Skip to content

En typisk skandinavisk elev som vil starte med en pilotutdannelse på fly i USA bruker 3 – 9 måneder på å bestemme seg for om han eller hun vil bli elev og ved hvilken skole. Nesten alltid har man på forhånd bestemt seg for fly eller helikopter. Deretter, eller samtidig, begynner man å arbeide med finansieringen av utdannelsen. Mange har ikke de nødvendige pengene som trengs og trenger enten å låne penger eller de må jobbe i en tid for å legge av mer penger.

Når man ankommer skolen har man på forhånd bestemt seg for hvilken utdannelse man skal ha. Det er kun noen få EASA godkjente skoler i USA. Som oftest har man følgende valg :

– Kombinert EASA/FAA utdannelse.
– FAA utdannelse.
– EASA utdannelse.

Avhengig av skole og type utdannelse, går det fra 10-12 måneder og opp til 18-20 måneder med utdannelse ved den valgte skolen.

Den neste fasen er å få seg jobb i USA. Den vanligste jobben man får etter ferdig utdannelse er å jobbe som instruktør enten ved egen skole eller en annen skole et eller annet sted i USA. Det er hundrevis av flyskoler i forskjellige størrelser i USA å velge blant. For å kunne jobbe på lovlig vis må man ha et F-1 visa fra starten av utdannelsen.

Flertallet av elever får seg jobb ved egen skole, men enkelte må ut til andre skoler for å få jobb.

Med et F-1 visa kan man grovt sett oppholde seg i USA mellom 2 år og 4 år. Lengden på F-1 visa kommer an på hvilken type utdannelse som velges og hvor lenge utdannelsen varer. Jobbdelen av et F-1 visa er vanligvis mellom 1 år og 2 år. De fleste elever samler seg opp 800 – 1 500 flytimer i løpet av denne perioden.

En god del skandinaviske elever blir i USA lenger enn de årene som det opprinnelige visa i utgangspunktet tillater. Dette kan de få til ved å skaffe seg andre typer visa eller Green Card.

Skandinaviske elever returnerer så hjem etter 2 – 4 år i USA. De som har EASA sertifikater fra USA har sertifikatene man trenger for å få jobb i Skandinavia/Europa – med unntak av den praktiske flygedelen til EASA Instrument Rating (IR). EASA har bestemt at dette ikke kan gjøres utenfor EASA området – dvs det må gjøres i Europa. Men, som eneste flyskole utenfor EASA området, kan Hillsboro Aero Academy utdanne flygere i USA fullt ut til EASA IR. Skal man ha jobb i flyselskaper i Skandinavia/Europa er det helt avgjørende at man har EASA IR.

Har man bare FAA sertifikater fra USA starter man med å «konvertere» sine amerikanske FAA sertifikater til europeiske EASA sertifikater etter en kort tid hjemme. Denne prosessen kan ta både lang og kort tid – alt etter hvordan man gjør teoridelen av «konverteringen». Tar man teoridelen av «konverteringen» som fjernundervisning bruker mange 12 – 18 måneder på denne delen. Det finnes andre muligheter som gjør at man kan korte ned tiden til rundt 6 måneder. Enkelte starter også med teoridelen av ”konverteringen” mens de er i USA.

Før man kan få jobb i et større flyselskap trenger man også å ta et MCC kurs.

Fra man startet på utdannelsen i USA har det da gått rundt 3 – 4 år, i noen tilfeller lengre tid.

De fleste USA utdannede trafikkflygere fra Skandinavia søker på jobber i skandinaviske flyselskaper – gjerne SAS og Norwegian. Mange har også fått jobb i f eks Ryanair. Men vi har også opp gjennom årene sett at mange også vil lenger ut i verden. Det er en god del skandinaver i de store flyselskapene i Midt-Østen og i Asia.

Når dette er nevnt må det også sies at det er elever som etter et flott opphold ved flyskoler i USA ikke har lykkes etter hjemkomsten. Det er ingen automatikk i at man skal få seg den jobben man ønsker, men de fleste som jobber hardt og målrettet lykkes. De siste årene har nesten 100% fått seg jobb i USA når man har F-1 visa, men også der finnes unntak.

I stikkordsform får man følgende oppstilling for de som returnerer til Skandinavia etter oppholdet i USA på F-1 visa :

  • Utdannelse fra 10-12 måneder opp til 18-20 måneder.
  • Jobb i USA inntil man har vært 2 – 4 år i USA og har rundt 800 – 1 500 flytimer.
  • Eventuell «konvertering» ca 6 – 18 måneder.
  • 3 – 5 år etter utdanningsstart får man jobb som pilot i Skandinavia/Europa.
Back To Top