Skip to content

Velkommen til Scandinavian Pilots

SCANDINAVIAN Pilots er en aktør innen pilotutdanning og samarbeider med flere av USA’s ledende fly- og helikopterskoler.

Siden 1989 har rundt 1 600 elever på fly og helikopter – hovedsakelig skandinaver – startet sin pilotutdanning via SCANDINAVIAN Pilots. Rundt 750 av disse er helikopterelever til skolen USATS som tidligere også har hatt navnene Helicopter Adventures Inc (HAI) og Bristow Academy.

Samarbeidsskolene i USA er :

Helikopter :
• Hillsboro Aero Academy (HAA) / Hillsboro Heli Academy (HHA)
• US Aviation Training Solutions (USATS)

Fly :
• Hillsboro Aero Academy (HAA)
• European Flight Training (EFT)
• Aviator Academy/College

Hillsboro Aero Academy holder til i Oregon, mens USATS, EFT og Aviator Academy/College holder til i Florida.

Både Hillsboro og EFT tilbyr europeiske EASA sertifikater i sine utdanninger. Begge skolene er godkjente EASA skoler – så vel som amerikanske FAA skoler.

EASA sertifikater fra USA er like fullgode som EASA sertifikater oppnådd ved skoler i Skandinavia/Europa.

Moderne pilotutdanning er i stadig utvikling og forandring. Det er mange utdanningsveier som fører frem til målet som er jobb som yrkespilot på fly eller helikopter. I «gamle» dager var det i stor grad nødvendig å gjøre utdannelsen gjennom det militære – i våre dager er det sivile skoler som står for nesten all utdanning av sivile piloter.

Pilotutdanning i USA følger normalt også med seg at man kan bli værende i USA og jobbe i en viss tid etter ferdig utdannelse. Dette er meget avgjørende for fremtidig jobb i f eks Skandinavia siden de fleste fly- og helikopterselskaper har krav om flytid til de som ansettes som piloter. Denne flytiden ligger normalt langt over antall flytimer man får gjennom selve pilotutdanningen.

Moderne sivil pilotutdanning kjennetegnes også gjennom at mange aktører spesialiserer seg på forskjellige deler av pilotutdanningen. Mange skoler har derfor samarbeidspartnere i både egne land og andre land i stedet for at de selv står for hele utdanningen. På denne måten får man utnyttet resursene mye bedre og kan til enhver tid plukke de beste resursene og støttefunksjonene der hvor de finnes.

SCANDINAVIAN Pilots er et eksempel på at ved å sette sammen gode samarbeidspartnere i hele utdanningskjeden kan man få frem et sluttprodukt som blir meget godt for de som ønsker å utdanne seg til moderne piloter.

Aktuelt fra oss

Gode jobbmuligheter

Flere norske "OffshoreTrack" helikopterflygere er ferdig utdannet hos Hillsboro i år. Samtlige har fått seg…

Les mer

OffshoreTrack elev nr 1 har fått jobb i Bristow Norway

OffshoreTrack elev nr 1 kom hjem til Norge i september i år med litt under…

Les mer

Hillsboro godkjent som EASA flyskole

Hillsboro Aero Academy er nå også blitt en godkjent europeisk EASA flyskole, slik som helikopterdelen…

Les mer

Informasjonsmøte – Vil du bli helikopterpilot ?

VIL DU BLI HELIKOPTERPILOT ? Hillsboro Aero Academy (HAA) skal arrangere informasjonsmøte i lokalene til…

Les mer
Back To Top