Skip to content

Når man har bestemt seg for å starte sin pilotutdanning ved en skole i USA er det enkelte ting man kan forberede seg på. For de fleste vil det være tre ting det er greit å forberede seg litt ekstra på :

• Skaffe seg deler av teoribøkene til FAA PPL – fly eller helikopter.

• Skaffe seg oversikt over alle papirer som skal sendes den valgte skolen.

• Øve litt på å snakke og forstå engelsk.

Teoridelen til de forskjellige sertifikatene man skal ta er nokså omfattende. Det er teorieksamen for hvert av sertifikatene. For de fleste er det den europeiske ATPL teorien som vil være den største og ”tyngste” teoridelen av utdanningen. Å starte med å lese ATPL teori på forhånd er mer eller mindre helt bortkastet. Skal man opp en trapp så starter man på nederste trinn og går oppover trinnvis. Det anbefales derfor at man før skolestart kanskje skaffer seg noen av teoribøkene til FAA PPL sertifikat som er det første sertifikatet man tar. Hver enkelt skole kan anbefale hvilke av PPL bøkene man bør begynne å lese litt i. Det holder med 3-4 av de mest sentrale bøkene.

Hver skole har forskjellige rutiner for den formelle søknadsprosessen. Det er en del papirer som skal fremskaffes og sendes skolen. Alt kan sendes som vedlegg til e-mail. Det er greit å sette seg inn i dette slik at man ikke får hastverk mot slutten med å skaffe de nødvendige papirene.

Det er også en del ting som skal ordnes forut for det obligatoriske ambassade intervjuet for å få sitt F-1 visa eller M-1 visa. Se ambassadene sine hjemmesider for hva som må være ordnet på forhånd.

All undervisning i USA vil foregå på engelsk. Selv om man har en skandinavisk instruktør skal i utgangspunktet all samtale mellom elev og instruktør i luften foregå på engelsk. I klasserommene foregår alt på engelsk uansett siden det vil være elever fra flere forskjellige land der.

De aller fleste skandinaver er gode nok i engelsk språk, men det kan ofte i startfasen av utdanningen bli litt utfordrende for noen å få med seg alt når man plutselig må forholde seg til engelsk og ikke norsk/svensk/dansk. Kanskje er det også noen år siden sist man brukte engelsken noe særlig.

En måte å forberede seg på dette er å høre på TV stasjoner som f eks BBC og CNN hvor det ikke er tekstet. Eller TV serier hvor det ikke er tekstet.

Det er også en fordel å snakke høyt engelsk f eks med seg selv, eller andre. Har man utenlandske venner så oppsøk dem og snakk engelsk.

Uansett så er det slik at stort sett alle etter noen uker i USA blir helt fortrolig med engelsken, men det er viktig å få med seg alt helt fra begynnelsen av.

Nedenfor er lenker til bøker man kan starte med å lese og sette seg litt inn i før man reiser til USA for å starte med utdanningen.

 

For nybegynnere :

Airplane Flying Handbook

Helicopter Flying Handbook

Private Pilot Airplane

Aviation Weather

Aviation Weather Services

Student Pilot Guide

Pilot’s Handbook of Aeronautical Knowledge

 

For piloter med litt erfaring :

Instrument Flying Handbook

Instrument Procedures Handbook

Aviation Instructor’s Handbook

Helicopter Instructor’s Handbook

Back To Top