"Konvertering" FAA - EASA

 

Alle elever som tar en FAA utdannelse må gjennom et krediteringsprogram også kalt "konvertering" ved hjemkomsten til Europa/Skandinavia. Tar man derimot en EASA utdannelse, eller en kombinert EASA/FAA utdannelse ved USATS, får man et EASA CPL m/ATPL teori som er direkte gyldig i Europa.

 

Bestemmelsen i EASA som man bruker ved en "konvertering" er EASA FCL 2.016 for helikopter. Det er normalt opp til den skolen man "konverterer" ved å foreslå ovenfor luftfartsmyndighetene i landet hvor mye ekstra utdannelse en elev trenger basert på hvilke ferdigheter og kunnskaper eleven har fra f eks USA.

 

En "konvertering" består av 2 deler - en teoretisk del og en praktisk del. Det er den teoretiske delen som er mest omfattende og tar lengst tid. Den teoretiske delen til ATPL dekker både teoridelen til CPL og IR.

 

Piloter som kommer hjem til Skandinavia med et FAA ATPL sertifikat kan gå direkte opp til EASA ATPL teori eksamen uten å ta noen ekstra teoriundervisning. Men å bestå eksamen uten noen forutgående undervisning vil være meget tøft og vanskelig.

 

Fra enkelte hold sies det at teoridelen til en "konvertering" er så veldig vanskelig. Det disse "glemmer" å opplyse om er at elevene ved skandinaviske/europeiske skoler må gjennom akkurat det samme. Så er en "konvertering" vanskelig, så er en utdannelse i Europa akkurat like vanskelig. Faktisk har de elevene som kommer fra USA, og allerede har en utdannelse bak seg, store fordeler i forhold til de elevene som starter på null i Skandinavia med f eks ATPL teorien. USA pilotene har allerede mye av pensumet inne.

 

Den teoretiske delen av en "konvertering" må gjøres ferdig før man kan starte med den praktiske delen.

 

 

1. Teoretisk del.

 

De fleste skandinaver som kommer tilbake fra HAI og Bristow Academy opp gjennom årene har valgt å ta EASA ATPL teori fremfor bare EASA CPL teori. Spesielt er dette tilfelle med elever/piloter fra Norge og Danmark.

 

I Norge er det stort sett Luftfartsskolen som er enerådende på ATPL teorikursen for hjemvendende elever fra USA som bare har FAA sertifikater.

 

I Sverige er det mange elever som bruker Flygteoriskolan (www.flygteoriskolan.se) i Barkarby ved Stockholm. Flyteoriskolen er en ren teoriskole og har ikke egne fly eller helikoptre.  Ved Flyteoriskolan kan man velge om man vil ta teorien som fjernundervisning eller i klasserom.

 

ATPL teorikurs ved Flygteoriskolan er godkjent av CSN.

 

I Danmark kan man velge f eks Billund Air Center (BAC) (www.billundaircenter.dk) på Billund Lufthavn, men det er også andre danske skoler som tilbyr ATPL teori.

 

Ved Billund Air Center foregår undervisningen i klasserom og det er to klassestarter hvert år. Man skal til sammen gjennom minst 750 undervisningstimer som strekker seg over ca 12 måneder. ATPL kurs ved Billund Air Center er SU-godkjent. Billund Air Center er en skole med både fly og helikopter.

 

Ved andre skoler kan undervisningen foregå som fjernundervisning (ca 80%) og som avsluttende intensivkurs i klasserom (ca 20%).

 

Hvor lang tid man vil bruke på fjernundervisningen - distance learning - vil være veldig forskjellig fra pilot til pilot. I noen tilfeller kan man starte med fjernundervisningen mens man er i USA. Dess mer man klarer å gjøre fra USA, dess kortere tid bruker man etter at man er kommet hjem.

 

Det finnes selvfølgelig også muligheter for å kunne "konvertere" i andre EASA land utenfor Skandinavia - som f eks England. Flere av våre tidligere skandinaviske elever har gjort det. Man tar da ofte ATPL teori gjennom en engelsk teoriskole og den praktiske flygedelen i sitt hjemland eller ved USATS.

 

Vær oppmerksom på at EASA-FCL sier at fra man starter med et ATPL teori kurs til man skal være i gang med eksamen skal det maksimalt kunne gå 18 måneder.

 

 

2. Praktisk del - EASA CPL.

 

Den praktiske delen til EASA CPL må ikke lenger gjøres i samme EASA land hvor man tok teoridelen til CPL eller ATPL. Man kan altså ta den teoretiske delen i et land og den praktiske delen i et annet land.

 

En dyktig pilot fra USATS med rundt 1 000 flytimer vil normalt bruke 5 - 8 flytimer på den praktiske delen av "konverteringen". Men her kan det variere litt fra pilot til pilot og det kan også variere fra skole til skole, og endog mellom hva luftfartsmyndighetene i Norge, Danmark og Sverige godtar.

 

For de elever som velger å ta den teoretiske delen av "konverteringen" gjennom en skole i England kan man ta den praktiske delen til EASA CPL ved USATS i Florida.

 

 

3. Praktisk del - EASA IR.

 

Den praktiske delen til en Instrument Rating (IR) trenger ikke bli gjort i samme land hvor man har tatt ATPL teorien og CPL sertifikatet.

 

Pr i dag er det 3 godkjente instrument helikopterskoler i Norge, Danmark og Sverige :

- EHC i Norge www.ehc.no

- Billund Air Center i Danmark www.billundaircenter.dk

- Proflight/Roslagens Helikopterflyg i Sverige   

   www.roslagenshelikopterflyg.se

  

Ved EHC brukes et BO-105 eller AS355 to-motors helikopter til IR utdannelsen.

 

I Sverige gjennomføres flygingen i en-motors Bell 206 Longranger.

 

I Danmark brukes også Bell 206 Longranger ved Billund Air Center.

 

Å ta et EASA IR er dyrt siden man stort sett trenger å fly 20-25 timer fordelt på helikopter og simulator. Dette forutsetter at man har et FAA IR fra før. Har man ikke FAA IR fra før må man fly 50/55 flytimer hvis det er henholdsvis en-motors eller to-motors helikopter man skal ha et IR for. Mange piloter venter med å ta EASA IR til de har vært på et jobbintervju og fått gode forsikringer om jobb hvis de skaffer seg et EASA IR. Normalt vil man kunne bli innkalt på jobbintervju i et helikopterselskap som flyr offshore selv om man ikke har et EASA IR så fremt man oppfyller de andre kravene - til f eks antall flytimer og ATPL teori.

 

I offshoreselskapene må man ha IR for multi-engine helikopter, men oppgraderingen fra single-engine helikopter til multi-engine helikopter tas gratis i selskapene som en del av typeutsjekken (Type Rating) man får på f eks Super Puma eller Sikorsky S-92.