Skip to content

Alle som vil bli piloter må gjennomgå en medisinsk undersøkelse. Vil man fly i USA må man ha en gyldig FAA Medical og vil man fly i Europa må man ha en gyldig EASA Medical.

I USA finnes følgende medicals :

– FAA Medical Class 1 – for piloter med ATPL
– FAA Medical Class 2 – for piloter med CPL/IR
– FAA Medical Class 3 – for piloter med PPL

I Europa finnes følgende medicals :

– EASA Medical Class 1 – for piloter med CPL eller høyere sertifikater
– EASA Medical Class 2 – for piloter med PPL

Skal man utdanne seg i USA til yrkespilot vil man trenge en FAA Medical Class 2 (eller Class 1). Når man returnerer til Europa må man skaffe seg en EASA Medical Class 1. Noen elever velger å ta både en FAA og en EASA Medical før man reiser til USA for å være på den sikre siden fra starten av.

Skal man ta både FAA sertifikater og EASA sertifikater i USA må man ha både FAA medical og EASA medical.

Den medisinske undersøkelsen må gjøres i god tid før man reiser til skolen i USA. Kopi av bestått medisinsk undersøkelse inngår som en del av papirene som følger med i søknadsprosessen til hver enkelt skole.

 

Spesielt for Norge:

Følgende 3 leger i Norge kan gjennomføre den amerikanske FAA medisinske undersøkelsen :

Oslo:

Stein E Kravik – Medical City Sinsenklinikken
Lørenfaret 3, 0585 Oslo
Tel: 22 27 33 55
Mobil: 948 70 917
E-mail: sekravik@gmail.com
Internett: www.pilotlegen.no

Sandnes:

Geir P Gilje – Vågsgata legesenter
Bystasjonen 3 etasje, 4306 Sandnes
Tel: 51 11 16 11

Kristiansand:

Anton Rodahl
Lauvåsen hovedvei 1, 4656 Hamresanden
Tel: 38 14 83 50
Mobil: 907 59 564
E-mail: anton.rodahl@gmail.com

 

Den norske/EASA førstegangs medisinske undersøkelsen til en EASA medical class 1 kan tas hos følgende 2 medisinske sentre :

Oslo:

Flymedisinsk Institutt
Sem Sælandsvei 2 B Blindern, ZEB bygget, 0371 Oslo
Tel: 22 93 03 40
E-mail: post@flymed.no
Internett: www.flymed.no

Norges Flymedisinske Senter AS :
Wismargata 2, 0191 Oslo
Tel : 21 53 78 80
E-mail : post@nfms.no
Internett : www.nfms.no

Mer info finnes på denne linken :
www.luftfartstilsynet.no/Flymedisin

 

Spesielt for Danmark :

Følgende lege i Danmark kan gjennomføre den amerikanske FAA medisinske undersøkelsen :

København :

Mogens Tangø
Flyvemedicin-CPH
Amager Strandvej 390
2770 Kastrup
Tel : 45 – 7370 98987
E-mail : info@flyvemedicin-cph.dk
Internett : www.flyvemedicin-cph.com

Den danske/EASA førstegangs medisinske undersøkelsen til en EASA medical class 1 kan tas hos følgende 2 medisinske sentre :

Jylland :

Flyvemedicinsk Center Jylland
Gl. Stationsvej 15
7184 Vandel
Tel : 75 88 55 91
E-mail : mail@amc-jylland.dk
Internett : www.amc-jylland.dk

København :

Flyvemedicinsk Center
Glostrup Hospital – Rigshospitalet
Indgang 8, 3.sal
Nordre Ringvej 57
2600 Glostrup
Tel : 38 63 46 21

 

Spesielt for Sverige :

Følgende lege i Sverige kan gjennomføre den amerikanske FAA medisinske undersøkelsen.

Stockholm :

Tobias H R Andersson
Flygmedicinsk Centrum
Stormgatan 14
211 36 Malmø
Tel : 040 – 20 81 25
E-mail : mottagning@flygmedc.se
Internett : www.flygmedc.se

Hvis det er enklere å dra til Danmark kan man også bruke følgende lege :

København :

Mogens Tangø
Flyvemedicin-CPH
Amager Strandvej 390
2770 Kastrup
Tel : 7370 98987
E-mail : info@flyvemedicin-cph.dk
Internett : www.flyvemedicin-cph.com

Den svenske/EASA førstegangs medisinske undersøkelsen til en EASA medical class 1 kan tas hos følgende 2 medisinske sentre :

Stockholm :

Aleris / Flyg-och Dykmedicinskt Centrum
Olivecronas väg 1
113 61 Stockholm

Tel : 08-128 694 03
E-mail : flygdykmed@aleris.se
Internett : www.aleris.se

Malmø :

Flygmedicinskt Centrum
Stormgatan 14, 2:a våningen
211 20 Malmø

Tel : 040-20 81 25
E-mail : mottagning@flygmedc.se
Internett : www.flygmedc.se

Mer generell info finnes på denne linken :

www.transportstyrelsen.se/sv/Luftfart/Certifikat-och-utbildning/Flygmedicin/Lakarundersokning/

Back To Top