Skip to content

U.S. Aviation Training Solutions (USATS) har en lang historie og het opprinnelig Helicopter Adventures, Inc (HAI). HAI ble startet og etablert i byen Concord utenfor San Francisco i California i 1987. HAI vokste til å bli en av verdens største helikopterskoler og flyttet i år 2000 til dagens hovedbase i Titusville i Florida.

HAI ble i april 2007 kjøpt opp av Bristow Group/Bristow Helicopters. Dermed fikk også skolen nytt navn – Bristow Academy. Bristow Group er sammen med CHC verdens ledende og største helikopterselskap.

1 november 2017 solgte Bristow Group skolen til nye eiere og skolen fikk deretter dagens navn – US Aviation Training Solutions (USATS). Etter dette har igjen skolen fått nye eiere. Dagens eiere er selskapet International Defense and Aerospace Group (IDAG). IDAG er bl a en stor aktør innen utdanning av militære piloter.

USATS har sin hovedbase i Titusville i Florida, USA. Mens skolen var Bristow Academy hadde den også en stor sekundærbase – i New Iberia i Louisiana – inntil vinteren 2016. Skolen hadde også inntil juni 2016 en egen IR skole i Gloucester i England.

Bristow Academy/USATS har også hatt en base i Carson City i Nevada hvor det hovedsaklig ble trenet på flyging i fjell og høyder opp mot 10 000 fot.

Ingen helikopterskoler i verden har utdannet flere skandinaviske elever hvert år enn Bristow Academy og HAI. Fra midt på 1990-tallet har det blitt utdannet i gjennomsnitt 30 – 40 skandinaver ved skolen i Florida hvert år. Dette tallet har imidlertid gått mye ned de senere årene.

Det har vært vanlig at det til enhver tid har vært skandinaviske instruktører ved USATS.

USATS utdanner også piloter på kontrakt for helikopterselskaper og militære piloter fra forskjellige land.

I 2019 har USATS også etablert seg som en flyskole under navnet Global Airline Academy.

USATS er godkjent som helikopterskole både av det amerikanske luftfartstilsynet FAA og, inntil slutten av 2021, også det europeiske luftfartstilsynet EASA. Elevene har følgelig kunnet ta både en FAA utdannelse og en EASA utdannelse eller en kombinasjon av både EASA og FAA. USATS var en av to helikopterskoler i verden som hadde alle tillatelser og godkjennelser til dette.

USATS har fra starten av 2022 valgt å ikke lenger tilby EASA utdanning.

Back To Top