Skip to content

Ved ingen av skolene i USA som Scandinavian Pilots representerer er det forskuddbetaling. Man må imidlertid betale inn et depositum ved alle skolene. Dette varierer litt i størrelse fra skole til skole og for type utdannelse.

Depositumet man betaler går i utgangspunktet inn på eleven sin elevkonto. Men skolene trekker vanligvis også fra elevkontoen utgifter til f eks visa, ekspressforsendelse av visa papirer, registreringsgebyr osv.

Straks eleven ankommer skolen har han/hun tilgang til sin elevkonto og innbetalte depositum.

For de som betaler inn depositum, men så ombestemmer seg underveis og ikke vil utdanne seg ved den valgte skolen, får man tilbakebetalt den ubrukte delen av depositumet.

Underveis i utdanningen fungerer det slik ved skolene at man hele tiden skal ligge på plussiden på sin elevkonto. Det vanligste er at elevene betaler inn en mindre sum på sin elevkonto og så flyr man til elevkontoen nærmer seg null. Deretter inn med en ny sum. Hvor stor sum elevene vil betale inn til sine elevkontoer er opp til elevene selv.

Alle elever oppretter sine egne bankkontoer i USA og det er fra disse bankkontoene elevene overfører penger til sine elevkontoer. På denne måten har elevene hele tiden full kontroll på sine egne penger og skolene har kun kontroll på summene som står inne på elevkontoene.

Back To Top