Skip to content

I utgangspunktet kan hvem som helst bli profesjonell pilot uten noen helt spesielle forkunnskaper. De viktigste betingelsene for en pilotutdanning er :

• Penger til utdannelsen.
• Kunne bestå en spesiell legeundersøkelse for piloter.
• Være rimelig god i engelsk.

Elever som skal utdanne seg ved akkrediterte skoler i USA må ha fullført minst 12/13 år med skolegang – tilsvarende minst videregående skole/gymnasium eller High School som det kalles i USA. For å komme inn ved Aviator Academy/College må man også ha studiekompetanse fordi skolen formelt er et college.

Det vil også være en fordel å ha minst gjennomsnittlige kunnskaper i matematikk og fysikk, og være noenlunde god i engelsk. De fleste skandinaver har gode nok kunnskaper i engelsk og består som oftest også legeundersøkelsene. Det største problemet er ofte finansieringen av utdannelsen.

Back To Top