Skip to content

I Norge er det ingen offentlig støtte å få i Lånekassen til pilotutdannelse i USA.

Gjennom Luftfartsskolen i Oslo kan man få støtte i Lånekassen til en ”konvertering” fra FAA til EASA for de som har valgt en FAA utdannelse. Dette gjelder både ATPL teori og praktisk flygedel.

I Danmark kan man få støtte til deler av utdannelsen hvis man tar en EASA utdannelse eller EASA delen av en kombinert EASA/FAA utdanning. Ta direkte kontakt med SU udlandsafdelingen (www.su.dk) om dette på e-mail suudl@su.dk eller telefon 33 26 85 60.

Ved Billund Air Center kan man få SU støtte til ATPL teori som en del av «konverteringen» fra FAA til EASA sertifikater.

I Sverige kan man få støtte i CSN for en EASA utdannelse på lik linje med utdanning i Sverige. Fra høsten 2016 har man også kunnet få støtte i CSN for hele den kombinerte EASA/FAA utdannelsen – ikke bare EASA delen som tidligere. Ta direkte kontakt med CSN (www.csn.se) på telefon 0771 – 276 000 eller e-mail.

Man kan også få støtte i Sverige til ATPL teorien gjennom CSN når man «konverterer» hvis man har valgt en ren FAA utdannelse i USA.

Det er i mange tilfeller en stor fordel å jobbe en tid og legge seg opp en del egenkapital i stedet for å låne hele summen til utdannelsen. Man skal tross alt betale tilbake lånet og dess mindre man har å betale, dess bedre.

Den vanligste måten å skaffe seg lån på i banken er som oftest at man får foreldre eller andre til å kausjonere for et lån. Men vær klar over at kausjonisten(e) setter seg i en problematisk situasjon hvis eleven av en eller annen grunn ikke klarer å oppfylle sine betingelser ovenfor banken.

De fleste banker er i utgangspunktet positive til å låne penger til pilotutdannelse, men de stiller vanlige krav til sikkerhetsstillelse som til de fleste andre typer lån.

Back To Top