Skip to content

Special Federal Aviation Regulation (SFAR) nr 73 ble innført i USA i 1995. I korthet går dette ut på at det er innført en del restriksjoner på flyging med Robinson R-22 og R-44 helikoptre.

SFAR gjelder kun for flyging med Robinson R-22 og R-44 helikoptre – ikke andre helikoptertyper.

Det kanskje viktigste med SFAR 73 er at man trenger minimum 200 timer totaltid i helikopter før man kan utføre en jobb som instruktør i en R-22/R-44. Av disse 200 timene må minimum 50 timer være i R-22/R-44. Med andre ord, det er ikke nok å utdanne seg på vanlig måte frem til instruktør ved ca 155 – 160 timer og deretter få seg jobb som instruktør. Skal du utføre jobb som instruktør på en skole som har R-22/R-44 helikoptre må du ha flere timer.

Det må understrekes igjen at dette kun gjelder instruktører på R-22 og R-44 helikoptre. Det er mange av våre elever som ikke trenger å ta hensyn til SFAR 73 og får jobb på andre typer helikoptre i starten.

Ved USATS foregår nå hele utdanningen i Robinson R-44 helikoptre. Elevene har derfor ingen problemer med å møte kravene i SFAR 73.

Back To Top