Skip to content

Bristow Academy er i ferd med å legge nye planer for årene fremover. Pr i dag er skolen den største sivile helikopterskolen i verden med til sammen rundt 80 skolehelikoptre fordelt på 4 baser – 3 i USA og 1 i England. Denne posisjonen ønsker skolen å beholde også i fremtiden.

Skolen er den eneste helikopterskolen i verden som er fullt ut godkjent som både en amerikansk FAA skole og en europeisk EASA skole.

I årene fremover vil Bristow Academy satse enda mer på kvalitetsutdanning av piloter fremfor et høyt antall elever. Enda mer av utdannelsen vil bli rettet inn mot offshoremarkedet og de krav til kvalitet og nøyaktighet som gjelder der. Dette vil gjelde både for elever som utdanner seg til EASA sertifikater og de som satser på FAA sertifikater, samt de som velger en kombinasjon av disse.

Bristow Group, som eier Bristow Academy, har i årene fremover et jevnt behov for nye offshore piloter til sine operasjoner forskjellige steder i verden. Intensjonen er at de fleste av disse skal komme fra Bristow Academy.

Innen Bristow Group finnes det flere ”sponsorships” hvor Bristow sponser deler av utdanningskostnadene og garanterer enkelte elever/piloter jobb etter endt utdannelse – f eks Bristow UK og Bristow Australia. Dette kan bli enda mer utbredt innen Bristow Group i årene fremover.

Også andre store verdensomspennende helikopterselskaper, som f eks CHC, har behov for mange nye offshore piloter i årene fremover. Bristow Academy utdanner allerede et større antall piloter på kontrakt for CHC og slike kontrakter håper skolen å utvide sterkt i årene fremover. Det vil også gjelde andre mindre helikopterselskaper som flyr offshore forskjellige steder i verden – bl a i og rundt Nordsjøen.

I tillegg til å utdanne sivile piloter fra grunnen av satser skolen også stort på fortsatt utdannelse av militære/politi piloter fra utlandet. Dette har i flere år allerede vært et stort og suksessfullt satsingsområde for Bristow Academy.

Skolen sin hovedbase i Titusville, Florida, er i stadig ekspansjon og nye bygg og områder kommer til i tiden fremover. Bildet under viser oppstillingsplassen for helikoptre utenfor flight ops-bygget, administrasjonsbygget med flere klasserom til venstre, og militær/politi elevene sitt administrasjonsbygg med klasserom i skogkanten/veikrysset litt til høyre for midten. Hangarbygget ligger til høyre like utenfor bildekanten.

Back To Top