Skip to content

FAA står for Federal Aviation Administration, mens EASA står for European Aviation Safety Agency.

FAA og EASA har sine egne lover og regler om alt som har med luftfart å gjøre. Andre land i verden har sine tilsvarende organisasjoner.

FAA gjelder i USA og EASA gjelder i alle EU og EØS land i Europa – herunder alle de tre skandinaviske landene.

Det har i mange år vært planer og forhandlinger om å få felles lover og regler for FAA og EASA, men det har til nå ikke skjedd.

Innen FAA er det to typer skoler. Disse inndeles i FAR Part 141 skoler og FAR Part 61 skoler. Part 141 skolene har høyest kvalitet, mens Part 61 skolene opererer etter mer lavere standarder. Alle de store kjente skolene i USA er Part 141 skoler. Dette er også er krav for å bli godkjent som F-1 visa skoler og EASA skoler.

For piloter er det spesielt dette med sertifikater som er av største interesse. Skal man fly i USA trenger man å ha FAA sertifikater. Skal man fly i et EASA land i Europa må man ha EASA sertifikater. Man kan ”konvertere” fra den enes sertifikater til den andre, men det krever ekstra utdanning.

Noen veldig få flyskoler og helikopterskoler i USA er godkjent som både FAA og EASA skoler. Ved disse skolene kan man da få både FAA og EASA sertifikater ved f eks å ta en kombinert EASA/FAA utdanning. Dette er normalt å foretrekke slik at man slipper en lang og kostbar ”konvertering” fra FAA til EASA når man kommer hjem til Skandinavia/Europa.

Ved disse skolene kan man selvfølgelig også få en ren FAA utdannelse og en ren EASA utdannelse – hvis man skulle ønske det.

En EASA utdannelse i USA er nøyaktig lik en EASA utdannelse ved en fly- eller helikopterskole i Skandinavia.

Det eneste EASA sertifikatet man ikke kan ta ved noen skoler utenfor EASA området er EASA Instrument Rating (IR). EASA forlanger at dette må tas i et EASA land. Teoridelen til EASA IR kan derimot tas i f eks USA, men den praktiske flygedelen må tas i et EASA land.

Back To Top