Skip to content

En del elever som kommer til USA har allerede enkelte fly- eller helikoptersertifikater fra før. Alle slike ICAO sertifikater blir godkjent enten de er europeiske eller amerikanske. Har en elev f eks et EASA PPL på fly fra før vil eleven få dette fullt ut godkjent og trenger ikke ta nytt amerikansk PPL, men kan begynne direkte på CPL/IR utdannelsen. Det samme for PPL på helikopter. Eleven sparer følgelig også en del penger i forhold til full utdanningspris og bruker kortere tid på den totale utdannelsen i USA i forhold til elever uten PPL sertifikat fra før.

Alle elever med PPL fra før vil kunne få F-1 visa så fremt den gjenstående utdannelsen i USA som de skal ta består av minst 900 timer (flytimer, teoriundervisning, briefing, selvstudie osv).

Elever med andre forskjellige sertifikater enn PPL fra før vil ikke nødvendigvis få F-1 visa. Dette må avklares i hvert enkelt tilfelle. Dette skyldes ikke at skolene ikke ønsker å gi elevene F-1 visa, men regelverket som myndighetene i USA har bestemt for F-1 visa.

Alle elever med PPL sertifikater fra andre land enn USA må registrere sine sertifikater hos FAA før skolestart for å få disse godkjent i USA. I heldigste fall kan dette gjøres med 4-6 ukers behandlingstid, men FAA oppgir selv 90 dager. Fullstendig info om dette finnes på denne linken :

www.faa.gov/licenses_certificates/airmen_certification/foreign_license_verification/

En annen løsning er å konvertere fra f eks et EASA PPL til et FAA PPL. Man trenger da å ta en FAA PPL teorieksamen og fly 5-6 flytimer.

NB:
Elever med EASA PPL må ha en Night Rating – hvis ikke må man fly 3 timer nattflyging i USA for å få sitt PPL godkjent. Dette fordi Night Rating inngår i et FAA PPL i USA. Elevene må også kunne dokumentere at man har flydd minimum 3 timer solo cross country på minst 50nm – hvis ikke må disse timene også flys. Alt dette har med FAA regler å gjøre. Timene må flys før man kan starte på selve utdannelsen.

Back To Top