Skip to content

For å kunne bli elev ved USATS er det en del spesielle prosedyrer man må forholde seg til. Informasjon om disse prosedyrene følger her:

 

1. Reservere en plass.

Klassene ved USATS kan bli fullbooket opptil flere måneder før skolestart. Vi har tidligere hatt eksempler på fullbookede klasser 12-18 måneder før skolestart.

Vi opererer også med ventelister når klasser blir fullbooket. I mange tilfeller kommer de 2-3 første på ventelistene med.

Straks en skandinavisk elev har bestemt seg for å starte i en bestemt klasse ved USATS må eleven kontakte Tom Seglénd på telefon + 47 – 47 30 28 25 (mobil), eller via e-mail seglend@online.no og få reservert en plass.

Følgende opplysninger trengs for å gi en elev reservert plass :

• Navn.
• Telefon nummer.
• E-mail adresse.

Når man ber om en reservert plass bør man også ha noenlunde følgende ting avklart :

• Plan for finansiering av utdannelsen.
• Gjennomført eller være sikker på at man består de/den obligatoriske legeundersøkelsene.

Når man reserverer en plass binder man seg ikke til noe som helst. Man kan selvfølgelig trekke seg senere eller utsette starten til en annen ledig klasse.

 

2. Sende «Step 1» av søknadspapirer til USATS.

Innen 2 uker etter at eleven har fått en reservert plass må følgende søknadspapirer sendes skolen:

• Utfylt Student Application.
Finnes her under International Students : www.usatsflighttraining.com/student-resources
• Kopi av siden i passet hvor bildet er.
• Kopi av vitnemål/betyg/high school diploma fra videregående skole eller høyere (engelsk oversettelse må senest sendes sammen med Step 2 papirene).

Papirene sendes fortrinnvis som vedlegg til e-mail til skolen. Brukes Posten går det vanligvis minst 1 uke før posten kommer frem.

 

3. SureTrack Program elever.

Elever som vil inn i SureTrack Program må gjennomgå en aptitude test/psykologisk test (Pilot Potential Assessment test) før man kan få en reservert plass i utdannelsen. Testen gjøres i Oslo hos enten SIAP Norway AS eller Wingestad Psykologtjeneste AS. Testen koster kr 6 000 og går over flere timer.

Tid for testen avtales direkte mellom eleven og SIAP eller Wingestad.

www.siap.no
www.wingestad.no

Resultat av testen sender eleven til Scandinavian Pilots e-mail seglend@online.no.

 

4. Medisinsk undersøkelse.

For å være sikker på at man er helt OK rent medisinsk, bør man gjennomføre den/de obligatoriske medisinske undersøkelsene på et tidlig tidspunkt.

Alle elever trenger en FAA medical class 2 og alle elever som skal ta en EASA utdannelse trenger i tillegg en EASA medical class 1.

Se denne linken for mer generell informasjon om medisinske undersøkelser i Norge/Sverige/Danmark :

/Informasjon/medisinsk-undersokelse/

 

5. Finansiering av utdannelsen.

Alle elever bør ha finansieringen noenlunde på plass når man reserverer en plass ved skolen.

Alle elever trenger en bekreftelse på finansiering (Evidence of Funds) som skal sendes skolen (Step 2 papirer) og som må tas med til ambassade intervjuet i forbindelse med visa søknaden. Normalt er det eleven sin bankforbindelse som skriver ut en slik bekreftelse. Denne bekreftelsen må inneholde en sum i kroner eller i dollar som tilsvarer prisen på selve utdannelsen og levekostnader under utdannelsen.

Man kan også bruke en kontoutskrift som bekreftelse på finansieringen hvis man har pengene stående på egen konto.

 

6. Finansiering CSN – Sverige.

Svenske elever som tar en ren EASA utdannelse eller den kombinerte EASA/FAA utdannelse kan få studiemedel i CSN på samme måte som ved tilsvarende utdanning i Sverige.

Husk å søke CSN i god tid før skolestart.

 

7. Finansiering SU – Danmark.

Danske elever som tar en ren EASA utdannelse eller en kombinerte EASA/FAA utdannelse kan få noe støtte i SU til leveomkostninger for den delen av utdannelsen som har med EASA å gjøre.

