skip to Main Content

Priser/budsjetter for utdanningene ved USATS pr 2020

NB : Pr januar 2020 kan ikke USATS tilby F-1 visa til elever, men i stedet M-1 visa. For å kunne jobbe i USA etter ferdig utdanning må elevene ha et F-1 visa eller være amerikanske statsborgere. Skolen jobber med å få sin F-1 visa status tilbake.

 

FAA Professional Pilot Program

Består av følgende sertifikater :

– FAA PPL
– FAA IR
– FAA CPL
– FAA CFI
– FAA CFII

Antall flytimer : 177,5 flytimer og 5,5 timer i simulator.

Pris : ca USD 73 500.

Dette er totale kostnader for en gjennomsnittlig elev. Prisen kan variere fra elev til elev. Levekostnader kommer i tillegg.

Prisene er ikke basert på minimum flytid, men hva en gjennomsnittlig elev normalt bruker av flytimer. Faktiske kostnader varierer fra elev til elev, noen bruker også flere flytimer og lengre tid enn andre. Bruk derfor dette budsjettet som et utgangspunkt. Noen elever kan bruke 10 – 12 måneder på utdannelsen, mens andre kan bruke 12 – 14 måneder.

Hovedhelikopteret under utdannelsen er Schweizer 300CBi, men det er lagt inn 50 timer i Robinson R-22 i FAA CPL delen.

Pris på utdannelsen kan bli noe lavere hvis man flyr hele utdannelsen i R-22. Prisen vil da kunne bli ca USD 69 000.

Regner man på minimum flytid, hvilket svært få elever klarer, vil prisen bli ca USD 2 500 lavere i forhold til prisene nevnt over enten det er S-300CBi eller R-22.

For å få jobb som instruktør og skulle undervise på R-22 eller R-44, trenger man å ha minimum 200 flytimer til sammen. Man trenger også 50 flytimer i R-22 for å være instruktør på R-22.

 

EASA Professional Pilot Program

Består av følgende sertifikater :

– FAA PPL
– EASA CPL m/ATPL teori

Antall flytimer : 191,5 flytimer og 3,5 timer i simulator.

Pris : ca USD 89 500.

Dette er totale kostnader for en gjennomsnittlig elev. Prisen kan variere fra elev til elev. Levekostnader kommer i tillegg.

Vanlig gjennomføringstid på utdanningen ved USATS vil være rundt 12 måneder. Noen elever kan bruke lengre tid.

Hovedhelikopteret under utdannelsen er Schweizer S-300CBi, men i løpet av EASA CPL inngår også 50 flytimer i Robinson R-22.

I EASA CPL utdannelsen inngår også en «enhanced instrument phase» som medfører at man nesten har et FAA IR. Elever kan for en mindre sum også skaffe seg et FAA IR.

Man starter med FAA PPL og dette blir det første sertifikatet eleven oppnår. Deretter fortsetter man med EASA CPL og EASA ATPL teori.

Svenske elever kan få økonomisk støtte i CSN på lik linje med tilsvarende utdanning i Sverige. Danske elever kan få støtte i SU til levekostnader.

EASA CPL m/ATPL teori fra USATS skal IKKE «konverteres» når man kommer hjem til Europa.

 

Kombinert EASA/FAA Professional Pilot eller SureTrack Program

Består av følgende sertifikater :

– FAA PPL
– FAA IR
– FAA CPL
– FAA CFI
– FAA CFII
– EASA CPL m/ATPL teori

Antall flytimer : 206,5 flytimer og 5,5 timer i simulator.

Pris : ca USD 105 000.

Dette er totale kostnader for en gjennomsnittlig elev. Prisen kan variere fra elev til elev. Levekostnader kommer i tillegg.

Dette er utdannelsen de fleste skandinaver har tatt ved USATS/Bristow Academy etter 2010.

Hovedhelikopteret i utdannelsen er Schweizer 300CBi, men det inngår også 50 flytimer i R-22 i løpet av FAA CPL utdannelsen. Man starter med FAA utdannelsen og avslutter med EASA utdannelsen. Underveis får man også full klasseromsundervisning i EASA ATPL teori.

Utdanningstiden vil for de fleste være ca 18 måneder. Deretter kommer en jobbperiode på 12 måneder på F-1 visa. Til sammen 30 måneder – 2,5 år.

Svenske elever kan få økonomisk støtte i CSN for hele utdanningen, mens danske elever kan få støtte i SU til levekostnader for EASA delen.

EASA CPL m/ATPL teori fra USATS skal IKKE «konverteres» når man kommer hjem til Europa.

 

Generelt

Det er vanskelig å forutsi nøyaktig hvor mye hver enkelt elev vil bruke på utdanningen. Noen elever kan være flinkere og raskere enn andre.

Når man setter opp sitt eget budsjett må det også tas hensyn til levekostnader som leilighet og mat. For mange elever vil dette utgjøre USD 1 200 – 1 500 pr måned.

Man må også ta med utgifter til helse- og ulykkesforsikring.

De fleste elever skaffer seg en bruktbil for fra USD 1 500 og oppover til kanskje USD 5 000. Noen bruker enda mer penger på bil eller motorsykkel.

Det er mye å oppleve i Florida og mange benytter fritiden til å besøke noen av de store temaparkene i området som f eks DisneyWorld, Universal Studios, SeaWorld for å nevne noen. Kennedy Space Center ligger kun noen få minutter med bil fra skolen. Man ser oppskytningene fra skolen. Storbyen Miami ligger ca 3 timer kjøring fra Titusville. Husk derfor på å ta med i beregningen at man bruker litt penger på slike opplevelser også.

Back To Top