Skip to content

Et Green Card er en permanent oppholds- og arbeidstillatelse i USA. I praksis er du å betrakte mer eller mindre som en amerikansk statsborger når du har et Green Card. Dette medfører meget store fordeler på jobbmarkedet.

Det er mange måter å skaffe seg et Green Card på. En mulighet er å delta i det årlige Green Card lotteriet som myndighetene arrangerer hvor de utvalgte rett og slett vinner et Green Card. Det deles ut ca 50 000 – 55 000 slike hvert år. Norden har sin egen kvote innenfor dette. Det spiller således ingen rolle for vinnersjansene om 10 millioner kinesere søker. Opp gjennom årene har det vært en god del skandinaviske elevene ved HAI og Bristow Academy som har vunnet Green Card på denne måten.

Andre måter å skaffe seg Green Card på er å søke hjelp gjennom advokat. Dette vil kunne koste fra USD 3 – 5 000 og oppover. Men man er aldri sikret å få et Green Card på denne måten.

Finner du deg en amerikansk ektefelle får du automatisk et Green Card. En god del skandinaviske elever har opp gjennom årene giftet seg med en amerikansk statsborger og på den måten fått Green Card.

I USA er systemet slik at hvis det blir generell mangel på en bestemt yrkesgruppe så åpnes det for at utlendinger kan få lettere arbeidstillatelser og eventuelt Green Card hvis de er sterkt ønsket av arbeidsgivere. Pilotmangelen i USA er i ferd med å bli merkbar på enkelte områder og forventes å stige ytterligere i de kommende årene. Det kan derfor være en mulighet for at utenlandske godt kvalifiserte piloter gis gode muligheter for å få Green Card i fremtiden.

Det finnes også en del lysskye måter å skaffe seg Green Card på. Dette er noe som det på ingen måte anbefales elever å prøve på, men du vil helt sikkert høre om slike tilfeller under et lengre opphold i USA.

Nyttige opplysninger om det årlige Green Card lotteriet finnes bl a på Internet adressene :

www.norway.usembassy.gov (USA’s ambassade i Oslo)
www.stockholm.usembassy.gov (USA’s ambassade i Stockholm)
www.dk.usembassy.gov (USA’s ambassade i København)

Back To Top