre av typene Sikorsky S-92. Selskapene som flyr disse helikoptrene forventer ikke at noen piloter skal ha tatt utsjekk på disse typene i privat regi. Til det vil det koste alt for mye penger. Derimot er det enkelte som gjennom jobber i USA får fly slike helikoptre. For disse er det en del enklere å få jobb på tilsvarende helikoptre i Norge og Danmark, først og fremst p g a erfaringen de har tilegnet seg gjennom å fly den type helikoptre. De som ikke har flydd slike helikoptre før får en gratis typeutsjekk straks man er ansatt i selskapet hvor man skal fly denne helikoptertypen. En slik typeutsjekk, pluss all annen utdannelse/kursing som skal til før man er klar til å fly for et offshore selskap, kan ofte ha en teknisk pris på rundt kr 750 000. Men denne kostnaden tar helikopterselskapet.

 

 

18. PILOTER SOM ALLEREDE HAR FORSKJELLIGE SERTIFIKATER FRA FØR.

 

En del elever som opp gjennom årene har kommet til USATS/Bristow Academy/HAI har allerede enkelte fly- eller helikoptersertifikater fra før. Alle slike sertifikater blir godkjent enten de er europeiske eller amerikanske. Har en elev f eks et EASA PPL på helikopter fra før vil eleven få dette fullt ut godkjent og trenger ikke ta nytt amerikansk PPL, men kan begynne direkte på CPL/IR utdannelsen. Eleven sparer følgelig også rundt USD 20 000 i forhold til full utdanningspris og bruker ca 2-3 måneder kortere tid i forhold til elever uten PPL sertifikat fra før. Denne besparelsen gjelder bare hvis man tar en ren FAA utdannelse. Tar man en EASA utdannelse, eller en kombinert EASA/FAA utdannelse, blir regnestykket litt annerledes og man sparer noe mindre. Dette p g a EASA regelverket.

 

Enkelte andre elever har sertifikater på fly fra før. Har man f eks et CPL på fly fra før, kan man i teorien etter bestemmelsene i USA klare seg med 50 timer i helikopter for å få et FAA CPL på helikopter. I praksis er det svært få som klarer seg med bare 50 timer. Gjennomsnittet bruker 60 - 80 timer.

 

Elever med forskjellige sertifikater fra før vil ikke nødvendigvis få F-1 visa. Dette må avklares i hvert enkelt tilfelle. Dette skyldes ikke at skolen ikke ønsker å gi elevene F-1 visa, men regelverket som myndighetene i USA har bestemt for F-1 visa.

 

Alle elever med PPL sertifikater fra andre land enn USA må registrere sine sertifikater hos FAA før skolestart ved USATS for å få disse godkjent (validert) i USA. I heldigste fall kan dette gjøres med 2-3 ukers behandlingstid, men FAA oppgir selv inntil 90 dager. Fullstendig info om dette finnes her :

 

www.faa.gov/licenses_certificates/airmen_certification/foreign_license_verification/.

 

Den lokale FSDO (punkt 12 i skjemaet) man skal bruke er Orlando FSDO - hvis man skal til USATS i Titusville.

 

 

19. EASA UTDANNELSE.

 

USATS arrangerer 3 EASA klasser hvert år. Elever som tar kombinert EASA/FAA utdannelse går også i disse klassene hva gjelder EASA delen. Det er start i følgende måneder :

 

 • Januar
 • Mai
 • September

 

Hver klasse består av 14 elever.

 

I denne utdannelsen får elevene følgende sertifikater :

 

 • EASA CPL m/ATPL teori
 • FAA PPL

 

Utdanningsprisen er ca USD 89 500 (pr 2019 priser) inkludert diverse tillegg og EASA avgifter.

 

Utdannelsen består av 195 flytimer - hvorav 3,5 er i simulator. Hovedhelikopter er S-300, men 50 av flytimene er i R-22.

 

Elevene starter med FAA PPL, deretter kommer EASA CPL m/ATPL teori.

 

Teoridelen av utdannelsen består 866 teoritimer - hvorav EASA ATPL teoridelen består av 650 timer i klasserom.

 

I EASA CPL utdannelsen inngår også en "enhanced instrument phase" som medfører at man nesten har et FAA IR. Elever kan for en mindre sum også skaffe seg et FAA IR.

