Skip to content

Forut for ansettelse i flere av de store fly- eller helikopterselskapene i Skandinavia må man vanligvis gjennomgå noe som kalles en flypsykologisk test eller ”pilot aptitude test” på engelsk. Som oftest er dette en del av intervjuprosedyren forut for en eventuell ansettelse som pilot. Fra tid til annen kommer det ønsker fra potensielle elever som ønsker å teste seg før man starter på pilotutdannelsen. I Norge er det SIAP Norway AS og Wingestad Psykologtjeneste AS som utfører dette. Begge holder til i Oslo.

Elever fra Sverige eller Danmark kan ta slike psykologiske tester i sine land hvis de ønsker det. SIAP Norway AS har også samarbeidspartnere i Sverige og Danmark.

Det er ikke noe krav å ha gjennomført en slik test for å komme inn på en fly- eller helikopterskole i USA.

De som ønsker en slik utvidet og mer fullstendig test før utdannelsen kan kontakte SIAP Norway AS eller Wingestad Psykologtjeneste AS i Oslo. Man får da muligheten av å gjennomgå en rådgivningstest tilsvarende de prøver som benyttes av større fly- og helikopterselskaper. Man får en utførlig skriftlig redegjørelse for sitt potensial sett i sammenheng med de mål man har. SIAP Norway og Wingestad Psykologitjeneste har lang erfaring innen dette og vet hva som kreves.

Prisen på testen vil variere alt etter som hvor grundig testen skal være, men ligger normalt på rundt kr 6 000 – 7 000.

Til denne tid er det svært få av våre elever som har tatt en utvidet test, men for de som ønsker en slik test, kontakt :

SIAP Norway AS (Oslo) :
Tlf.: + 47 – 66 91 33 90
E-mail: siap@online.no
Internett: www.siap.no

eller

Wingestad Psykologtjeneste AS (Oslo)
Tlf.: + 47 – 905 35 123
E-mail: tore@wingestad.no
Internett: www.wingestad.no

Alle elever som vil bli OffshoreTrack Program elever ved Hillsboro må gjennom denne psykologiske testen på forhånd før man reiser til skolen.

Back To Top