Det må søkes til SU i god tid for skolestart.

 

8. Helse- og ulykkesforsikring.

For elever med F-1 visa er en helse- og ulykkesforsikring under oppholdet i USA obligatorisk og bestemt av de amerikanske myndigheter. For elever på M-1 visa er ikke en helse- og ulykkesforsikring obligatorisk, men sterkt å anbefale.

Siden den amerikanske forsikringen etter hvert er blitt meget dyr, åpner skolen for at elever (og familie) kan undersøke med f eks sitt eget forsikringsselskap i Skandinavia hva de kan tilby. I noen tilfeller kan en utvidet reiseforsikring dekke det som skal til.

 

9. Folketrygden (gjelder kun for norske elever).

Norske elever som blir stående som frivillige medlemmer i Folketrygden mens de er i USA slipper å kjøpe en amerikansk helse- og ulykkesforsikring og kan således spare mange dollar. Mens man er under utdannelse er medlemskapet i Folketrygden gratis. Behandlingstiden hos NAV/Folketrygden kan være på 2-3 måneder. Her er linken til NAV hvor man kan søke om frivillig medlemskap mens man er i utlandet og diverse annen informasjon omkring dette:

www.nav.no

For elever med F-1 visa er en helse- og ulykkesforsikring under oppholdet i USA obligatorisk og bestemt av de amerikanske myndigheter. For elever på M-1 visa er ikke en helse- og ulykkesforsikring obligatorisk, men sterkt å anbefale.

For å unngå å måtte betale for amerikansk forsikring må man ha med en skriftlig bekreftelse fra Folketrygden på fremmøte dagen ved skolen som viser at man er medlem i Folketrygden.

De fleste norske elever opp gjennom årene har valgt å kjøpe en amerikansk helse- og ulykkesforsikring via USATS da denne er mer praktisk hvis et uhell skulle inntreffe. F eks hvis man bruker Folketrygden må man selv forskuttere alle utgifter og i ettertid søke om å få dem refundert. Har man en amerikansk forsikring betaler man bare en egenandel – resten betales av forsikringsselskapet.

Den amerikanske helse- og ulykkesforsikringen koster i 2020 rundt USD 250 pr måned for en elev. Forsikring av familiemedlemmer koster mer.

Elever som har med familiemedlemmer bør vurdere å bruke Folketrygden for disse for å spare utgifter til amerikansk forsikring. Forsikrer man hele familien i et amerikansk forsikringsselskap koster det en god del.

 

10. Hvis du har et EASA PPL-H fra før :

For å slippe å ta PPL på nytt må du validere ditt EASA PPL-H til et FAA PPL-H. Dette gjøres via FAA og behandlingstiden kan være opp til 3 måneder, men normalt en del kortere tid. Her er linken til rette siden hos FAA : www.faa.gov/licenses_certificates/airmen_certification/foreign_license_verification/

Punkt 13 i skjemaet : Orlando FSDO

 

11. Vitnemål / Betyg / Copy of High School Diploma.

I likhet med alle andre skoler i USA som kan tilby F-1 visa er også USATS en akkreditert skole. Alle elever må derfor ha minimum «High School» utdannelse fra før. Dette tilsvarer videregående skole/gymnasium etc i Skandinavia.

Sammen med den formelle søknaden til skolen må derfor følgende vedlegges :

1. Kopi av vitnemål / betyg / diploma (Step 1) fra videregående skole / gymnasium eller høyere utdanning.
2. Kopi på engelsk (Step 2). Den engelske kopien må enten være kopi av en original fra skolen eller så må den være oversatt til engelsk av en godkjent translatør.

I Norge anbefales følgende translatør :

• Navn : Camilla Isachsen
• Telefon : 916 98 036
• E-mail : translator@camillaisachsen.no.
• Pris : ca NOK 1 000 for en standard oversettelse.

I Sverige kan følgende translatør anbefales :

• Navn : Ian MacArthur
• Telefon : 0708 53 07 51 / Fax 0708 53 07 52
• E-mail : macarthur.ian@gmail.com
• Pris : ca SEK 500 for en standard oversettelse av et gymnasiebetyg.

