Medisinsk undersøkelse FAA og EASA

 

Alle som vil bli piloter må gjennomgå en medisinsk undersøkelse. Vil man fly i USA må man ha en gyldig FAA Medical og vil man fly i Europa må man ha en gyldig EASA Medical.

 

I USA finnes følgende medicals :

 

- FAA Medical Class 1 - for piloter med FAA ATPL

- FAA Medical Class 2 - for piloter med CPL/IR

- FAA Medical Class 3 - for piloter med PPL

 

I Europa finnes følgende medicals :

 

- EASA Medical Class 1 - for piloter med CPL eller høyere sertifikater

- EASA Medical Class 2 - for piloter med PPL

 

Skal man utdanne seg i USA til yrkespilot vil man trenge en FAA Medical Class 2 (eller Class 1). Når man returnerer til Europa må man skaffe seg en EASA Medical Class 1. Noen elever velger å ta både en FAA og en EASA Medical før man reiser til USA for å være på den sikre siden fra starten av.

 

De fleste medicals for yrkespiloter skal fornyes hver 12 måned - hver 6 måned når piloten blir eldre.

 

Vårt råd er at alle elever tar minimum den amerikanske FAA undersøkelsen på forhånd for å være på den sikre siden. Legene som utfører denne kan også med 99% sikkerhet fastslå om man vil kunne bestå EASA undersøkelsen. Er svaret et klart "Ja", er det kanskje ikke så nødvendig og også ta EASA undersøkelsen. Men denne må uansett tas når man kommer tilbake til Skandinavia og man skal begynne å fly her.

 

Alle elever som skal ta en EASA utdannelse eller en kombinert EASA/FAA utdannelse ved USATS må ha gjennomført en EASA Medical Class 1 før man reiser til skolen. Denne må så konverteres til en engelsk EASA Medical Class 1 siden USATS er underlagt de engelske luftfartsmyndighetene hva gjelder EASA utdannelse.

 

Man kan også reise til England og ta en UK EASA medical class 1 direkte. UK CAA Medical Department holder til på Gatwick flyplassen ved London. For mange vil dette sikkert være en billigere løsning enn å ta EASA medical i Norge/Sverige/Danmark.

 

En UK EASA medical class 1 førstegangsundersøkelse tatt på Gatwick koster "bare" £348 (2014). Dette er vesentlig billigere enn i Skandinavia og man slipper også å konvertere til en UK EASA medical - hvilket koster £75 (2017) - siden man da får en UK EASA medical med en gang.

 

 

Det er også 2 private medisinske sentre ved Gatwick flyplassen i London som kan utføre både en EASA medical og en FAA medical. De to er følgende :

 

 

 

 

 

 

 

Airport Medical Services har også et kontor ved Heathrow flyplass som er åpent en dag i uken.

 

 

 

 

Spesielt for Norge :

 

Følgende 5 leger i Norge kan gjennomføre den amerikanske FAA medisinske undersøkelsen :

 

 

Sandnes :   Geir P Gilje
 

Vågsgata legesenter

Bystasjonen 3 etasje

Vågsgata 20

4306 Sandnes

Tel :  51 11 16 11

 

 

Oslo :     

 

 

 

 

 

 

Lars Tjensvoll 

Lysakerfjorden legesenter    

Lysaker/Oslo

Tel.: 67 11 59 00

 

 

 

 Peter Dvergsdal

Fornebu legesenter    

Fornebu/Oslo

Tel.: 67 10 26 60 


 

 

 

 


Stein E Kravik

Medical City, Sinsenklinikken

Lørenfaret 3

0585 Oslo

Tel.: 22 27 33 55

Mobil : 948 70 917

E-mail : sekravik@gmail.com

Internett : www.pilotlegen.no

 

 

 

Kristiansand :  

 

                     

 

 

 

 

Anton Rodahl

Lauvåsen hovedvei 1

4656 Hamresanden

Tel.: 38 14 83 50

Mobil : 907 59 564

E-mail : anton.rodahl@gmail.com


 

 

Førstegangsundersøkelsen til den norske/EASA legeundersøkelsen tas hos Legenemda for Flygere som er samlokalisert med Flymedisinsk Institutt (FMI) på Blindern i Oslo. Fornyelser kan gjøres hos en av de mange flylegene rundt omkring i landet. For detaljert informasjon om dette og timebestilling for undersøkelsen, kontakt :

 

 

Postadresse : 

 

 

 

Flymedisinsk seksjon        

Postboks 243

8001 Bodø

 

Besøksadresse :

 

 

 

Flymedisinsk seksjon 

Halvor Blinderensvei 1

0371 Oslo

Tel.: 23 19 61 10

 

Mer info finnes på disse linkene :

www.luftfartstilsynet.no/Flymedisin/

http://flymed.no/

 

 

Priser :      

- FAA medisinsk undersøkelse kr 700 - 1 500 avhengig av hvilken lege man velger.

