Skip to content

NB ! USATS kan ikke lenger tilby EASA sertifikater eller EASA utdanning, og heller ikke F-1 visa til sine elever. SureTrack Program er derfor ikke lenger tilgjengelig og tilbys ikke lenger.

Bristow Academy ble i april/mai 2013 enig med Bristow Norway og CHC Helikopter Service (HS) om å utdanne fremtidige offshore helikopterpiloter for disse selskapene. Utdanningsprogrammet har fått navnet SureTrack Program. USATS viderefører denne utdanningen.

Utdanningen vil i hovedsak foregå ved USATS sin hovedbase i Florida, USA.

Spesielt Bristow Norway, men også CHC HS på litt lengre sikt, har et jevnt behov for nye offshorepiloter i årene fremover. Med denne utdanningen vil selskapene være sikret gode piloter i årene som kommer.

Avtalen mellom selskapene og skolen er unik i den sammenheng at dette ikke er blitt gjort før i Norge i denne størrelsen hva gjelder helikopterpiloter.

Fra januar 2000 og frem til 2020 har ca 50 % av alle nyansatte piloter i Bristow Norway og CHC HS hatt bakgrunn fra Bristow Academy, eller Helicopter Adventures Inc (HAI) som skolen het frem til 2007. Selskapene er følgelig godt kjent med skolen fra før selv om den nå har fått nye eiere og skiftet navn.

Offshore helikopterpilot utdanningen – SureTrack Program – vil ha et maksimalt antall på 30 elever i året. Elevene skal i utgangspunktet komme fra Norge, men enkelte innslag fra Sverige og Danmark aksepteres også.

Utdanningen går i store trekk ut på følgende:

1. Aptitude test / psykologisk test av kandidater i Norge.

2. Hovedutdanning ved USATS i Florida over 15-18 måneder
som inkluderer følgende:

– EASA CPL m/ATPL teori
– FAA CPL
– FAA IR
– FAA CFI
– FAA CFII

Antall flytimer : Ca 206 flytimer i helikopter og 5 flytimer i simulator.

Pris: Ca USD 105 000.

3. Jobb i USA som helikopter instruktør i 12 måneder.

4. EASA IR multi-engine utdanning ved selvvalgt skole i Europa.

Jobb som helikopter instruktør i USA kan aldri garanteres, men erfaringen og statistikkene for 2011 til 2020 viser at nesten alle USATS/Bristow Academy elever med FAA CFI og CFII har fått instruktørjobber i USA i dette tidsrommet hvis de har ønsket det.

Bristow Norway og CHC HS vil under hele utdanningen ha tilgang til alle utdanningsdetaljer for hver enkelt elev. På denne måten kan selskapene følge med på hvordan hver enkelt elev utvikler seg under utdanningen.

Bristow Norway og CHC HS forplikter seg til å gi alle ferdigutdannede elever/piloter fra denne utdanningen jobb intervju ved ordinære ansettelsesrunder når elevene/pilotene har oppfylt følgende krav:

• EASA CPL
• EASA IR *
• Bestått EASA ATPL teori
• Minst 800 flytimer i helikopter

* Piloter fra denne utdanningen som ikke har EASA IR vil kunne bli innkalt til intervju. Blir man tilbudt jobb må det foreligge en plan for å ta EASA IR så raskt som mulig.

Det er altså ingen garanti for ansettelse i Bristow Norway og CHC HS med denne utdanningen. Piloter fra andre skoler eller piloter med erfaring fra andre selskaper kan søke jobb både i Bristow Norway og CHC HS. Imidlertid har Bristow Norway og CHC HS som intensjon å ansette flest mulig piloter fra denne utdanningen.

Back To Top