 

Elever som ønsker en EASA utdannelse og deretter kunne jobbe i USA, trenger også å "konvertere" fra EASA CPL til FAA CPL og i tillegg gjennomføre FAA instruktørutdannelse. Eventuelt at man tar en kombinert EASA/FAA utdannelse.

 

Elevene som tar denne utdannelsen får F-1 visa, men man får ikke arbeidsdelen av F-1 visa - OPT - når man bare har EASA sertifikat.

 

Det ligger ikke EASA Instrument Rating inne i EASA utdannelsen fordi deler av denne utdannelsen, som allerede nevnt, må etter EASA bestemmelsene foregå i et EASA land. Derimot ligger hele ATPL teorien inne i utdannelsen, til sammen 650 timer med klasseromsundervisning. ATPL teorien inkluderer både CPL teori og IR teori.

 

EASA CPL utdannelsen tar ca 11-12 måneder.

 

EASA utdannelsen er en god del dyrere enn vanlig amerikansk utdannelse først og fremst pga all teoriundervisningen i klasserom. Men har man først tatt en EASA utdannelse trenger man ikke å tenke på "konvertering"/tilleggsutdannelse når man kommer tilbake til Europa.

 

Før man kan starte på en EASA CPL utdannelse  man gjennomgå og bestå en EASA legeundersøkelse. Denne kan tas i Norge, Sverige eller Danmark - eller eventuelt England. Alle  ta en EASA Medical Class 1. Man trenger også en FAA Medical Class 1 eller 2. Alle  også konvertere sine lokale EASA medical class 1 til en engelsk UK CAA EASA medical class 1. Dette er kun en papirsak og koster for tiden (2018) 75 engelske pund.

 

 

20. KOMBINERT EASA OG FAA UTDANNELSE.

 

I løpet av 2010, etter innføringen av F-1 visa, ble dette den mest populære utdannelsen blant skandinaviske elever som ville til Bristow Academy. Etter all sannsynlighet vil dette fortsette også hos USATS. Hovedgrunnen til det er at man får en EASA utdannelse og slipper å "konvertere" når man kommer hjem til Skandinavia/Europa og samtidig får en FAA utdannelse og tilgang til det amerikanske jobbmarkedet.

 

Som nevnt over har USATS 3 klasserstarter med denne utdannelsen i året - i januar, mai og september.

 

Hver klasse består av 14 elever.

 

Kombinert EASA/FAA utdannelse består av følgende sertifikater :

 

 • EASA CPL m/ATPL teori
 • FAA PPL
 • FAA CPL
 • FAA IR
 • FAA CFI
 • FAA CFII

 

Dette er hovedutdannelsen ved USATS og den utdannelsen som er å foretrekke med tanke på jobb i USA etter utdannelsen.

 

Utdannelsen består av 206 flytimer og 5,5 timer i simulator. Hoveddelen av flytimene er i S-300, men 50 av flytimene er i R-22.

 

Teoridelen består av 1 067 timer - hvorav 650 timer er til EASA ATPL i klasserom.

 

Pris på utdannelsen er ca USD 105 000 (pr 2019 priser) inkludert diverse tillegg og EASA gebyrer. 

 

Utdanningstiden tar for de fleste ca 18 måneder og deretter 12 måneder med jobbperiode.

 

Utdannelsen starter med FAA delen og avsluttes med EASA delen. Underveis i FAA delen starter man med EASA ATPL teorien.

 

Som for den rene EASA utdannelsen ovenfor  alle som starter i denne utdannelsen ha gjennomført og bestått en EASA legeundersøkelse og fått en EASA Medical Class 1. Man trenger også en FAA Medical Class 1 eller 2. Alle  også konvertere sine lokale EASA medical class 1 til en engelsk UK CAA EASA medical class 1. Dette er kun en papirsak og koster for tiden (2018) 75 engelske pund.

 

 

21. FORSKUDDSBETALING.

 

USATS er en av de meget få skolene i USA som ikke forlanger full eller i hvert fall en stor del av utdanningskostnadene betalt på forskudd. Hos oss er derimot prinsippet "pay as you fly", hvilket vil si at du betaler mer eller mindre time for time. De fleste elever velger dog å ligge noe på forskudd slik at de ikke må betale en sum hver eneste dag.