- EASA medical class 1 førstegangsundersøkelse kr 6 260 (2015).

 

 

 

Spesielt for Danmark :

 

Fra juni 2014 har Glostrup Hospital overtatt som Flyvemedicinsk Center etter Flyvemedisinsk Klinik på Rigshospitalet som den instansen som utfører EASA medisinske undersøkelser på piloter i Danmark. Her kan man også få utført FAA undersøkelser.

 

 

Glostrup Hospital

Flyvemedicinsk Center             

Nordre Ringvej 57

Indgang 8, 3. sal

2600 Glostrup

Tel.: 38 63 46 21

E-mail : flyvemedicinskcenter.glostrup-hospital@regionh.dk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den danske/EASA førstegangs medisinske undersøkelsen må tas hos Glostrup Hospital, men den årlige fornyelsen kan utføres ved en av de mange lokale flyleger i Danmark.

 

Priser :

- EASA Class 1 førstegangsundersøkelse kr 7 690 (2014)
- FAA Class 1/2 førstegangsundersøkelse kr 1 922 (2014)

 

Moms på 25% kommer i tillegg.

 

Mer info finnes her :  

 

www.glostruphospital.dk/menu/Afdelinger/Flyvemedicinsk+Center/

 

Hvis man ikke vil ta sin FAA medical hos Glostrup Hospital, kan man i stedet få denne utført her :

 

Dr Mogens Tangø

Rigshospitalet København

Tel.: 35 45 75 33

 

 

 

Spesielt for Sverige :

 

Følgende 4 leger i Sverige kan gjennomføre den amerikanske FAA medisinske undersøkelsen. En av disse legene - Tobias Andersson - jobber hos Flygmedicinskt Centrum i Malmø. Man kan dermed få tatt både EASA medical og FAA medical hos Flygmedicinskt Centrum.

 

Jan Göran Årnell  

Luleå

Tel.: 0435 - 520 65
 

 

Magnus K Bodegård

Upplands Väsby       

Tel.: 070 - 567 43 73

 

 

Per-Gunnar R Larsson  

Stockholm

Tel.: 070 - 590 62 91

 

 

Tobias Andersson

Malmø

Tel.: 040 - 20 80 28

 

   

 

Priser :   ca kr 1 500, pluss ca kr 300 for EKG (2010).

 

Hvis det er enklere å dra til København kan man også bruke :

 

Mogens Tangø

Rigshospitalet København

 

Tel.: + 45 - 35 45 75 33

 

 eller

 

Glostrup Hospital (se info over om Danmark)

 

Den svenske/EASA førstegangs medisinske undersøkelsen til en EASA medical class 1 kan tas hos følgende 2 medisinske sentre :

Aleris  / Flyg-och Dykmedicinskt Centrum        

Sabbatsberg Närsjukehuset            

Olivecronas väg 1

113 61 Stockholm

Tel.: 08 - 690 63 62

www.flygdykmed.se                              

 

Priser EASA medical class 1.


Førstegangsundersøkelse :

- kr 8 375 (2014) 

 

Årlig fornyelse :

- kr 2 750 (2014)
Flygmedicinskt Centrum             

Läkerhuset Ellenbogen

Snapperupsgatan 12, bottenvåningen

211 36 Malmø

Tel : 040 - 20 81 25

Fax : 040 - 684 91 25

E-mail : mottagning@flygmedc.se

www.flygmedc.se

 

Priser EASA medical class 1.


Førstegangsundersøkelse :

- kr 9 125 (2014)


Årlig fornyelse :

- kr 3 750 pluss eventuell EKG og audiogram (2014)


Summene er inkludert moms.

 

Fornyelser av en EASA medical class 1 kan også gjøres hos en lokal flylege over store deler av Sverige og koster i området kr 2 500 - 4 000.

 

Mer info finnes på denne linken :

 

www.transportstyrelsen.se/sv/Luftfart/Certifikat-och utbildning/Flygmedicin/Lakarundersokning/