skip to Main Content


Den mest aktuelle utdannelsen ved Hillsboro for skandinaver vil være den som kalles FAA Airplane Professional Pilot Program with Flight Instructors Ratings. Det finnes andre utdanninger også, men siden denne er den mest aktuelle holder vi oss til den her :

Airplane Professional Pilot Program m/instruktørutdanning

Utdanningen inneholder følgende sertifikater :
– FAA PPL
– FAA CPL
– FAA IR
– FAA Multi-Engine
– FAA CFI
– FAA CFII
– FAA MEI

Antall flytimer : Ca 250 flytimer.

Pris : Ca USD 78 000.

For de fleste elever vil utdanningen ta rundt 18 måneder.

Merk at dette er omtrentlige totale kostnader for en gjennomsnittlig elev. Faktiske kostnader varierer ofte fra elev til elev. Noen bruker også flere flytimer enn andre og lengre tid enn andre – bruk derfor prisen som et utgangspunkt.

Utdanningen består av flytimer i både single-engine og multi-engine. Man kan legge inn flere flytimer i multi-engine og tilsvarende færre flytimer i single-engine hvis ønskelig. Men da går også prisen opp.

Denne utdanningen medfører at man ved hjelp av F-1 visa kan fortsette å bli i USA og jobbe i nesten 2 år etter ferdig utdanning – 23,5 måneder for å være helt nøyaktig. Etter så lang tid i USA bør man ha et sted mellom 1 500 – 2 000 flytimer i sin loggbok.

En mulighet er å få jobb ved Hillsboro som flyinstruktør eller ved en annen flyskole hvor som helst i USA, eller man kan forsøke å få jobb i et mindre flyselskap.

Enten man jobber som flyinstruktør eller pilot i et flyselskap mottar man lønn.

De fleste Hillsboro instruktører flyr 60 – 100 flytimer pr måned – noen kan til tider fly mye mer.

For mer detaljert informasjon om denne utdanningen, se info på Hillsboro sin hjemmeside her : https://flyhaa.com/airplane/courses/

Back To Top