 

Alle elever må imidlertid betale et depositum på forhånd. Avhengig av type utdannelse er summene på USD 3 000, USD 6 000 eller USD 9 000. Dette er penger som elevene får tilgang til straks de ankommer skolen.

 

Nedenfor er en oversikt over hva forskuddsbetalingen/depositumet går til : 

 

Ved F-1 visa i FAA utdannelse                  
F-1 visa gebyr USD 300
Registreringsgebyr USD 150
Helse- og ulykkesforsikring (12 mnd)    USD 1 500 (USD 125 pr måned)
Fremmøte depositum USD 1 050
Sum USD 3 000

 

 

Ved M-1 visa i FAA utdannelse :                 
Forsendelsesgebyr USD 20
Registreringsgebyr USD 150
Fremmøte depositum USD 2 830
Sum USD 3 000

 

 

Ved F-1 visa i EASA utdannelse :                   
F-1 visa gebyr USD 300
Registreringsgebyr USD 150
Helse- og ulykkesforsikring (12 mnd)     USD 1 500 (USD 125 pr måned)
Fremmøtedepositum USD 4 050
Sum USD 6 000

 

 

Ved F-1 visa i den kombinerte EASA/FAA utdannelsen
F-1 visa gebyr USD 300
Registreringsgebyr USD 150
Helse- og ulykkesforsikring (18 mnd)  USD 2 250 (USD 125 pr måned)
Fremmøtedepositum USD 6 300
Sum USD 9 000

 

 

Så snart du møter opp på skolen blir fremmøtedepositumet overført til din skolekonto og kan brukes fritt. Hvis du derimot ikke møter opp ved skolen, etter å ha reist inn i USA, blir ikke beløpet refundert.

 

Hvis en elev avbryter oppholdet i USA før visaet utgår, kan eleven få tilbakebetalt det overskytende månedlige beløpet for helse- og ulykkesforsikringen - etter søknadhvis F-1 visaet blir annullert.

 

Helse- og ulykkesforsikring er ikke et krav fra myndighetenes side når det gjelder elever på M-1 visa. Forsikringsbeløp er derfor ikke tatt med i oversikten for M-1 visa. Men det anbefales på det sterkeste at man er forsikret også når man har M-1 visa.

 

 

22. UNDERVISNINGSMATERIELL FRA SKOLEN.

 

Enkelte elever ønsker å sette seg litt inn i teoridelen av utdannelsen ved USATS før de ankommer skolen. I utgangspunktet er ikke dette nødvendig, men spesielt for de som ønsker å være best mulig forberedt til skolestart anbefales det at man skaffer seg noen av bøkene på forhånd.

 

USATS har en egen bokpakke som består av 3 av bøkene til FAA PPL som elever kan bestille direkte fra skolen. Straks bokpakken er betalt, vil USATS sende bøkene som ekspressforsendelse med DHL slik at pakken blir levert på døra hjemme hos den som har bestilt dem. Det går normalt bare 4 - 7 dager fra bøkene sendes fra USATS til de er på døra hos mottakeren.

 

Bokpakken koster ca USD 320,00 inkludert ekspressfrakt litt avhengig av hvor i Skandinavia man bor.

 

Ekspressfrakt er dyrt - ca USD 200 for bokpakken, men nokså nødvendig. Hvis bøkene sendes som vanlig pakke tar det normalt 4 - 8 uker før de er fremme. USATS bruker derfor UPS ekspress for å få bøkene raskt frem.

 

Bøkene som inngår i denne pakken er :

-  Rotorcraft Flying Handbook

-  Private Pilot Test Preparation

-  Private Pilot Manual

Selvfølgelig kan man også bestille bøker utover de tre hvis man ønsker det, men i første omgang holder det vanligvis med disse bøkene.

 

Det er også fullt mulig å skaffe seg en del bøker via forskjellige bokhandlere på Internett. Dette blir en god del billigere og kan anbefales. Men det er viktig at det er de samme bøkene som brukes i undervisningen ved USATS.

 

 

23. FREMMØTE VED SKOLEN.

 

Alle nye elever fra Europa blir møtt og hentet på Orlando International Airport av en person fra USATS. Denne personen står normalt ved transportbåndet hvor hver elev plukker opp sin bagasje.

