Skip to content

Hillsboro Aero Academy er en av de største fly- og helikopterskolene i USA med over 100 luftfartøyer til skolebruk. Skolen holder til i staten Oregon i det nordvestlige hjørnet av USA og ble etablert allerede i 1980.

Hillsboro sin helikopterskole ble godkjent som en EASA skole i november 2020. Flydelen av Hillsboro ble godkjent som en EASA flyskole i august 2023. Uten koronapandemien ville flyskole delen vært godkjent som en EASA flyskole i 2021.

Skolen har 3 baser i Oregon. Alle basene i Oregon ligger i noenlunde nærhet av hverandre.

De 3 basene i Oregon er Hillsboro Campus, Redmond Campus og Troutdale Campus. All flyutdannelse foregår ved Hillsboro Campus basen hvor også administrasjonen til skolen holder til, mens helikopterutdannelsen foregår ved Troutdale Campus basen.

Troutdale og Hillsboro ligger på hver sin side av byen Portland som er største by i Oregon, mens Redmond ligger noe lenger mot sør.

Portland er en by på størrelse med Oslo, men tar man med området rundt bor det rundt 2 millioner mennesker i området.

Hillsboro er en av meget få fly- og helikopterskoler i USA som har F-1 visa status. Dette gjør at skolen er meget populær å utdanne seg ved for mange elever fra forskjellige deler av verden. Skolen har også utdannet en god del skandinaver opp gjennom årene.

Ved hjelp av F-1 visa fra Hillsboro kan elever bli værende i USA i 23,5 måneder – altså nesten 2 år – etter ferdig utdanning og jobbe som instruktører på skolefly, enten hos Hillsboro eller en annen flyskole hvor som helst i USA, eller være heldig å få seg jobb i mindre amerikanske flyselskaper.

Hillsboro inngikk i 2018 en avtale om å utdanne piloter for det amerikanske flyselskapet SkyWest Airlines. SkyWest Airlines er et av de større flyselskapene i USA med rundt 450 fly.

I 2020 inngikk Hillsboro en avtale om utdanning av piloter for United Airlines gjennom deres Aviate Program. United Airlines er som kjent et av verdens største flyselskaper.

I 2022 inngikk Hillsboro avtale med Alaska Airlines om å utdanne piloter for dem. Alaska Airlines er blant de større flyselskapene i USA med ca 300 fly.

Hillsboro har også avtale med flyselskapene Horizon Air og Ameriflight om utdanning av piloter. Horizon Air er et regionalt flyselskap med rundt 60 fly og flyr for det meste i den vestlige delen av USA. Ameriflight er et stort lasteflyselskap med ca 130 lastefly.

Flyparken til Hillsboro består av rundt 80 skolefly av forskjellige typer. En-motors skoleflyene er Cessna 152 og Cessna 122, mens to-motors skoleflyene er av typene Piper Seminole og Hawker Beechcraft King Air C-90.

Området rundt Portland består av skog, fjell og daler og kan ligne en god del på norsk og svensk landskap. Dette gjør at elevene får fly i områder som ligner norsk/svensk terreng og følgelig får god erfaring med å fly i et variert terreng. Høyeste fjell i området er f eks Mount Hood med sine 3429 meter – hvilket er mye høyere enn høyeste fjell i Norge som er Galdhøpiggen med sine 2469 meter.

I Oregon er det også vinterforhold som elevene får god trening i å mestre.

Under utdanningen får elevene også legge ut på lange turer i hele den nordvestlige delen av USA.

Back To Top