Skip to content

1. KOMBINERT EASA/FAA UTDANNING M/INSTRUKTØRUTDANNING.

Siden Hillsboro er en godkjent EASA flyskole, vil det være naturlig at skandinaviske elever velger skolen sin kombinerte EASA/FAA utdanning. På denne måten får man både amerikanske FAA sertifikater og europeiske EASA sertifikater – og man skal ikke konvertere noen sertifikater når man kommer hjem til Europa. Det vil også være naturlig å ta full FAA instruktørutdanning slik at man kan bli i USA og jobbe som instruktør, eller annen type flyger, i inntil 23,5 måneder etter ferdig utdanning. Dette ved hjelp av F-1 visa.

Den kombinerte EASA/FAA utdanningen inneholder følgende og blir tatt i denne rekkefølgen :

– FAA PPL
– FAA IR
– FAA CPL
– FAA CFI
– FAA CFII
– FAA MEI
– EASA ATPL teori
– EASA CPL
– EASA IR

Som eneste flyskole utenfor Europa kan Hillsboro utdanne elever til EASA IR i sin helhet i USA. Normalt vil man måtte ta utdanning til EASA IR i et EASA land, dvs i Europa. Hillsboro har fått avtale med det østerrikske luftfartstilsynet om at de 4 ganger i året kommer til Hillsboro og foretar en oppflyging til EASA IR med elever. Dette gjør at utdanningen til EASA IR kommer til en vesentlig lavere pris enn i Europa. Elevene kan godt kombinere jobb som instruktør ved en annen skole enn Hillsboro og oppflyging til EASA IR ved Hillsboro.

Det ligger også inne utdanning til multi-engine rating i utdanningen, både til CPL og IR, i både FAA og EASA, og i FAA instruktørutdanningen (MEI).

EASA ATPL teori vil elevene begynne med straks de er ferdige med FAA PPL. Det meste vil være basert på online undervisning og såkalt fjernundervisning, men også klasseromsundervisning.

Antall flytimer : ca 212 flytimer og ca 34 simulatortimer.

Pris : ca USD 109 000.

Utdanningstid : ca 18 – 21 måneder.

 

2. FAA UTDANNING.

Den mest aktuelle utdannelsen ved Hillsboro for skandinaver som vil ta en ren amerikansk FAA utdanning, vil være den som kalles FAA Airplane Professional Pilot Program with Flight Instructors Ratings. Det finnes 2 varianter av denne utdanningen – en rask og en tradisjonell. Det finnes andre utdanninger også, men siden disse er de mest aktuelle holder vi oss til dem her :

FAA Airplane Professional Pilot Program m/instruktørutdanning.

Utdanningen inneholder følgende og tas i denne rekkefølgen :
– FAA PPL
– FAA IR
– FAA CPL
– FAA CFI
– FAA CFII
– FAA MEI

b. RASK utdanning :

Antall flytimer : ca 198 flytimer og ca 36 simulatortimer.

Pris : ca USD 78 000.

Utdanningstid : ca 12 måneder.

b. TRADISJONELL utdanning :

Antall flytimer : Ca 238 flytimer og ca 34 simulatortimer.

Pris : Ca USD 84 000.

Utdanningstid : ca 15 – 18 måneder.

 

3. GENERELT.

Merk at dette er omtrentlige totale kostnader for en gjennomsnittlig elev. Faktiske kostnader varierer ofte fra elev til elev. Noen bruker også flere flytimer enn andre og lengre tid enn andre – bruk derfor prisen som et utgangspunkt.

Utdanningene består av flytimer i både single-engine og multi-engine. Man kan legge inn flere flytimer i multi-engine og tilsvarende færre flytimer i single-engine hvis ønskelig. Men da går også prisen opp.

Disse utdanningene medfører at man ved hjelp av F-1 visa kan fortsette å bli i USA og jobbe i nesten 2 år etter ferdig utdanning – 23,5 måneder for å være helt nøyaktig. Etter så lang tid i USA bør man ha et sted mellom 1 500 – 2 000 flytimer i sin loggbok.

En mulighet er å få jobb ved Hillsboro som flyinstruktør eller ved en annen flyskole hvor som helst i USA, eller man kan forsøke å få jobb i et mindre flyselskap.

Enten man jobber som flyinstruktør eller pilot i et flyselskap mottar man lønn.

De fleste Hillsboro instruktører flyr 60 – 100 flytimer pr måned – noen kan til tider fly mye mer.

For mer detaljert informasjon om denne utdanningen, se info på Hillsboro sin hjemmeside her : https://flyhaa.com/airplane/courses/

Back To Top