Skip to content

De som ønsker det kan utdanne seg til piloter i alle de tre skandinaviske landene. Det er flere flyskoler i hvert land å velge blant.

Hovedforskjellen mellom å utdanne seg i Skandinavia i forhold til i USA er først og fremst følgende:

• Pris på en pilotutdannelse i Skandinavia er normalt høyere enn prisen i USA. Men med høy dollarkurs blir forskjellene mindre.

• Det er små muligheter for praksisjobb som instruktør for å samle flytimer i Skandinavia i motsetning til i USA.

For noen kan det være riktig å utdanne seg i Skandinavia, mens andre velger USA – det må hver enkelt selv avgjøre etter en samlet vurdering.

Den billigste måten å utdanne seg på i Skandinavia er å ta PPL ved en flyklubb. Når PPL er på plass etter ca 50 flytimer fortsetter man å bygge flytid til CPL/IR – normalt ca 100 flytimer. Når man har nok flytid må man ta et CPL/IR/ME kurs ved en flyskole som går over normalt 75 flytimer.

I tillegg til dette må man ta ATPL teori.

En normal gjennomføringstid på dette kan være 24 – 30 måneder, men dette vil variere mye fra pilot til pilot. Utdannelsen kan gjøres på kveldstid og i helger samtidig som man er i jobb for øvrig.

Prismessig vil hele utdannelsen kunne komme på fra kr 400 000 og oppover.

MCC kurs kommer i tillegg.

Problemet er at det er liten sjanse for å få jobb som pilot i et flyselskap etter utdannelsen fordi man har for lite flytid og erfaring. Man vil kun ha rundt 225 – 250 flytimer når man er ferdig.

En annen mulighet er å gå direkte til en skandinavisk flyskole og ta et integrert utdanningsprogram eller en modulær utdanning. Da gjør man hele utdannelsen ved en flyskole og er som oftest fulltidselev.

Ved de fleste flyskoler vil utdannelsen ta ca 18 – 24 måneder og man ender ofte opp med 225 – 240 flytimer.

Prismessig er det en del variasjoner mellom Norge, Sverige og Danmark. Prisen varierer også etter om det er en integrert utdanning eller en modulær utdanning man tar. Generelt kan man si at prisen vil variere mellom kr 750 000 og kr 1 150 000.

Alle flyskoler i Skandinavia holder et høyt nivå hva gjelder kvalitet på utdannelsen. Skolene blir styrt av et meget detaljert regelverk – EASA Part-FCL. Problemet for mange som er utdannet i Skandinavia er imidlertid å få jobb som pilot i et flyselskap etterpå. De aller fleste flyselskap har krav om mye mer flytid enn hva utdannelsen gir. De fleste flyselskaper forlanger at pilotene skal ha 800 – 1 500 flytimer for å få ansettelse. Mange piloter har fått oppleve følgende: Ingen flytid – ingen jobb, ingen jobb – ingen flytid.

På den annen side, det finnes også en god del piloter som tar utdannelse i Skandinavia som får seg jobb i et flyselskap etterpå selv med lite flytid. Men dette er ingen regel. Mange av disse pilotene sliter med å få jobb inntil de i hvert fall har minst 800 flytimer.

Hvis man skal betale kr 1 000 000 for en pilotutdannelse i Skandinavia, og ha store problemer med å få seg jobb etterpå fordi man har lite flytid, kan det i mange tilfeller være et bedre alternativ å reise til USA og ta en utdannelse til en lavere pris og komme hjem etter 3 – 4 år i USA med rundt 1 500 flytimer ved hjelp av F-1 visa – i noen tilfeller enda flere flytimer.

En litt ”falsk” fordel man har ved å utdanne seg spesielt i Norge eller Sverige er at man kan få støtte i norske Lånekassen eller svenske CSN til en pilotutdannelse. Det mange glemmer er at det meste av summen er lån og skal tilbakebetales.

Back To Top