Skip to content

Korona pandemien har skapt mange utfordringer for skolene i USA som Scandinavian Pilots representerer. Alle skolene er imidlertid åpne og undervisning av elever foregår både i luften og på bakken. Ved all undervisning er det lagt opp til strenge smitteverntiltak bl a innført av myndighetene. Enkelte i den faste staben ved skolene arbeider fra hjemmekontor.

Som de fleste vet har USA innført innreisebegrensninger til landet pga korona pandemien. Det vil si at bare amerikanske statsborgere og elever med Green Card får komme inn i landet for tiden. Hvor lenge disse begrensningene vil vare er foreløpig ikke kjent. Inntak av nye elever fra utlandet er derfor meget begrenset nå.

Her er situasjonen for hver enkelt skole :

USATS : Skolen er av myndighetene ansett som en ”essential business” og all undervisning foregår som tidligere, men med strenge smitteverntiltak. Pga innreisebegrensningene kan ikke skolen ta inn nye internasjonale elever for tiden. Neste klasse er planlagt startet i august, men for internasjonale elever vil dette avhenge av om innreisebegrensningene er opphevet innen den tid.

Hillsboro : Guvernøren i Oregon har gitt skolen tillatelse til å holde åpent. Undervisningen foregår som før både i luften og på bakken, men med strenge smitteverntiltak. Innreisebegrensningene gjør at nye internasjonale elever ikke får komme inn i USA og kan følgelig ikke starte ved skolen før begrensningene blir opphevet.

Aviator & EFT : Begge skolene er åpne og driver undervisning både i luften og på bakken som tidligere, men med strenge smitteverntiltak for alle ved skolene. Innreisebegrensningene stopper nye internasjonale elev fra å komme til skolene for tiden. Det planlegges start av nye klasser i september.

Back To Top