I Danmark, finn en translatør her :

www.dtfb.dk

 

12. Sende «Step 2» av søknadspapirer til USATS.

Step 2 papirene må sendes til skolen senest 3 måneder før skolestart. Skolen er meget striks med denne fristen og elever som ikke overholder den risikerer å miste sin reserverte plass.

Når USATS har fått alle papirer fra eleven så vil skolen sende visa papirene (I-20 skjema) til eleven pr ekspress ved hjelp av Fedex, DHL eller UPS. Alt blir levert på døra hos eleven 3-5 dager etter at visa papirene ble sendt fra Florida.

Følgende inngår i Step 2 :

• Bekreftelse på finansiering (Evidence of Funds).
• Kopi av vitnemål / betyg / copy of high school diploma – oversatt til engelsk.
• Kopi av FAA medical, og EASA medical hvis en EASA utdannelse.
• Kopi av betalt depositum :

o USD 3 000 hvis en ren FAA utdannelse.
o USD 6 000 hvis en ren EASA utdannelse.
o USD 9 000 hvis kombinert EASA/FAA utdannelse.

Det er ikke nødvendig med TOEFL test for skandinaviske elever hvis det på Copy of High School diploma står at eleven har hatt engelsk.

 

13. Leilighet i Titusville.

For å være sikret at man får en leilighet når man ankommer skolen er det viktig at alle elever tar kontakt med Sheri Busansky på e-mail sbusansky@usatsolutions.com i god tid før man ankommer skolen – gjerne 1 måned før skolestart.

Elevene får også utfyllende info tilsendt sammen med visa papirene om leiligheter.

 

14. Ambassade intervju.

Når eleven har mottatt sine visa papirer fra skolen er det tid for å kontakte den amerikanske ambassaden og booke tid for et intervju. Dette må gjøres via internettsidene til hver ambassade i Norge / Sverige / Danmark. Normalt kommer man inn til intervju etter 5 – 10 dager, men til enkelte tider på året (desember og om sommeren) kan det være ventetid på rundt 1 måned.

Man vil normalt ikke få ut visa papirene fra ambassaden før det er kortere tid enn 3 måneder til skolestart.

Husk å ha med alle nødvendige papirer til ambassaden.

Her er linker til de rette visa sidene ved de amerikanske ambassadene i Oslo, Stockholm og København :

Oslo: www.ustraveldocs.com/no/no-niv-visaapply.asp

Stockholm: www.ustraveldocs.com/se/se-niv-visaapply.asp

København : www.ustraveldocs.com/dk/dk-niv-visaapply.asp

På disse sidene vil man kunne finne alt av detaljer om betaling av visa gebyrer, hvordan bestille visa intervju ved ambassaden, hvilke papirer som skal tas med til ambassade intervjuet etc. Klikk på Nonimmigrant Visa. Det er en god del papirarbeid som skal utføres.

 

15. TSA registrering.

Senest 2 uker før skolestart bør man registrere seg hos TSA. På denne måten kan man starte med flygingen noen få dager etter ankomst til skolen.

Fingeravtrykk og eventuelt bilde kan tas når man kommer til skolen. Alt annet ordnes hjemmefra.

Her er link til siden hos TSA hvor man starter registreringen :

www.flightschoolcandidates.gov/home

Husk at man før man kan starte å registrere detaljene må man få eget bruker navn og passord (oppe til høyre på siden).

 

16. Flybilletter til Orlando og henting på flyplassen.

Elevene bestiller selv flybilletter til Florida. Normalt reiser man til Orlando International Airport (MCO). Man bør bestille billetter i god tid. Dess tidligere man bestiller, dess billigere billetter kan man få tak i.

Alle elever blir hentet på flyplassen av en representant fra USATS. For at eleven skal kunne bli hentet på flyplassen er det viktig at alle melder fra til Tom Seglénd eller skolen direkte om:

• ankomst dato
• ankomst klokkeslett
• flight nummer til Orlando
• siste flyplass før Orlando

Back To Top