 

For at elevene skal kunne bli møtt på flyplassen er det viktig at alle melder fra enten direkte til skolen eller til undertegnede om :

1) ankomst dato

2) ankomst klokkeslett

3) flight nummer til Orlando

4) siste flyplass før Orlando.

Normalt vil elevene den første natten bli boende på et lokalt hotell som USATS har rabattavtaler med. Dette for at elevene skal få hvilt seg skikkelig etter en lang flyreise. Neste dag blir man hentet og tatt med rundt til ledige leiligheter og det er opp til eleven å velge leilighet og "samboer".

 

Det vil normalt være en fordel å møte frem minst 1 uke før selve skolestart for å få ordnet med praktiske ting som leilighet, bankforbindelse, akklimatisering, eventuelt bilkjøp osv. Det er også orienteringsdager i uka før selve skolestart.

 

F-1 og M-1 visaet gir anledning til at man kan ankomme inntil 30 dager før datoen visaet gjelder fra.

 

 

24. BOFORHOLD UNDER UTDANNELSEN.

 

USATS eier ingen leiligheter selv, men er fullt ut behjelpelig med å skaffe leiligheter til alle elever i Titusville området. Skolen har en egen person som er behjelpelig med dette. Utleiemarkedet i Titusville er godt og det er normalt ikke problemer med å skaffe leilighet, men til tider kan det være et trangere utleiemarked enn til andre tider. Dess tidligere man registrerer seg som elev, dess tidligere kan skolen planlegge med å skaffe leilighet.

 

Hver enkelt elev kan selvfølgelig velge å bo hvor han/hun vil, men de fleste følger "rådene" fra USATS og flytter inn i leiligheter som de deler med en eller to andre elever. På denne måten er det mye penger å spare.

 

Leilighetene er helt normale amerikanske leiligheter som kanskje best kan sammenlignes med en rekkehusleilighet eller terrasseleilighet i Skandinavia. De fleste har 2 - 3 soverom.

 

I utgangspunktet er leilighetene umøblerte, men noen ganger overtar man en leilighet etter en annen elev som nettopp har flyttet ut. I slike tilfeller er det nokså vanlig at man overtar møblene etter den forrige eleven og betaler en liten sum for dette.

 

I tilfeller hvor man må kjøpe nye møbler, pleier de fleste å kjøpe disse brukt. Elevene blir tatt med til slike brukthandlere av USATS. Brukte møbler er meget rimelige og representerer ikke noen stor utgiftspost.

 

Normal pris pr måned for en leilighet ligger på ca USD 600 - 1 200. Denne deles på 2 eller 3 alt ettersom hvor mange elever som bor i leiligheten. Ved knapphet på leiligheter kan elever risikere å havne i dyrere leiligheter.

 

USATS ordner vanligvis alt som har med leilighet å gjøre for hver elev. Det er en god ide at elever tar direkte kontakt med Sheri Busansky på e-mail sbusansky@usatsolutions.com i god tid før man ankommer skolen - helst 2 måneder før skolestart slik at hun kan starte forberedelsene med å finne leiligheter for hver enkelt elev. Det vil også være info om leiligheter i "Student Guidebook" som alle elever får tilsendt sammen med visa papirene fra skolen.

 

Det kan være mange elever innom USATS hvert år og alle skal ha et sted å bo. Elever som kommer med familie vil normalt ha leiligheter for seg selv. Disse bør si i fra i god tid i forveien slik at skolen kan planlegge litt mer for denne gruppen.

 

Alle leiligheter har aircondition.

 

De fleste elever blir boende i boligkomplekser i Titusville som er 3 - 10 km fra flyplassen.

 

 

25. BIL.

 

USA er som kjent privatbilens hjemland. Offentlig transport som f eks buss er lite utbygd i landet. Det vil være en fordel å ha egen bil under utdannelsen og tiden etterpå. En del elever går sammen om å kjøpe en brukt bil på deling, mens andre velger å ha sin egen. En god del elever klarer seg fint også uten bil og sitter i stedet på med kamerater når det trengs.

 

I tillegg til å bruke bil til og fra skolen og leiligheten hver dag, er det veldig mye å oppleve i Florida og USA for øvrig hvor man er nokså avhengig av å ha bil. I nærheten av Bristow Academy ligger f eks kjente steder som Disney World, Epcot Center, Sea World, Kennedy Space Center, Universal Studios, Daytona Speedway, for å nevne noen av de nærmeste attraksjonene.

