Skip to content

En del viktige og vanlige betegnelser som det er greit å vite hva står for og som går mye igjen i denne informasjonen er som følger:

• PPL – Private Pilot License – Privatflyger sertifikat.
• CPL – Commercial Pilot License – Trafikkflyger sertifikat.
• IR – Instrument Rating – Instrumentbevis.
• CFI – Certified Flight Instructor – Instruktør sertifikat.
• CFII – Certified Flight Instructor Instrument – Instrument Instruktørsertifikat.
• MEI – Multi-Engine Instructor – Multi-Engine instruktør.
• ATPL – Airline Transport Pilot License – Høyeste pilot sertifikat.
• ATPL teori – Teoriutdannelse til ATPL sertifikat.
• (H) eller (A) bak en sertifikatbetegnelse står for helicopter/helikopter (H) og airplane/fly (A).
• Flytid eller flytimer står for antallet klokketimer en pilot har fungert som pilot bak spakene.
• FAA – Federal Aviation Administration – det amerikanske luftfartstilsynet.
• FAR – Federal Aviation Regulation – FAA sitt regelverk og lovverk.
• FAR Part 141 skole – skole med høyeste kvalitet i USA.
• FAR Part 61 skole – skole med nest høyeste kvalitet i USA.
• JAA – Joint Aviation Authority – det felles europeiske luftfartstilsynet inntil april 2012.
• JAR – Joint Aviation Requirements – de felles europeiske luftfartsbestemmelser inntil april 2012.
• EASA – European Aviation Safety Agency – det felles europeiske luftfartstilsynet etter april 2012.
• EASA Medical Class 1 eller 2 – medisinsk undersøkelse basert på EASA bestemmelser.
• FAA Medical Class 1, 2 eller 3 – medisinsk undersøkelse basert på FAA bestemmelser.
• Visa – Visum til USA.
• F-1 visa – Utdanningsvisa og tidsbegrenset arbeidsvisa for USA.
• M-1 visa – Utdanningsvisa for USA.
• Green Card – Permanent arbeids- og oppholdstillatelse for USA.
• OPT – Optional Practical Training – Oppholdstid med arbeid på F-1 visa.
• CPT – Curricular Practical Training – Oppholdstid med arbeid på F-1 visa.
• Konvertering – Slengbetegnelse på tilleggsutdannelse for å gå fra f eks FAA til EASA sertifikater.
• Kreditering – Mer korrekt betegnelse på konvertering.
• MCC kurs – Multi Crew Cooperation kurs – Kurs for piloter som skal fly et fly eller helikopter som krever 2 piloter.

Back To Top