Skip to content

En typisk skandinavisk elev som vil starte med en pilotutdannelse på helikopter i USA har brukt 3 – 9 måneder på å bestemme seg for om han eller hun vil bli elev og ved hvilken skole. Nesten alltid har man på forhånd bestemt seg for fly eller helikopter. Deretter, eller samtidig, begynner man å arbeide med finansieringen av utdannelsen. Mange har ikke de nødvendige pengene man trenger og må enten låne penger eller de må jobbe i en tid for å legge av mer penger.

Før man har bestemt seg for skole har man hatt følgende valg :

– Kombinert EASA/FAA utdannelse.
– FAA utdannelse.
– EASA utdannelse.

Når man ankommer skolen har man på forhånd bestemt seg for hvilken utdannelse man skal ha. Det er kun noen få EASA godkjente skoler i USA.

Avhengig av skole og type utdannelse, går det fra 10-12 måneder og opp til 18-20 måneder med utdannelse ved den valgte skolen.

Den neste fasen er å få seg jobb i USA. Den vanligste jobben man får etter ferdig utdannelse er å jobbe som instruktør enten ved egen skole eller en annen skole et eller annet sted i USA. Det er rundt 200 helikopterskoler med stort og smått i USA å velge blant. For å kunne jobbe på lovlig vis må man ha et F-1 visa fra starten av utdannelsen.

Med et F-1 visa kan man grovt sett oppholde seg i USA mellom 2 år og 4 år. Lengden på F-1 visa kommer an på hvilken type utdannelse som velges og hvor lenge utdannelsen varer. Jobbdelen av et F-1 visa er vanligvis mellom 1 år og 2 år. De fleste elever samler seg opp 800 – 1 500 flytimer i løpet av denne perioden.

En god del skandinaviske elever blir i USA lenger enn de årene som det opprinnelige visa i utgangspunktet tillater. Dette kan de få til ved å skaffe seg andre typer visa eller Green Card.

Skandinaviske elever returnerer så hjem etter 2 – 4 år i USA. De som har EASA sertifikater fra USA har sertifikatene man trenger for å få jobb i Skandinavia/Europa – med unntak av den praktiske flygedelen til EASA Instrument Rating (IR). EASA har bestemt at dette ikke kan gjøres utenfor EASA området – dvs det må gjøres i Europa. Søker man om jobb i helikopterselskaper som flyr offshore i Skandinavia/Europa er det helt avgjørende at man har EASA IR.

Har man bare FAA sertifikater fra USA starter de fleste med å «konvertere» sine amerikanske FAA sertifikater til europeiske EASA sertifikater etter en kort tid hjemme. Denne prosessen kan ta både lang og kort tid – alt etter hvordan man gjør teoridelen av «konverteringen». Tar man teoridelen av «konverteringen» som fjernundervisning bruker mange 12 – 18 måneder på denne delen. Det finnes andre muligheter som gjør at man kan korte ned tiden til rundt 6 måneder. Enkelte starter også med teoridelen av ”konverteringen” mens de er i USA.

Fra man startet på utdannelsen i USA har det da gått rundt 3 – 4 år, i noen tilfeller lengre tid.

Når dette er nevnt må det også sies at det er elever som etter et flott opphold ved helikopterskoler i USA ikke har lykkes etter hjemkomsten. Det er ingen automatikk i at man skal få seg den jobben man ønsker, men de fleste som jobber hardt og målrettet lykkes. De siste årene har nesten 100% fått seg jobb i USA når man har F-1 visa, men også der finnes unntak.

Det store flertallet av skandinaver med helikopterutdannelse fra USA søker seg inn i skandinaviske helikopterselskaper. Men det er også en del som får jobber innen f eks offshore flyging i Storbritannia og Nederland.

Grovt sett er det to typer jobber man får som helikopterpilot :

– Offshore pilot.
– Innlandspilot.

Det store offshoremarkedet i Skandinavia er i Norge hvor selskapene Bristow Norway og CHC Helikopter Service (HS) er de klart ledende. Også Danmark har et offshoremarked for helikopterpiloter både ut fra selve Danmark (Esbjerg) og på Grønnland. Alle disse selskapene ansetter nye piloter jevnt og trutt. Det er innen offshore flyging de største helikoptrene er å finne og tradisjonelt også de største lønningene. Normalt skal man ha minst 800 – 1 000 flytimer for å få jobb som offshore helikopterpilot.

Spesielt piloter med utdannelse fra HAI/Bristow Academy/USATS har de siste 25 årene forsynt seg grovt med jobber innen offshoreflyging.

Antall helikoptre er mye større i innlandsmarkedet i Skandinavia enn i offshoremarkedet. I motsetning til i offshoremarkedet hvor man flyr med 2 piloter i cockpit flyr man med 1 pilot i innlandsmarkedet. Det største innlandsmarkedet i Skandinavia er i Sverige med Norge deretter. I mange tilfeller skal man ha minst 500 flytimer for å få jobb som pilot i innlandsmarkedet.

I stikkordsform får man følgende oppstilling for de som returnerer til Skandinavia etter oppholdet i USA på F-1 visa :

• Utdannelse fra 10-12 måneder opp til 18-20 måneder.
• Jobb i USA inntil man har vært 2 – 4 år i USA og har rundt 800 – 1 500 flytimer.
• Eventuell «konvertering» ca 6 – 18 måneder.
• 3 – 5 år etter utdanningsstart får man jobb som helikopterpilot i Skandinavia/Europa.

Back To Top