 

En rimelig bra bruktbil får man fra USD 1 500 og oppover. Men det er også de som kjøper bil til rundt USD 5 000. Når man forlater USA kan man stort sett selge bilen videre for omtrent samme sum. Å forsikre en bil i USA er relativt dyrt i forhold til prisen man betaler for bilen. En normal forsikring ligger på rundt USD 100 pr måned.

 

Pr januar 2019 koster en liter bensin i USA tilsvarende ca norske kr 5,00.

 

 

26. PSYKOLOGISK TEST.

 

Forut for ansettelse i flere av de store fly- eller helikopterselskapene i Skandinavia må man vanligvis gjennomgå en psykologisk test. Som oftest er dette en del av intervjurutinene forut for en eventuell ansettelse som pilot. Fra tid til annen kommer det ønsker fra potensielle elever som ønsker å teste seg før man starter på pilotutdannelsen. I Norge er det SIAP Norway AS og Wingestad Psykologtjeneste AS som utfører dette. Begge holder til i Oslo.

 

Elever fra Sverige eller Danmark kan ta slike psykologiske tester i sine land hvis de ønsker det. SIAP Norway AS har også samarbeidspartnere  i Sverige og Danmark.

 

Det er ikke noe krav å ha gjennomført en slik test for å komme inn på USATS.

 

De som ønsker en slik utvidet og mer fullstendig test før utdannelsen kan kontakte SIAP Norway AS eller Wingestad Psykologtjeneste AS i Oslo. Man får da muligheten av å gjennomgå en rådgivningstest tilsvarende de prøver som benyttes av større fly- og helikopterselskaper. Man får en utførlig skriftlig redegjørelse for sitt potensiale sett i sammenheng med de mål man har. SIAP har lang erfaring innen dette og vet hva som kreves.

 

Prisen på testen vil variere alt etter som hvor grundig testen skal være, men ligger ofte på rundt kr 6 000.

 

Til denne tid er det svært få av våre elever som har tatt en utvidet test, men for de som ønsker en slik test, kontakt :

 

SIAP Norway AS (Oslo) :

Tlf.:  + 47 - 66 91 33 90

E-mail :  siap@online.no

Internett :  www.siap.no

 

eller

 

Wingestad Psykologtjeneste AS (Oslo)

Tlf.: + 47 - 905 35 123

E-mail : tore@wingestad.no

Internett : www.wingestad.no

 

Alle elever som vil bli SureTrack Program elever må gjennom denne psykologiske testen på forhånd før man reiser til USATS. Les mer om SureTrack her :

 

www.scandinavianpilots.com/pilotutdanning-usa/helikopter-offshore-program

 

27. FINANSIERING AV UTDANNELSEN.

 

Hele utdannelsen må vanligvis privatfinansieres.

 

I Norge er det ingen offentlig støtte å få pr i dag i f eks Lånekassen til utdannelse til helikopterpilot gjennom USATS. Pilotutdannelse utenfor Norges grenser får ikke støtte i Lånekassen.

 

I Danmark kan man få støtte til deler av utdannelsen hvis man tar en EASA utdannelse eller EASA delen av det kombinerte EASA/FAA programmet ved USATS. Ta direkte kontakt med SU udlandsafdelingen om dette på e-mail suudl@su.dk eller telefon 33 26 85 60.

 

Ved Billund Air Center kan man få SU støtte til ATPL teori som en del av "konverteringen" fra FAA til EASA sertifikater.

 

I Sverige kan man få støtte i CSN for ca skr 500 000 for en ren EASA utdannelse. Fra høsten 2016 har man også kunnet få støtte i CSN for hele den kombinerte EASA/FAA utdannelsen - ikke bare EASA delen som tidligere. Summen inkluderer lån og stipend til sammen. Ta direkte kontakt med CSN på telefon 0771 - 276 000 eller e-mail.

 

Man kan også få støtte i Sverige til ATPL teorien gjennom CSN når man "konverterer" hvis man har valgt en ren FAA utdannelse i USA.

 

Det er i mange tilfeller en stor fordel å jobbe en tid og legge seg opp en del egenkapital i stedet for å låne hele summen til utdannelsen. Man skal tross alt betale tilbake lånet og dess mindre man har å betale, dess bedre.

