Skip to content

 

 

 

For å komme til USA på F-1 visa (og F-2 visa) må man ha en skikkelig helse- og ulykkesforsikring. Dette har de amerikanske myndighetene bestemt. Som du sikkert har hørt så er det meget dyrt å havne på sykehus i USA, og for å unngå og måtte betale for skyhøye regninger må du ha en forsikring som dekker dette. Flere skandinaviske elever har gjennom årene måttet benytte seg av helse- og ulykkesforsikringen etter å ha blitt behandlet av lege eller havnet på sykehus i USA.

Helse- og ulykkesforsikring i USA er dyrt og skolene sier det er opp til hver enkelt elev å ha en fullverdig slik forsikring. Man bør snakke med sitt eget forsikringsselskap hjemme og høre hva de kan tilby.

Alle skolene kan tilby å opprette en helse- og ulykkesforsikring for deg i ditt navn gjennom et forsikringsselskap i USA. Forsikringspremien vil variere fra skole til skole – USD 250 pr måned ved USATS til USD 90 pr måned ved Hillsboro – og fra forsikringsselskap til forsikringsselskap. Normalt forsikrer man seg for hele utdanningsperioden. Hvis du avslutter oppholdet i USA før tiden er «brukt opp» og annullerer F-1 visaet, får du tilbakebetalt det overskytende beløpet etter søknad.

I mange tilfeller får man en billigere helse- og ulykkesforsikring gjennom sitt forsikringsselskap i Skandinavia. Velger man den løsningen bør man kontakte skolen på forhånd og høre om forsikringen er tilfredsstillende nok. Det er spesielle krav til slike forsikringer om hva den skal inneholde.

Helse- og ulykkesforsikring er også et krav for ektefelle og barn som skal være med på F-2 visa.

Reiser du til USA på andre visa enn F-1 visa, f eks M-1 visa, er ikke helse- og ulykkesforsikring et krav, men det anbefales på det sterkeste å være godt forsikret.

Hvis du skal drive med såkalt ekstrem sport som f eks fallskjermhopping, fjellklatring, bil- eller motorsykkelløp, hanggliding o s v ved siden av pilotutdanningen, så må du vanligvis ha en egen tilleggsforsikring som dekker nettopp dette.

Et godt alternativ som kan anbefales for norske elever er ANSA Studentforsikring. De er vant med å dekke helse- og ulykkesforsikringer for studenter utenlands generelt – inkludert USA studenter. Se denne linken :

www.ansa.no/forsikring/

 

FOLKETRYGDEN FOR UTENLANDSSTUDENTER (gjelder kun norske elever).

Norske elever som opprettholder sitt medlemskap i Folketrygden mens de er i USA trenger ikke noen amerikansk helse- og ulykkesforsikring mens de er under utdanning. I denne perioden er alle dekket gjennom Folketrygden, såfremt de er medlemmer. Forsikringen i Folketrygden er gratis så lenge man er under utdannelse og ikke har inntekt. Under jobbperioden, når man har inntekt, skal man etter reglene betale trygdeavgift til Norge, men dette blir vanligvis ikke fulgt opp.

Eget søknadsskjema må sendes Folketrygden i god tid før man reiser til USA. Behandlingstiden kan være på flere måneder. Skjemaet og mer informasjon fås ved alle landets trygdekontorer og på denne linken :

www.nav.no/no/Person/Flere+tema/Arbeid+og+opphold+i+utlandet/Relatert+informasjon/frivillig-medlemskap-opphold-utenfor-norge

For barn og ektefeller på F-2 visa som følger med eleven vil det være en fordel å bruke Folketrygden. Amerikansk forsikring for barn og ektefelle er relativt dyr.

En bakdel ved å bruke Folketrygden er at hvis uhellet skulle være ute og man f eks havner på sykehus, så må eleven selv betale for sykehusoppholdet og i ettertid søke om å få refundert beløpet fra Folketrygden. Dette kan ta lang tid og være meget byråkratisk. De fleste elever velger derfor å kjøpe en amerikansk forsikring. Skulle man da være uheldig å komme ut for noe, betaler man bare en liten egenandel og alt annet ordner det amerikanske forsikringsselskapet opp i.

Back To Top