 

Den vanligste måten å skaffe seg lån på i banken er som oftest at man får foreldre eller andre til å kausjonere for et lån. Men vær klar over at kausjonisten(e) setter seg i en problematisk situasjon hvis eleven av en eller annen grunn ikke klarer å oppfylle sine betingelser ovenfor banken.

 

De fleste banker er i utgangspunktet positive til å låne penger til pilotutdannelse, men de stiller vanlige krav til sikkerhetsstillelse som til de fleste andre typer lån.

 

 

28. AVSLUTNING.

 

Har du fått med deg alt foran, antar jeg at du nå har et godt grunnlag for å kunne bestemme deg for om USATS er en aktuell skole for deg å utdanne deg til helikopterpilot ved.

 

Helt tilbake til 1993 har den store majoriteten av våre skandinaviske elever som har ønsket det fått seg jobb i USA etter utdannelsen ved hjelp av J-1 Visa før 2010 og ved F-1 visa fra 2010. Et unntak har vært i 2009 og 2010, under finanskrisen, hvor langt færre fikk jobb. På denne måten får man en "flying start" på helikopterpilot karrieren. Dette er også av største viktighet med tanke på jobb når man kommer tilbake til hjemlandet. Uten flytid og erfaring er det svært vanskelig å få jobb i Europa.

 

Selv om det i dag ser meget godt ut med tanke på fremtiden for de som utdanner seg til helikopterpiloter, er det alltid vanskelig å spå om fremtiden. Det kan skje ting som gjør at dette forandrer seg, men pr i dag ser det meget godt ut. Samtidig som selskapene trenger stadig flere piloter er det i ferd med å utvikle seg en pilotmangel hva gjelder skandinaviske piloter med erfaring. Pr i dag er det lite som tyder på at dette vil forandre seg de neste 3 - 5 årene. De fleste mener det blir enda bedre tider fremover mot 2025 og videre for de som har de rette sertifikatene og erfaringen.

 

Et positivt moment for oss skandinaver er at man med et EASA sertifikat kan jobbe i alle EASA land uten å skifte sertifikat. Vi har flere tidligere elever fra Skandinavia som i dag jobber i f eks Storbritannia og Nederland. Det er også flere svenske og danske tidligere HAI & Bristow Academy elever som flyr for store norske selskaper som Bristow Norway og CHC Helikopter Service. Jobbmarkedet er rett og slett blitt større enn før.

 

Av alle offshore piloter som er ansatt i Bristow Norway og CHC Helikopter Service i Norge siden 1 januar 2000, har ca 50% av pilotene hatt bakgrunn fra Bristow Academy/HAI.

  

USATS satser også sterkt på å få til utdanningsavtaler med andre store helikopterselskaper rundt om i verden. I Norge har vi utdanningsavtaler med både Bristow Norway og CHC Helikopter Service om utdannelse av offshorepiloter for dem gjennom vårt SureTrack Program. I Storbritannia har skolen utdannet offshorepiloter for Bristow UK. Vi har også hatt en avtale med Bond Helicopters som er størst i Storbritannia på ambulanseflyging med helikopter (EMS) og tredje størst på offshore flyging. Vi har utdannet mange piloter til IR på kontrakt for norske Airlift. Bristow Academy har hatt flere avtaler med selskaper utenfor Europa om utdannelse av deres piloter - bl a CHC Malaysia.

 

Det er helt sikkert også en del spørsmål som du ikke får svar på gjennom denne informasjonen. I så fall kan du ringe eller sende e-mail til meg så skal jeg forsøke å svare på spørsmål som du måtte ha.

 

Selvfølgelig kan du også kontakte skolen direkte i Florida og f eks snakke med noen av de skandinaviske instruktørene eller elevene som er der.

 

Vi oppfordrer også mulige elever til å ta kontakt med de forskjellige helikopterselskapene i Skandinavia og forhøre seg om jobbmuligheter i årene fremover, og også forhøre seg om skolen. Vi har tidligere elever i nesten alle norske selskaper og er bra representert i Sverige og Danmark også.

 

Vi oppfordrer også fremtidige elever til å avlegge USATS i Florida et besøk. Da blir man tatt vel imot, vist rundt på hele skolen og kan eventuelt - ved å betale for det - få seg en helikoptertur med en instruktør.